WiskundE-brief nr. 409 11-03-2007

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 2100 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

KEUZEGEDRAG WISKUNDE D

KEUZE WISKUNDE A, B, C, D EN HET NIEUWE BETAVAK NLT: OPROEP AAN ALLE ABONNEES

STUDIEDAG AANSLUITINGSPROBLEMATIEK V0-HO

EXACTDAG VOOR DOCENTEN WISKUNDE EN NATUURKUNDE VAN MBO EN VMBO

DOCENTEN-ONDERZOEKSPLAATSEN


KEUZEGEDRAG WISKUNDE D

Op mijn school is door de 65 leerlingen uit 3V een voorlopig keuzeformulier voor 4V in de nieuwe Tweede Fase ingevuld.
Resultaat: 4 x Wisk. C ; 35 x Wisk. A ; 25 x Wisk. B ; één keer (!!)Wisk. D. Ondanks een redelijk welwillende schoolleiding, die wel wilde onderzoeken hoeveel belangstelling er voor Wiskunde D was, verwacht ik nu dat we Wiskunde D niet zullen invoeren.
Als dit beeld op meer scholen voorkomt is dit is m.i. een rampzalig bericht voor de Technische Universiteiten en de exacte faculteiten van deUniversiteiten. Over drie jaar komen er daar dan studenten binnen die wel een VWO NT diploma hebben, maar geen enkele kennis hebben over begrippen als stochast, verwachtingswaarde, normale verdeling, permutaties en combinaties. Hopelijk wordt dit probleem vanaf studiejaar 2010 adequaat opgelost op de universiteiten. Of hebben wij op het VWO hier een (maatschappelijke) plicht? Moeten wij alle vrije ruimte in het Wiskunde B programma bijvoorbeeld vullen met kansrekening/statistiek? En dan de kans om de algebraïsche vaardigheden te versterken maar in de ijskast zetten?
Ik ben overigens zéér benieuwd naar het percentage scholen dat Wiskunde D wél invoert. Wie weet een manier om hier een actueel overzicht van te krijgen?

Jos Remijn, SG Dalton Voorburg, jre[at)dalton-vatel.nl

KEUZE WISKUNDE A, B, C, D EN HET NIEUWE BETAVAK NLT: OPROEP AAN ALLE ABONNEES

Momenteel zijn de leerlingen uit vwo-3 en havo-3 bezig met hun (voorlopige) profielkeuze voor volgend schooljaar. Per 1 augustus 2007 start voor hen de vernieuwde tweede fase. Naar aanleiding van bovenstaand bericht (KEUZEGEDRAG WISKUNDE D) roept de redactie alle abonnees op om alvast op hun school de volgende gevens te verzamelen:

Momenteel onderzoekt Gerard Koolstra de mogelijkheid om een en ander via internet zo handig mogelijk te kunnen verzamelen.
U krijgt binnenkort via een aparte mail de preciese manier waarop u de school- gegevens kunt "wegschrijven" . Voor alle duidelijkheid: geen mail met deze gegevens naar de redactie sturen s.v.p.....!!
Hopelijk is zo op korte termijn een eerste indruk te krijgen van de gevolgen voor wiskunde van de invoering van de VTF.
Voor een betrouwbaar beeld is uw medewerking essentieel.
Net als in het verleden rekent de redactie op uw massale reactie


STUDIEDAG AANSLUITINGSPROBLEMATIEK V0-HO

Op 23 april a.s. wordt een studiedag georganiseerd over de aansluitingsproblematiek vo-ho: www.surf.nl/smartsite.dws?id=12877&showinfo=true
De dag wordt georganiseerd door nkbw (www.nkbw.nl en sigma (e-learning.surf.nl/sigma) en deelname is gratis, (programma van 10.30 tot 17.00, details binnenkort op de website van nkbw)
Via de wiskunde e-brief willen we nadrukkkelijk docenten wiskunde uit het voortgezet onderwijs oproepen deze bijeenkomst bij te wonen.


EXACTDAG VOOR DOCENTEN WISKUNDE EN NATUURKUNDE VAN MBO EN VMBO

De Stichting consortium Beroepsonderwijs organiseert op 16 april aanstaande een exactdag voor docenten wis en natuurkunde van het MBO en het VMBO.
Welke wiskunde docent op het VMBO wil op 16 april aanstaande een workshop verzorgen rondom het examenprogramma van het VMBO? En welke docent van het VMBO wil een workshop verzorgen over een geslaagde samenwerking met het mbo (techniek) op het gebied van wiskunde en/of natuurkunde. Voor informatie kunt u contact opnemen met Hans Winsemius, e-mail: hwinsemius@consortiumbo.nl Kijkt u voor informatie over het consortium op www.consortiumbo.nl


DOCENTEN-ONDERZOEKSPLAATSEN

Via Platform Bèta Techniek worden een aantal docenten gezocht voor de invulling van docenten-onderzoeksplaatsen. Twee/drie ervan hebben een wiskundig karakter. Docenten krijgen 0.6 fte gedurende 4 jaar. Zie www.onderzoekbetavakken.nl

Paul Drijvers, P.Drijvers[at}fi.uu.nl
WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl