WiskundE-brief nr. 426 26-08-2007

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ongeveer 2100 adressen.
Het archief is te bekijken via www.wiskunde-brief.nl

in dit nummer:

NIEUWE SYLLABI HAVO/VWO BESCHIKBAAR

DEFINITIEVE HANDREIKING WISKUNDE D

BELANGSTELLING VOOR WISKUNDE STUDIE IN DE LIFT

BOEKEN GEVRAAGD

MASTERCOURSES UVA

WOESTIJNVORMING VOOR WISKUNDELERAREN

VACATURE WISKUNDE TE ALMERE (advertentie)

VACATURE WISKUNDE TE ROOSENDAAL (advertentie)

GRATIS MAPLE TA WORKSHOPS! (advertentie)


NIEUWE SYLLABI HAVO/VWO BESCHIKBAAR

Hoewel op de officiële eindexamensite www.eindexamen.nl nog steeds de verouderde versies staan, zijn de nieuwe syllabi wiskunde a,b,c havo/vwo beschikbaar (via de digitale school: www.digischool.nl/wi/wiscom/examenprog-2007.htm )
Voor het havo gaat het om de definitieve syllabus (het eerste eindexamen is ook al in 2009), voor het vwo om een herziene versie. Zoals in nr 402 gemeld, zijn er eind 2006 een paar belangrijke aanpassingen toegepast. Deze zijn trouwens nog niet altijd in andere publucaties (bijv. in boeken) verwerkt. Een belangrijke aanpassing is ook dat – blijkbaar - de formulekaart afgeschaft is. In plaats daarvan worden bij sommige examens een lijstje formules opgenomen. De lijstjes staan in de syllabi
De syllabi hebben alleen betrekking op het gedeelte dat op het CE wordt getoetst. Dat is bij wiskunde B alles, bij wiskunde A vwo bijna alles, maar bij wiskunde A havo en wiskunde C (vwo) lang niet alles. Voor het schoolexamen zijn de handreikingen van het SLO van belang. Voor wiskunde-D, waar alleen een schoolexamen is, is net een nieuwe versie verschenen. (zie het bericht hierover in de brief)
Als poging een soort totaal beeld te geven heb ik interactieve overzichten gemaakt, en recentelijk aangepast Opmerkingen daarover blijven welkom

gk

DEFINITIEVE HANDREIKING WISKUNDE D

De definitieve handreiking voor wiskunde D is gereed. Wiskunde D wordt afgesloten met een schoolexamen, er is dus voor docenten en leerlingen meer vrijheid dan in de andere wiskundeprogramma's. In de handreiking worden een aantal suggesties gedaan voor uitwerking van de stof van het schoolexamen Elke school ontvangt aan het begin van het schooljaar 1 exemplaar van de handreiking (tav. de sectorleider Tweede Fase).
De handreiking is ook te downloaden via www.slo.nl . Kies vervolgens voor -> sector -> tweede fase -> examenprogramma's en handreikingen voor havo-vwo vanaf 2007, of gebruik de directe link: www.slo.nl/themas/00158/00002/00002/

J. Krüger ( j.kruger(at}slo.nl ), I. van Gulik ( i.vangulik(at}slo.nl )

BELANGSTELLING VOOR WISKUNDE STUDIE IN DE LIFT

Midden augustus hadden 190 jongeren zich aangemeld voor een studie wiskunde aan een algemene universiteit, zo’n 30 % meer dan vorig jaar (rond deze tijd), en maar liefst 40 % meer dan het gemiddelde van de afgelopen vier jaar. Bij technische wiskunde (TU) was de stijging nog groter, zo’n 65 %. Alle universitaire wiskundestudies bij elkaar (dus incl. technische wiskunde en bedrijfswiskunde) trokken bijna 50 % meer eerstejaars dan de afgelopen vier jaar. Ook econometrie en OR scoort goed bij de nieuwe lichting: 37 % meer aanmeldingen dan de afgelopen vier jaar.
Opmerkelijk is dat de meeste andere beta-studies binnen het wetenschappelijk onderwijs niet zo’n sterke groei te zien geven. Zo nemen de aanmeldingen bij natuur- en scheikunde nauwelijks toe, en bij informatica zelfs af. Bij de TU’s zijn er – per studierichting – grote verschillen, resulterend in een vrij rustige toename. De cijfers – m.b.t. het wetenschappelijk onderwijs - voor dit en vorig jaar zijn te bekijken via cf.bc.uva.nl/facts/feitenboek/actueel/WO_opleid.pdf

gk

BOEKEN GEVRAAGD

Op de avondopleiding van het ROC Deltion wordt voor elk VWO-vak maximaal een uur per twee weken uitgetrokken. Daarom heb ik enkele jaren geleden een "begeleider" geschreven bij de VWO boeken van Pascal, eerste druk. Nu heb ik waarschijnlijk mijn boeken van wiskunde B uitgeleend, en niet meer teruggekregen. Daarom een vraagje: heeft iemand nog de eerste druk van Pascal, wiskunde B voor het VWO, ( informatieboek en verwerkingsboek, en eventueel de uitwerkingen of het antwoordenboek) die hij kan missen? Dan zou hij mij daar een groot plezier mee doen.

Joke Zwarteveen-Roosenbrand, e-mail jzwarteveen(at}hotmail.com

MASTERCOURSES UVA

in het studiejaar 2007-2008 worden er weer mastercourses gorganiseerd door de Universiteit van Amsterdam.
Mastercourses zijn nascholingscursussen voor vwo-docenten.

Verdere informatie over de mastercourses is te vinden op www.science.uva.nl/mastercourses

Met vriendelijke groeten, Pascale Nukoop

WOESTIJNVORMING VOOR WISKUNDELERAREN

Hoe ontwikkelt vegetatie zich in een woestijn? Dit is een van de vele voorbeelden van dynamische systemen - het onderwerp van de Vakantiecursus voor Wiskundeleraren 2007. De cursus vindt plaats op 24 en 25 augustus in Eindhoven en op 31 augustus en 1 september in Amsterdam. Hij wordt georganiseerd door het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) in Amsterdam en de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren. Speciale aandacht is er dit jaar voor mogelijke invulling van de vrije ruimte in het nieuwe vak wiskunde D.
Behalve woestijnvorming komen in de cursus aan bod: biologische netwerken, complexe getallen, de 'Hollandsche differentiaalvergelijking' van Van der Pol, hartritmes, wiskunde en planeetbanen, dubbelplaneten, donder en bliksem en complexe dynamica. Het doel van de cursus is om docenten en via docenten ook scholieren voor de wiskunde te enthousiasmeren.
URL: www.cwi.nl/pr/press-releases/2007/pb-vakantiecursus07.html

BRON: WPD ( www.wiskundepersdienst.nl/)

VACATURE WISKUNDE TE ALMERE (advertentie)

Het Baken Park Lyceum in Almere is op zoek een inspirerende docent wiskunde voor 1,0 fte. Met een groot deel van de betrekking in de bovenbouw havo/ vwo (2e fase) Ervaring is essentieel, omwille van de eindexamen klassen.
Kijk voor meer informatie op onze website www.hetbaken.nl


VACATURE WISKUNDE TE ROOSENDAAL (advertentie)

De vakantie voorbij maar nog altijd een vacature voor volle baan wiskunde in schaal LD. De vacature is per direct en ook binnen afzienbare termijn afstuderenden voor 1 e graads komen in aanmerking. School: Norbertuscollege Roosendaal vmbo (laatste jaar met alleen nog examenklassen tl), havo en vwo. Info via 0165-557744 of per mail: ejm.kallen(at}norbertuscollege.nl


GRATIS MAPLE TA WORKSHOPS!

Maple TA is het wiskunde toetssysteem (via internet) voor huiswerk, toetsen en examens, en bij middelbare scholen wordt het gebruik hiervan steeds populairder!
Kom naar de gratis workshops: www.can.nl/events/details.php?id=21
Informatie over Maple TA: www.can.nl/software/details.php?id=26
Vragen? -> info{at]can.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl