WiskundE-brief nr. 412 01-04-2007

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ongeveer 2100 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

KEUZE WISKUNDE A, B, C, D EN HET NIEUWE BETAVAK NLT: ENQUÊTE LAATSTE WEEK ONLINE

EEN MAAT VOOR DE CORRELATIE VOOR NOMINALE DATA

LEVE DE WISKUNDE!


KEUZE WISKUNDE A, B, C, D EN HET NIEUWE BETAVAK NLT: ENQUÊTE LAATSTE WEEK ONLINE

Afgelopen week zijn de gegevens van ongeveer 70 scholen ingevoerd in de online enquête van de WiskundEbrief. De resultaten zijn online te bekijken: wiskundebrief.bravehost.com Klik op "cast your vote" en scroll vervolgens naar het einde om op "View Vote Stats" te klikken.
Het is de bedoeling dat van zoveel mogelijk scholen de gegevens worden ingevuld.
De online- enquête blijft deze week "open"

De redactie roept de abonnees op om mee te werken aan een enquête over (voorlopige) keuzes in het VO. Het betreft de volgende onderwerpen:

Voordat u de enquête gaat invullen graag uw aandacht voor het volgende: Als u alle gegevens bij de hand heeft kunt u deze online invullen: wiskundebrief.bravehost.com. Door te klikken op de knop Submit Vote (deze vindt u onder de laatste vraag) verstuurt u de ingevulde gegevens. U kunt daarna direct het (sub)totaal van de enquête bekijken.
Hopelijk is zo op korte termijn een eerste indruk te krijgen van de gevolgen voor wiskunde van de invoering van de VTF. Voor een betrouwbaar beeld is uw medewerking essentieel.
Net als in het verleden rekent de redactie op uw massale reactie.


EEN MAAT VOOR DE CORRELATIE VOOR NOMINALE DATA

De lezer zal vertrouwd zijn met het correlatiebegrip voor reele variabelen. Voor nominale of categoriale data die in kruistabellen worden weergegeven bestond zo'n maat nog niet. Er is wel Cramer's V maar deze gebruikt de chi-kwadraat context, en laat zich zo minder gemakkelijk uitleggen. Er is nu een maatstaf ontwikkeld met lineaire algebra en het gebruik van determinanten. In onderzoek en onderwijs kan men zo met dezelfde begripskaders vloeiend overstappen tussen nominale en cardinale data. Omdat de maatstaf nog niet in de statistische praktijk is gebruikt is te hopen dat statistici en onderzoekers van de lineaire algebra samenwerken om hier optimaal resultaat te boeken. Caveats: correlatie zegt niets over causaliteit, en zegt niets over het model. Zie verder de website voor het artikel: A measure of association (correlation) in nominal data (contingency tables), using determinants URL: mpra.ub.uni-muenchen.de/2383/

BRON: WPD (www.wiskundepersdienst.nl)

LEVE DE WISKUNDE!

Op vrijdag de dertiende april kunt u weer genieten van alweer de vijfde "Leve de Wiskunde!". Zoals gebruikelijk schotelen we u een gevarieerd programma voor, met onder andere een aantal interessante voordrachten.
Deze vijfde "Leve de Wiskunde" vindt plaats in de Science Park Congreszalen (naast het CWI) te Amsterdam
meer info:


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl