WiskundE-brief nr. 420 27-05-2007

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ongeveer 2100 adressen.
Het archief is te bekijken via www.wiskunde-brief.nl

in dit nummer:

HET AANBOD VAN WISKUNDE-D EN NLT IN FRIESLAND

DATUM EERSTE RONDE NEDERLANDSE WISKUNDE OLYMPIADE BEKEND

GEHEEL VERNIEUWD ZAKBOEK TWEEDE FASE

GEZOCHT AUTEUR VMBO-BK VOOR GETAL EN RUIMTE (advertentie)

VACATURE WISKUNDE 1e GRAAD (advertentie)

VACATURE WISKUNDE KAREL DE GROTE COLLEGE NIJMEGEN (advertentie)


HET AANBOD VAN WISKUNDE-D EN NLT IN FRIESLAND.

Er zijn recent verschillende onderzoeken geweest naar het aanbod van Wiskunde-D en Natuur, Leven en technologie, zoals via een enquête in de WiskundE-brief en via de website www.betavak-nlt.nl . Ik heb ook een klein onderzoekje gehouden naar de keuze voor deze vakken in Friesland. Aan alle scholen voor voortgezet onderwijs in Friesland heb ik gevraagd, aan een conrector, bovenbouwcoördinator of deelschoolleider, of het vak (wiskunde-D of NLT) aan de betreffende groep (havo of vwo) werd aangeboden. Dat leverde de volgende resultaten op.

wiskunde d NLT
havo vwo havo vwo
ja 11 15 9 9
nee 5 2 7 8
totaal 16 17 16 17

Dit komt redelijk overeen met het onderzoek voor Wiskunde-D in de WiskundE-brief; het percentage in Friesland is zowel voor havo als voor vwo ongeveer net zo groot als landelijk. Het is voor NLT wat afwijkend van de uitkomsten uit de WiskundE-brief; daar kom je uit op ruim een derde, en in Friesland op iets meer dan de helft. Gezien de kleine aantallen kun je hier geen verdergaande conclusies uit trekken. Wel is het zeer bemoedigend om te vernemen dat behoorlijk veel scholen NLT en/of Wiskunde-D gaan aanbieden. Op het moment van het onderzoek waren er nog geen gegevens over hoeveel leerlingen voor deze vakken zouden gaan kiezen

Klaas-Jan Wieringa, Steunpunt voor Wiskunde-D en NLT Friesland

DATUM EERSTE RONDE NEDERLANDSE WISKUNDE OLYMPIADE BEKEND

De datum van de eerste ronde van de 47e Wiskunde Olympiade is bekend: 25 januari 2008. De Wiskunde Olympiade is een jaarlijks terugkerende wedstrijd voor leerlingen in het Voortgezet Onderwijs. De opgaven uit de eerste ronde (8 meerkeuze en 4 open) laten iets zien van ongebruikelijke, leuke en speelse wiskunde. De 100 beste leerlingen uit de eerste ronde gaan door naar de tweede ronde. De besten daarvan krijgen een intensieve training en uiteindelijk worden zes leerlingen geselecteerd om Nederland te vertegenwoordigen op de Internationale Wiskunde Olympiade.
Aan de afgelopen eerste ronde deden 2742 leerlingen mee. Een forse stijging in vergelijking met voorgaande jaren. We zijn blij met het toegenomen aantal deelnemers, maar hopen op nog meer deelnemende leerlingen volgend jaar. U kunt de vragen, antwoorden en resultaten van de 1e ronde van dit jaar vinden op de website van de Wiskunde Olympiade: www.wiskundeolympiade.nl . Verdere achtergrondinformatie vindt u in het artikel ‘Geef uw leerlingen een kans’ van Quintijn Puite (Euclides nr. 3, december 2006).
U kunt zich aanmelden voor de eerste ronde door het aanmeldingsformulier in te sturen dat in oktober door de SLO aan scholen verstuurd wordt (tezamen met posters en brochures). Voor meer informatie, mail of bel Melanie Steentjes (secretaris Stichting Nederlandse Wiskunde Olympiade): Melanie.Steentjes[at}cito.nl 026-3521332.


GEHEEL VERNIEUWD ZAKBOEK TWEEDE FASE

Deze week is een geheel vernieuwd Zakboek Tweede Fase van de persen gerold. Direct is gestart met verzending van drie gratis exemplaren naar alle scholen voor havo/vwo; aan de scholen voor vavo worden twee exemplaren gezonden. Dit is één van de nieuwsberichten in Voortgangsjournaal 43.
Een nieuwe versie van het Zakboek achtten wij met name noodzakelijk omdat er in de jaren 2007-2011 twee ‘regimes’ naast elkaar in de school bestaan: het regime voor de leerlingen die vanaf 2007-2008 in de 4e klas van havo of vwo beginnen en het regime voor hun voorgangers. Voor deze twee groepen leerlingen gelden op belangrijke terreinen eigen regels. We hadden daarom kunnen kiezen voor twee van elkaar onderscheiden uitgaven, maar we menen dat het voor de gebruiker handiger is dat hij of zij alle informatie over een onderwerp overzichtelijk bij elkaar vindt. Dat vroeg om een beslissing over de te gebruiken formuleringen. Er is door ons - ook in recente andere publicaties - gekozen voor de termen ‘Tweede Fase Oude Regeling’ voor de Tweede Fase vanaf 1998 tot aan de aanpassingen en ‘Vernieuwde Tweede Fase’ voor die vanaf 2007. Wij hebben mogen constateren dat deze begrippen inmiddels zijn ingeburgerd. De opzet is vergelijkbaar met het vorige Zakboek: in deel I worden in alfabetische volgorde Tweede Fase onderwerpen beschreven. In deel II vindt u overzichten en tabellen. Ook de afgedrukte foto’s zijn van dezelfde fotograaf, Marc de Haan, die al voor de start van de Tweede Fase de Tweede Fase in beeld bracht. Het Zakboek Tweede Fase kost 20 euro inclusief btw en verzendkosten en kan besteld worden door een e-mail te zenden aan info[at}sopo.nl , waarin u aangeeft hoeveel exemplaren u wilt ontvangen en op welk adres en ter attentie van wie de zending mag worden geleverd. Verder in dit Voortgangsjournaal aandacht voor de Examenbesprekingen georganiseerd door het platform VVVO die deze week van start zijn gegaan, wiskunde D en NLT, de verlenging van de ckv-voucherregeling, het voorstel voor een nieuw examenprogramma Maatschappijwetenschappen en verwachte aanvullingen op de Regeling element- en vakcodes van maart jl. In de rubriek Voortgangsjournaal op onze website ( www.tweedefase-loket.nl/downloaden ) treft u een wordversie aan. Ook vindt u daar oudere nummers van het Voortgangsjournaal

Marlies van Tooren, Tweede Fase Adviespunt m.vantooren[at}sopo.nl

GEZOCHT AUTEUR VMBO-BK VOOR GETAL EN RUIMTE (advertentie)

Vereisten: geeft les in het vmbo; affiniteit met basis- en kaderleerlingen; teamgeest; kritische instelling; stressbestendig; creatief, taal- en ict-vaardig; bereid tijd te investeren in ontwikkeling van nieuw en inspirerend lesmateriaal; bereid regelmatig in teamverband te overleggen over auteurswerk.
Meer info: zie www.getalenruimte.epn.nl/_theme/EPN/index.asp?DocID=177 of neem contact op met uitgever Martin Chirer: m.chirer[at}epn.nl tel. 030 638 3031, Postbus 666 3999 DR Houten. Reageren kan tot 5 juni


VACATURE WISKUNDE 1e GRAAD (advertentie)

Cals College Nieuwegein zoekt nieuwe collega(s) voor een vacature van 1,0 fte.
Voor meer informatie zie www.cals.nl


VACATURE WISKUNDE KAREL DE GROTE COLLEGE NIJMEGEN (advertentie)

Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar enthousiaste docent voor het vak wiskunde voor 16 tot 20 lessen.

 • Lesaantallen zijn bij benadering
 • .
 • Bevoegdheid: 1e en/of 2e graad; salariëring: LB
 • Bekendheid met het vrijeschoolonderwijs strekt tot aanbeveling, de bereidheid zich hierin te verdiepen is een vereiste.
 • Inlichtingen over de vacatures worden verstrekt door de rector, dhr. P. van Pinxteren. Uw sollicitatie, voorzien van een curriculum vitae, ontvangen wij graag uiterlijk op 8 juni, eventueel per e-mail of onderstaand adres, gericht aan mw. F. Helling (f.helling[at}kgcnijmegen.nl)


  WiskundE-brief
  redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
  e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl