WiskundE-brief nr. 416 29-04-2007

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ongeveer 2100 adressen.
Het archief is te bekijken via www.wiskunde-brief.nl

in dit nummer:

STUDIEMATERIAAL REGIONAAL STEUNPUNT WISKUNDE D EINDHOVEN

STUDIEMIDDAG 'WISKUNDE GEROOSTERD'

MATERIAAL STUDIEDAG VO-HO 23 APRIL

VACATURE WISKUNDE 1E EN 2E GRAAD (advertentie)


STUDIEMATERIAAL REGIONAAL STEUNPUNT WISKUNDE D EINDHOVEN

het regionaal steunpunt wiskunde D Eindhoven werken circa 15 docenten uit het voortgezet onderwijs en uit het hoger onderwijs (TU/e, UvT en Fontys)aan verschillende modules die gebruikt kunnen worden bij wiskunde D. Het ontwikkelde studiemateriaal voldoet aan de vormeisen die door cTWO gesteld zijn en is gratis door iedereen te gebruiken. Informatie en voorlopige materialen zijn te vinden op www.win.tue.nl/wiskunded.
In het bijzonder gaat het om:

 1. Complexe getallen
  Dit onderdeel is een verplicht onderdeel in het schoolmodel maar kan ook ingezet worden als keuzevak in het samenwerkingsmodel. Zie de map publieke bestanden op de genoemde site (een docentenhandleiding is binnenkort beschikbaar). Met delen van het materiaal is inmiddels geŽxperimenteerd.
 2. Keuzevak: beslissen
  Dit keuzevak is interessant voor wiskunde D omdat de wiskundige voorkennis gering is. Het keuzevak zou al in 4 vwo (en havo 4 kunnen worden aangeboden. Momenteel zijn vier van de vijf hoofdstukken klaar.
  In juni zal het laatste hoofdstuk verschijnen. De leerstof is dus ruim op tijd voor volgend schooljaar klaar. Ook zullen er antwoorden, uitwerkingen (voor docent) en een docentenhandleiding verschijnen. Enkele leden van de werkgroep gaan volgend jaar met het materiaal experimenteren in hun eigen wiskunde D-klas.
 3. Getallen, cryptografie (wiskunde en wetenschap)
  Deze module is bestemd ter invulling van `wiskunde in wetenschap' of als keuzemodule. Met het leerstofmateriaal wordt momenteel geŽxperimenteerd. Ook hier komt binnenkort materiaal voor docenten beschikbaar.
Ook andere steunpunten kunnen voor u interessant zijn. We noemen met name de steunpunten van de Radboud Universiteit, Universiteit Twente en Technische Universiteit Delft waar eveneens door kerngroepen aan modules voor 'Wiskunde in wetenschap' wordt gewerkt.

Namens het regionaal steunpunt: Jan Essers en Hans Sterk

STUDIEMIDDAG 'WISKUNDE GEROOSTERD'

De Werkgroep VWO-UT organiseert op maandagmiddag 7 mei een studiemiddag voor docenten wiskunde. Opzet van de middag is om docenten op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van school-wiskunde. De editie 2007 kent naast een voordracht over roosterproblematiek een forumdiscussie over de inhoud van (toekomstige) wiskunde. Daarbij zal de Resonansgroep (prof.dr. J. van de Craats ) en de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (drs. S. Garst ) hun visies uitspreken en met de zaal in discussie gaan. Voor het programma en abstracts, zie onderwijs.math.utwente.nl/Voorlichting/Lerarenvoorlichting/Studiemiddag
Aanmelding via email naar d.dalenoord[at}utwente.nl of telefonisch 053-4893450


MATERIAAL STUDIEDAG VO-HO 23 APRIL

Op 23 april j.l. kwamen ruim 70 mensen (met name docenten wiskunde) bijeen die betrokken zijn bij het VO of HO om een dialoog te voeren over de aansluitingsproblematiek wiskunde. De bijeenkomst verliep in een goede sfeer, met veel aandacht voor elkaars invalshoek bij oplossen van het probleem van de aansluiting. Op de website van de NKBW (Nationale Kennisbank Basisvaarigheden Wiskunde) staat een verslag, evenals de "presentaties" van de diverse inleiders.
Zie www.nkbw.nl


VACATURE WISKUNDE 1E EN 2E GRAAD (advertentie)

SSG Scheldemond te Vlissingen heeft een vacature Wiskunde, zowel 1e als 2e graads. Voor meer informtie: www.scheldemond.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl