WiskundE-brief nr. 425 01-07-2007

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ongeveer 2100 adressen.
Het archief is te bekijken via www.wiskunde-brief.nl

in dit nummer:

DIEPER IN ZEE MET WISKUNDE D

VELDRAADPLEGING NIEUWE EXAMENPROGRAMMA'S WISKUNDE 2011

ZAKBOEK BESCHIKBAAR ALS PDF

VACATURE WISKUNDE TE Ede (advertentie)

VACATURE WISKUNDE TE Den Bosch (advertentie)


DIEPER IN ZEE MET WISKUNDE D

Komend schooljaar gaan de Technische Universiteiten en de Radboud Universiteit door met de ontwikkeling en implementatie van activiteiten rondom wiskunde D vwo op tweeërlei wijze. Per universiteit:

  1. kleinschalige, vakinhoudelijke scholing gericht op (achtergronden van) wiskunde B en D: 12 bijeenkomsten van 3 uur (Analyse, Meetkunde, Dynamische modellen, Kansrekening en statistiek, en Complexe getallen);
  2. implementatie en bijstelling van materiaal dat ontwikkeld is met het oog op de module Wiskunde in wetenschap.
Aanmelding en info via deze website www.wiskundedsteun.nl en de websites van de steunpunten.

De vakdidactici van de TR(U)'s

VELDRAADPLEGING NIEUWE EXAMENPROGRAMMA'S WISKUNDE 2011

De nieuwe Tweede Fase programma's voor 2007 moeten nog worden ingevoerd of de volgende herziening staat alweer op de agenda. Met ingang van het schooljaar 2011 komen er nieuwe examenprogramma's voor wiskunde A, B, C en D. Begin september zullen de conceptprogramma's worden opgeleverd door cTWO. De SLO organiseert een veldraadpleging om met belangstellende docenten de conceptprogramma's te bespreken. Op dinsdag 18-9 is er een raadpleging over de programma's wiskunde B en D havo/vwo gepland. Op donderdag 20-9 is er een raadpleging over de programma's wiskunde A en C havo/vwo. Beide raadplegingen vinden plaats van 17.00-20.00 uur in Utrecht.
Bent u geïnteresseerd in actieve deelname aan deze bijeenkomst? Stuurt u dan een email naar Laura Leusink, l.leusink{at]slo.nl en geeft u daarin duidelijk aan om welke raadpleging het gaat. Het aantal deelnemers per raadpleging is beperkt. Uiterlijk een week voor de bijeenkomst krijgt u de betreffende stukken toegestuurd. Ten behoeve van degenen die niet in de gelegenheid zijn de veldadviseringsbijeenkomsten bij te wonen zal er omstreeks dezelfde tijd gelegenheid zijn op de concepten te reageren via de website van cTWO ( www.ctwo.nl ).

Met vriendelijke groet,
Jenneke Krüger ( j.kruger{at]slo.nl - vwo B/D)
Nico Alink ( n.alink{at]slo.nl - havo/vwo A/C)
Iris van Gulik ( i.vangulik{at]slo.nl - havo B/D)

ZAKBOEK BESCHIKBAAR ALS PDF

Vandaag verschijnt het laatste Voortgangsjournaal van dit schooljaar. Hierin is o.a. te lezen dat het Zakboek Tweede Fase en de uitgave Regelgeving voor de Vernieuwde Tweede Fase downloadbaar als pdf-file zijn te vinden op www.tweedefase- loket.nl/downloaden In dit journaal ook aandacht voor de mogelijkheid komend schooljaar om leerlingen al in 4 havo en 5 vwo centraal examen te laten doen in één of meer vakken, voor de peiling naar de invoering van de Vernieuwde Tweede Fase, die wij komend najaar willen uitvoeren onder de scholen, voor het parlementair onderzoek naar de invoering van de onderwijsvernieuwingen en tot slot voor de op 21 juni jl. officieel gecertificeerde eerste zeven modulen voor het vak Natuur, leven en technologie. Een pdf-versie van Voortgangsjournaal 44 is hierbij gevoegd. Een wordversie en ook oude nummers van het Voortgangsjournaal vindt u op www.tweedefase-loket.nl/voortgangsjournaal..

Marlies van Tooren , Tweede Fase Adviespunt m.vantooren{at]sopo.nl

VACATURE WISKUNDE TE Ede (advertentie)

Gezocht voor de nieuwe cursus op Het Streek, Ede: docent wiskunde, eerstegraads, LD, 25 uur en docent wiskunde, tweedegraads LB, 15 uur.
Levend vanuit een christelijke overtuiging en daarin herkenbaar zijn binnen de school.
Het Streek is een CSG, waarin het brede spectrum van de christenheid aanwezig is.
We zijn universitaire praktijkschool, hebben technasium en gymnasium naast vwo, havo en tl.
Reacties per mail naar thv{at]hetstreek.nl


VACATURE WISKUNDE TE Den Bosch (advertentie)

Het Jeroen Boschcollege in Den Bosch zoekt met ingang van het komend schooljaar een docent(e) wiskunde (2e graads) voor 1 fte. Voor verdere informatie verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de rector: dhr. L. Schmeits, tel. 073- 6412350 of stuur een mail naar L.Schmeits{at]jbc.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl