WiskundE-brief nr. 430 23-09-2007

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ongeveer 2100 adressen.
Het archief is te bekijken via www.wiskunde-brief.nl

in dit nummer:

ENQUÊTE ARBEIDSPOSITIE WISKUNDE DOCENTEN ON LINE

VERTREK VAN RAINER KAENDERS OPGELUISTERD MET WISKUNDE ONDERWIJS MIDDAG

STUDIEMIDDAG AFSTEMMING NATUURKUNDE- EN WISKUNDEPROGRAMMA’S

VACATURE NATUURKUNDE/SCHEIKUNDE TE MAARSSEN(advertentie)


ENQUÊTE ARBEIDSPOSITIE WISKUNDE DOCENTEN ON LINE

Vanaf nu is het mogelijk om de aangekondigde enquête te bekijken en in te vullen: wiskundebrief.bravehost.com
Graag overleg op school wie deze taak op zich neemt , de bedoeling is vanzelfsprekend dat per school slechts een keer wordt ingevuld. Voor de betrouwbaarheid roepen we alle scholen op om deel te nemen! We raden u aan om de enquête niet gelijk in te vullen, maar de vragen eerst door te nemen, de vragen te printen en aan de hand van de vragen de nodige gegevens te verzamelen. Dit kan eventueel via de administratie van de school, via de wiskundecollega’s en/of de leiding van de school.
Om die reden staan de vragen hieronder alvast vermeld, de beantwoording dient beslist via de genoemde website te gebeuren! De gehanteerde online enquête geeft de resultaten in overzichtelijke staafdiagrammen gelijk weer zodat u à la minute de resultaten kunt inzien. We vertrouwen op massale deelname! Om te weten welke gegevens u dient te verzamelen staan hieronder de vragen.
De eerste 5 vragen hebben als antwoordkeuze:
0-2% , 2-5% , 5-10%, 10-20% , 20-30% , 30-40% , 40-60% , 60-80% , 80-100%
De beantwoording van de enquête-vragen alleen via: wiskundebrief.bravehost.com

Jos Andriessen, Gerard Koolstra , redactie

VERTREK VAN RAINER KAENDERS OPGELUISTERD MET WISKUNDE ONDERWIJS MIDDAG

Het vertrek van Rainer Kaenders naar de universiteit van Koeln zal worden opgeluisterd met een Wiskunde Onderwijs middag.
Datum: donderdag 27 september Plaats: Huygensgebouw, Radboud Universiteit Nijmegen, HG00.303
Tijd: 15:45 - 17:30 uur Programma:
Jan van de Craats: Het nieuwe rekenen
Aad Goddijn: Het misverstand Wiskunde
Leon van den Broek: Het beweegt
Vanaf 15:00 uur is er koffie en thee in de hal, na afloop is er een borrel. Iedereen is welkom.

Leon van den Broek L.vandenBroek{at}math.ru.nl 024 - 2652296

STUDIEMIDDAG AFSTEMMING NATUURKUNDE- EN WISKUNDEPROGRAMMA’S

De vernieuwingscommissies voor de natuurkunde- en wiskundeprogramma’s havo/vwo organiseren op 9 oktober a.s. een studiemiddag over de afstemming Wiskunde-Natuurkunde in de nieuwe programma’s vwo-havo. Ter discussie staat het rapport dat te downloaden is van www.vusoft2.nl/werkgroep_wi_na Het programma zal om 13:30 uur starten in het Freudenthal Instituut te Utrecht. De middag zal om 17:00 uur eindigen.
Deelname van wiskundedocenten is dringend gewenst. Aanmelden kan via bureau{at}nnv.nl

Sieb Kemme , ctwoteam

VACATURE NATUURKUNDE/SCHEIKUNDE TE MAARSSEN(advertentie)

Wat: leraar natuurkunde/scheikunde Waar: Rientjes mavo, Maarssen (VMBO-T) Uren: 25 uur
Per wanneer: direct
Meer informatie: De Rientjes mavo is een kleine school (590 lln) die in de Vechtstreek bekend staat om de structuur, rust, veiligheid en veel begeleiding. Ook nieuwe leraren worden goed begeleid en krijgen een van de twee persoonlijke coaches toegewezen. Leraren werken graag op deze school. Kijk maar eens op onze website: www.rientjesmavo.nl
Als je meer informatie wilt, bel dan 0346-561360 en vraag naar M. de Vroomen (directeur).


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl