WiskundE-brief nr. 418 13-05-2007

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ongeveer 2100 adressen.
Het archief is te bekijken via www.wiskunde-brief.nl

in dit nummer:

WISKUNDE EN NLT

GECIJFERDHEID IN BEELD

RAADSELACHTIGE KAARTEN

VACATURE WISKUNDE STEDELIJK DALTONCOLLEGE ZUTPHEN (advertentie)


WISKUNDE EN NLT

HAVO en VWO scholen die NLT gaan aanbieden hebben zich afgelopen maanden kunnen aanmelden middels een formulier dat o.a. te vinden is op www.betavak-nlt.nl
Uit de registratiegegevens (mei 2007) van het nieuwe beta-vak NLT blijkt:

Deze gegevens corresponderen met de data uit de onlangs gehouden on-line enquête van de WiskundEbrief. Uit deze enquête kwam ook te voorschijn dat het aantal leerlingen dat voor NLT kiest landelijk waarschijnlijk even groot zal zijn als het aantal leerlingen dat wiskunde D kiest.
Dit houdt voor een flink aantal havo-en vwo-scholen in dat het vak NLT een specifieke plaats binnen het bèta-onderwijs gaat krijgen. Voor de sectie wiskunde betekent dit onder meer samenwerking met de collega’s uit de vakken biologie, natuurkunde, scheikunde en aardrijkskunde afhankelijk van de gekozen NLT-modules. Ook de samenwerking met andere scholen voor voortgezet onderwijs en HBO en universiteit zal intenser en structureler zijn dan nu meestal het geval is. Vanuit zogenaamde steunpunten (ca 8 stuks) zullen hiertoe regionale netwerken worden gevormd. Binnenkort volgen hierover nadere mededelingen.
Op 14 juni zullen de eerste modules worden gecertificeerd, de titels zijn dan uiterlijk 18 juni beschikbaar op de NLT-site , de geredigeerde versies begin augustus. Er wordt nog overwogen of het haalbaar is om de ongeredigeerde eindversie op de NLT-site te zetten.
Overigens blijven de testversies staan zolang er geen vervanging is. En er komt zo spoedig mogelijk -waarschijnlijk deze maand- een overzicht per module van golf 1 van benodigde materialen.
Tot slot: de eerste versies van de modules van golf 2 verschijnen 14 juni , zie: www.betavak-nlt.nl

Jos Andriessen

GECIJFERDHEID IN BEELD

Als doelstelling van wiskunde- en rekenonderwijs wordt, naast voorbereiding op vervolgopleiding en beroep, vaak gecijferdheid genoemd - wat heeft iedereen nodig als 'bagage' om adequaat om tegaan met de kwantitatieve aspecten van de wereld om ons heen. Een prachtige doelstelling, die echter tal van vragen oproept. Een van de vragen is: Waar denk je precies aan bij gecijferdheid ?
Al enige tijd bestaat er een speciale website over dit onderwerp, beheerd door Kees Hoogland (APS). Recent is er een boekje verschenen (van de hand van Kees Hoogland en Marja Meeder) dat probeert gecijferheid letterlijk en figuurlijk in beeld te brengen, en daarmee de discussie over rekenen en wiskunde een nieuwe inpuls te geven. Zie verder www.gecijferdheid.nl

gk

RAADSELACHTIGE KAARTEN

Op 650 middelbare scholen staan van 7 tot en met 20 mei 2007 bijzondere puzzelansichtkaarten. Deze kaarten dagen scholieren uit om op een andere manier na te denken over wiskunde en informatica. Scholieren die het juiste antwoord inzenden maken kans op het winnen van populaire gadgets zoals iPods en de nieuwste breinbrekers.Om de puzzelaars een eindje op weg te helpen, kunnen zij een bezoek brengen aan de speciale jongerensectie op www.bsik-bricks.nl/rekenmaar/
Daar ontdekken ze waarom wetenschappelijk onderzoek zo belangrijk is en welke rol wiskunde en informatica in de maatschappij speelt. Ook zijn hints te vinden die tot de goede oplossing van de puzzelkaarten leiden. Vorig jaar won het BRICKS consortium (Basic Research in Informatics for Creating the Knowledge Society) de door SenterNovem georganiseerde Best of Bsik: the Battle. 'The Battle' heeft als doel jongeren enthousiast te maken voor onderzoek en innovatie en hen te stimuleren een bèta-profiel te kiezen. Onder het motto 'Wiskunde en Informatica: Reken maar!' heeft BRICKS in samenwerking met ICTRegie, Platform Bèta Techniek en Pythagoras deze puzzelkaartenactie ontwikkeld. BRICKS is een onderzoeksconsortium van het Centrum voor Wiskunde en Informatica, NWO, TU Eindhoven, TU Delft, Universiteit Twente en Universiteit Utrecht. www.cwi.nl/pr/press-releases/2007/BRICKSpuzzelkaarten.html

Bron WPD (www.wiskundepersdienst.nl)

VACATURE WISKUNDE STEDELIJK DALTONCOLLEGE ZUTPHEN (advertentie)

Wij zoeken een 1e graads docent wiskunde per 1 augustus a.s. Betrekkingsomvang ca. 0,6 fte. Het betreft hoogstwaarschijnlijk lessen in de klassen 4 havo (A of B, nieuwe programma’s), 5 havo (A12 of B1/12 oude programma’s), 4 vwo (A/C of B, nieuwe programma’s) en/of 5 vwo (A of B, oude programma’s).
Kijk voor meer informatie over de school op www.stedelijkdalton.nl of bel met Oscar Westers, teamleider lyceum bovenbouw, 0575 – 590909 of 06 – 23282223


/> WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl