WiskundE-brief nr. 417 06-05-2007

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ongeveer 2100 adressen.
Het archief is te bekijken via www.wiskunde-brief.nl

in dit nummer:

HANDREIKING WISKUNDE D

VOORLICHTING AAN DOCENTEN VO OVET NLT EN WISKUNDE D

SLOTBIJEENJKOMST WEB-SPIJKEREN 2 AANSLUITINGSCURSUS WISKUNDE I.S.M. STEDELIJK DALTON COLLEGE ALKMAAR

GRATIS MAPLE TA WORKSHOPS! (advertentie)


HANDREIKING WISKUNDE D

Ook voor wiskunde D (2007) schrijven we vanuit SLO een handreiking. Wiskunde D wordt afgesloten met een schoolexamen, er is dus voor docenten en leerlingen meer vrijheid dan in de andere wiskundeprogramma's. We streven er naar in de handreiking een aantal mogelijkheden te tonen. We bespreken graag met belangstellende docenten het concept van de handreiking.
Hiertoe hebben we een veldraadpleging over het concept van de handreiking wiskunde D 2007 georganiseerd en wel op 15 mei van 17.30 - 20.30 uur.
Deze bijeenkomst vindt plaats in Vergadercentrum Vredenburg te Utrecht. Deelnemers ontvangen een vacatie- en een reiskostenvergoeding.
Bent u geďnteresseerd in actieve deelname aan deze bijeenkomst? Stuurt u dan een email naar Laura Leusink, l.leusink]a[slo.nl . Het aantal deelnemers is beperkt.
Ten behoeve van degenen die niet in de gelegenheid zijn de veldadviseringsbijeenkomst op 15 mei bij te wonen zal er omstreeks dezelfde tijd gelegenheid zijn op het concept te reageren via de website van wiskunde D (www.ctwo.nl).

Jenneke Krüger (j.kruger]a[slo.nl), Iris van Gulik (i.vangulik]a[slo.nl)

VOORLICHTING AAN DOCENTEN VO OVET NLT EN WISKUNDE D

In de drie noordelijke provincies vormen de NHL, Van Hall/Larenstein en de Rijksuniversiteit Groningen een regionaal steunpunt voor de invoering van Wiskunde D en NLT. Voor het uitwisselen van informatie en ervaringen bij het opstarten van de nieuwe vakken organiseren we een informatiemiddag. Thema is: Hoe kun je WD en NLT in de nieuwe Tweede Fase implementeren? Welke fasering is denkbaar? Hoe kan samenwerken met HBO en WO meerwaarde geven aan Wiskunde D en NLT?
Wanneer?
Maandag 21 mei 2007 in Groningen en Woensdag 23 mei 2007 in Leeuwarden Tijd? 14.00 - 16.30 uur Op beide dagen hanteren we hetzelfde programma, maar door de spreiding in datum en locatie hopen we erop dat we zo veel mogelijk betrokkenen de gelegenheid bieden om te komen. Deelname is vrij. Het programma staat op www.vo-ho.nl . Aanmelden via het aanmeldingsformulier van de website. Indien u met uw collega komt, dan beide apart aanmelden.


SLOTBIJEENJKOMST WEB-SPIJKEREN 2 AANSLUITINGSCURSUS WISKUNDE I.S.M. STEDELIJK DALTON COLLEGE ALKMAAR

Studenten hebben aan het begin van een opleiding of opleidingsfase door uiteenlopende oorzaken vaak verschillende kennis en minder domeinkennis dan door de betreffende opleiding wenselijk geacht is of vereist wordt.
Het SURF project Web-spijkeren 2 (2006-2008) is een vervolg op Web-spijkeren (2004-2006) dat tot doel had vernieuwende didactische scenario’s te ontwikkelen om effectief met deze heterogene instroom om te kunnen gaan. Hiervoor zijn verschillende bijspijkermodules voor het wiskundeonderwijs ontwikkeld en is er een online handboek opgezet met didactische scenario’s voor remediërend onderwijs. Web-spijkeren 2 zal voorzien in een verdere opschaling van datgene wat met Web-spijkeren is bereikt. Onderdeel van Web-spijkeren 2 is de aansluitingscursus wiskunde voor scholieren. In dit traject is samengewerkt met het Stedelijk Dalton College Alkmaar.
In de periode februari 2007- mei 2007 hebben leerlingen uit het VWO-5 en VWO-6 met behulp van het wiskundetoets programma Maple TA gewerkt aan het bijspijkeren van hun kennis en vaardigheden van de (elementaire) wiskunde. De begeleiding vond plaats door de eigen Dalton docenten tijdens de Dalton-uren en on-line via de elektronische leeromgeving Blackboard door de docenten van de UvA /FEB. Ook werd gebruik gemaakt van het discussionboard binnen Blackboard.
Om dit traject met de leerlingen en medewerkers van het Dalton College feestelijk af te ronden is er een slotbijeenkomst georganiseerd op de faculteit Economie en Bedrijfskunde. Tijdens de bijeenkomst zullen leerlingen die het traject goed hebben doorlopen een certificaat krijgen uitgereikt en zal er een terugblik zijn op het traject.
Voor het project is een website on-line waar informatie en foto’s zijn in te zien o.m. over de startbijeenkomst met het Dalton College. URL: www.web-spijkeren2.nl
De bijeenkomst met het Dalton College wordt gehouden in het gebouw van de UvA / FEB Adres: Roetersstraat 11 Amsterdam
Datum: donderdag 10 mei 2007 Tijd: 14.00 uur – 16.00 uur Zaal: B 244


GRATIS MAPLE TA WORKSHOPS! (advertentie)

Maple TA is het wiskunde toetssysteem (via internet) voor huiswerk, toetsen en examens, en bij middelbare scholen wordt het gebruik hiervan steeds populairder!
Kom naar de gratis workshops: www.can.nl/events/details.php?id=21
Informatie over Maple TA: www.can.nl/software/details.php?id=26
Vragen? -> info@can.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl