WiskundE-brief nr. 410 18-03-2007

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 2100 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

KEUZE WISKUNDE A, B, C, D EN HET NIEUWE BETAVAK NLT: ENQUÊTE IS ONLINE

KEUZEGEDRAG WISKUNDE D (WiskundEbrief 409,reacties)

PLANNING INVOERING VERNIEUWING EXAMENPROGRAMMA'S

GRATIS MAPLE TA WORKSHOPS! (advertentie)

DOCENTEN M/V voor examenproductie (enkele uren per week) (advertentie)


KEUZE WISKUNDE A, B, C, D EN HET NIEUWE BETAVAK NLT: ENQUÊTE IS ONLINE

De redactie roept de abonnees op om mee te werken aan een enquête over (voorlopige) keuzes in het VO. Het betreft de volgende onderwerpen:

Voordat u de enquête gaat invullen graag uw aandacht voor het volgende: Als u alle gegevens bij de hand heeft kunt u deze online invullen: wiskundebrief.bravehost.com. Door te klikken op de knop Submit Vote (deze vindt u onder de laatste vraag) verstuurt u de ingevulde gegevens.U kunt daarna direct het (sub)totaal van de enquête bekijken.
Hopelijk is zo op korte termijn een eerste indruk te krijgen van de gevolgen voor wiskunde van de invoering van de VTF.
Voor een betrouwbaar beeld is uw medewerking essentieel.
Net als in het verleden rekent de redactie op uw massale reactie.


KEUZEGEDRAG WISKUNDE D (WiskundEbrief 409,reacties)

Een korte reactie op het stukje van Jos Remijn in de E-brief nr.409. Natuurlijk zou het jammer zijn als wiskunde D maar heel weinig zou worden gekozen, en als veel scholen het niet zouden aanbieden. Maar "rampzalig" voor de technische universiteiten kun je dat niet bij voorbaat noemen, in ieder geval niet vanwege een gebrek aan kennis op het gebied van de stochastiek. Hoe je het ook wendt of keert: wiskunde D is niet verplicht, en een flink percentage van de eerstejaars op de TU zal geen wiskunde D hebben gehad. Dat betekent dat de TU's de inhoud van wiskunde D (die trouwens per school zal verschillen) niet als bekend zullen veronderstellen, en dus de stochastiek vanaf het begin zullen moeten opbouwen. Voor een deel van de studenten zal er in het begin dan veel bekends zijn, maar dat is niet te vermijden. Die situtie is analoog aan de wiskunde II situatie van enkele decennia geleden, toen sommige studenten wel, andere niet al enige kennis van lineaire algebra hadden. Overigens: toen ik een jaar of wat geleden hierover met stochastici van de TU Delft sprak, was hun reactie dat ze liever hadden dat de studenten een goede scholing in de analyse hadden gehad, dan wat "halfbegrepen" zaken uit de kansrekening en statistiek. In het laatste nummer van het magazine van het KWG valt trouwens te lezen hoe snel buitenlandse studenten, zonder kennis van kansrekening en statistiek, maar met een goede basiskennis van wiskunde, hun achterstand inlopen.
Kortom: ik vind het erg mooi dat er zo veel tijd en energie wordt gestoken in het nieuwe vak wiskunde D, maar laten we er vooral voor zorgen dat wiskunde B voor iedereen die dat nodig heeft een aantrekkelijke en goede basis voor de verdere studie biedt. Als dat in orde is, komt zo'n student, met of zonder wiskunde D, er verder heus wel!

Harm Jan Smidh.j.smid[a}ipact.nl

PRODUCTINFORMATIE VOOR WISKUNDE-D (reactie op bijdrage Jos Remijn in WiskundEbrief 409)

“Wat de boer niet kent, eet hij niet” is een oud-Hollands gezegde. Zou ten aanzien van wiskunde-D niet eerst wat aan leerling-vriendelijke product-informatie gedaan moeten worden alvorens de leerling gepolsd wordt of hij/zij wiskunde-D opneemt in het pakket? Ook wiskunde-D vereist enige marketing naar de leerling toe: net als in het bedrijfsleven om een nieuw product in de markt te zetten, telt niet alleen de kwaliteit maar ook de verpakking! De 1-bladzijde Informatieflyer voor wiskunde-D van het cTWO is weliswaar in kleur, maar is een droge opsomming van onderwerpen en zal door vaagheid en gebrek aan werkelijke informatie de leerling niet enthousiasmeren om wiskunde-D te kiezen. Onder leerling-vriendelijke productinformatie versta ik per onderwerp een flyer van enkele bladzijden waarin enerzijds de leerling duidelijk het belang van het onderwerp geschetst wordt voor vervolgstudies in het hoger onderwijs en anderzijds de leerling enthousiast voor het wiskundige onderwerp gemaakt wordt door welgekozen probleemstellingen en/of toepassingen in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld, voor het onderwerp kansrekening is het in op de leerling gerichte taal toch niet zo moeilijk om

  1. over het voetlicht te brengen dat kansrekening onmisbaar is in de moderne fysica, de biomedische wetenschappen, de econometrie en de forensische wetenschappen om enkele universitaire studies te noemen
  2. ,
  3. bij de belevingswereld van de leerling aansluitende kansproblemen te schetsen (zie de bijdrage Kansrekening en Oppervlakte van Fred Pach op www.wiskunded.nl/amsterdam en
  4. aansprekende toepassingen uit bijvoorbeeld de wachttijdtheorie, voorraadbeheer , optiehandel en schadeverzekering te noemen.
Idem voor onderwerpen als dynamische systemen, analytische meetkunde en complexe getallen. Ligt hier niet een taak voor het cTWO en/of NvvW om tezamen met de universiteiten dergelijke flyers te ontwikkelen? De universiteiten hebben tenslotte van het ministerie aanzienlijke bedragen aan zogenoemde WO-sprint gelden ontvangen om de aansluiting tussen universiteit en VWO voor de beta-vakken te verbeteren. Het is toch niet teveel gevraagd om een gedeelte van deze gelden aan te wenden voor de ontwikkeling van direct bruikbaar lesmateriaal op het VWO en zinvolle productinformatie voor de leerling ten aanzien van wiskunde-D onderwerpen . Tenslotte, is de derde klas niet wat vroeg om leerlingen al te laten kiezen voor wiskunde-D? Op grond van de ervaringen van Jos Remijn ( WiskundE-brief 409) kan men zich ook afvragen of het niet verstandig is leerlingen ook de mogelijkheid te bieden pas in de vijfde klas VWO in te stromen bij het keuzevak wiskunde-D, maar misschien bestaat die mogelijkheid al.

Henk Tijms, Vrije Universiteit tijms[a}feweb.vu.nl

PLANNING INVOERING VERNIEUWING EXAMENPROGRAMMA'S

In een recente publicatie van het 2e fase advies punt www.tweedefase-loket.nl/doc/Aan%20de%20vooravond%20van%20de%20VTF.pdf staat in bijlage 3 de voorgenomen planning invoering vernieuwing examenprogramma'sHier staat voor WA B, C ( havo en vwo) als startjaar 2011/12 Voor de meeste andere vakken is dat 2010/11


GRATIS MAPLE TA WORKSHOPS! (advertentie)

Maple TA is het wiskunde toetssysteem (via internet) voor huiswerk, toetsen en examens, en bij middelbare scholen wordt het gebruik hiervan steeds populairder!
Kom naar de gratis workshops
Informatie over Maple TA
Vragen? -> info[a}can.nl


- DOCENTEN M/V voor examenproductie (enkele uren per week) (advertentie)

Cito zoekt docenten voor de productie van centrale examens voortgezet onderwijs voor wiskunde BB en KB/GL/TL , wiskunde havo A, wiskunde vwo A en B. De werkzaamheden kunt u deels in Arnhem bij Cito en deels thuis doen.
Docenten die willen reageren, dienen in ieder geval te voldoen aan de volgende voorwaarden:

De werkzaamheden starten per 1 augustus 2007.
Meer informatie en een aanmeldingsformulier vindt u op www.cito.nl Wilt u aanvullende informatie, dan kunt u contact opnemen met mevrouw H. Roseboom (ma-di-wo), telefoon (026) 352 15 44.
WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl