WiskundE-brief nr. 431 30-09-2007

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ongeveer 2100 adressen.
Het archief is te bekijken via www.wiskunde-brief.nl

in dit nummer:

ENQUÊTE ARBEIDSPOSITIE WISKUNDE DOCENTEN ON LINE : EERSTE INDRUK

LAPP-TOP FOR TEACHERS

AANMELDEN VOOR “DIEPER IN ZEE MET WISKUNDE D“

GRATIS 30-DAGEN SOFTWAREVERSIE VAN TI-NSPIRE™ VAN TEXAS INSTRUMENTS (advertentie)


ENQUÊTE ARBEIDSPOSITIE WISKUNDE DOCENTEN ON LINE : EERSTE INDRUK

Sinds vorige week is de enquête over de arbeidspositie van wiskundedocenten on line: wiskundebrief.bravehost.com De gehanteerde online enquête geeft de resultaten in overzichtelijke staafdiagrammen weer zodat u à la minute de resultaten kunt inzien. Zo’n veertig scholen hebben inmiddels de vragen beantwoord en daarmee kunt u voor u zelf een eerste indruk van de huidige situatie in het Nederlandse voortgezette onderwijs vormen..
Nadrukkelijk roepen we alle scholen op die de enquête nog niet hebben ingevuld om dat komende dagen te doen. Ieder begrijpt dat de betrouwbaarheid samenhangt met het aantal scholen dat de enquête invult, zonder oververtegenwoordiging van welke aard dan ook. Dus.... vult u de enquête vooral in, ook al denkt u dat uw school een “gewone” school is, en dat daarom invullen geen nut zou hebben.
De voorlopige resultaten bekijkend roept de redactie met name scholen op uit de regio Groningen, Friesland, Drente en de regio Overijssel, Gelderland, Flevoland om de enquête in te vullen.
We vertrouwen op massale deelname!

Jos Andriessen, Gerard Koolstra, redactie

Om te weten welke gegevens u dient te verzamelen staan hieronder de vragen. De eerste 5 vragen hebben als antwoordkeuze:
0-2% , 2-5% , 5-10%, 10-20% , 20-30% , 30-40% , 40-60% , 60-80% , 80-100%
De beantwoording van de enquête-vragen alleen via: havo/vwo ONDERBOUW EN BOVENBOUW: hoeveel lessen worden NIET gegeven
havo/vwo ONDERBOUW EN BOVENBOUW: hoeveel lessen worden gegeven in OVERUREN (betaald of onbetaald of in samengevoegde groepen vanwege docententekort)
havo/vwo ONDERBOUW: hoeveel lessen worden ONBEVOEGD gegeven
havo/vwo BOVENBOUW: hoeveel lessen worden ZONDER eerste graads bevoegdheid gegeven
havo/vwo BOVENBOUW:hoeveel lessen worden gegeven door een docent met afgeronde universitaire opleiding
Uit hoeveel leerlingen in totaal bestaat de havo en vwo afdeling (samen)
In welke provincie bevindt de school zich


LAPP-TOP FOR TEACHERS

De Universiteit Leiden start een nieuw uitdagend traject voor eerstegraads docenten die lesgeven in de bovenbouw van het vwo. Onder de naam LAPP-Top for Teachers beginnen in januari 2008 de eerste programma’s voor de schoolvakken wiskunde, natuurkunde, Nederlands, Duits en klassieke talen.
Het LAPP-Top for Teachers bestaat voor wiskunde uit zeven bijeenkomsten. Het programma heeft als thema “netwerken” en is speciaal voor leraren ontwikkeld door vooraanstaande onderzoekers en docenten van de Leidse Universiteit in samenwerking met vakdidactici van de universitaire lerarenopleiding ICLON. Inhoudelijk komen relevante en actuele onderwerpen uit de wetenschap aan bod. Daarbij wordt aangesloten bij bestaand onderzoek van de Universiteit Leiden
Met het LAPP-Top for Teachers biedt de Universiteit Leiden vwo-docenten een extra vakinhoudelijke uitdaging. LAPP-Top for Teachers wil de rol van de docent als professionele vakdeskundige en ontwerper van onderwijs stimuleren en ondersteunen. LAPP-Top for teachers is voortgekomen uit het al langer bestaande LAPP-Top. Dit Leiden Advanced Pre-university programme for Top students biedt getalenteerde en gemotiveerde leerlingen uit de bovenbouw van het vwo een kennismaking met wetenschap. In dit programma maken leerlingen kennis met wetenschapsgebieden die voor de universiteit belangrijk zijn en die niet óf op een andere wijze op het VWO worden gedoceerd. Sindsdien komen er vanuit het VO signalen dat docenten behoefte hebben aan een vergelijkbaar programma.
Vanuit de Universiteit Leiden bestaat eveneens de behoefte om docenten uit het voortgezet onderwijs meer bij de universiteit te betrekken. Daarom zal er ook aandacht zijn voor het opstarten van netwerken waarin docenten uit het voortgezet onderwijs, docenten van faculteiten en vakdidactici van het ICLON participeren. Docenten die gemakkelijk toegang hebben tot de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen kunnen op hun beurt leerlingen interesseren voor de wetenschap.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.lapp-top-for-teachers.leidenuniv.nl Aanmelden is nog mogelijk, een aanmeldingsformulier is op te vragen bij de projectleider LAPP-Top for teachers, mw. drs. Cris Bertona, 071 527 40 18, cbertona@iclon.leidenuniv.nl


AANMELDEN VOOR “DIEPER IN ZEE MET WISKUNDE D“

Bij de drie technische universiteiten gaat de vakinhoudelijke scholing gericht op (achtergronden van) Wiskunde D vwo van het studiejaar 2007-2008 binnenkort van start. Op maandag 1 oktober wordt bij de Universiteit Twente de eerste bijeenkomst gehouden van de cursus Meetkunde, die uit 6 bijeenkomsten bestaat. Contactpersonen Gerard Jeurnink, g.a.m.jeurnink@utwente.nl en Nellie Verhoef, n.c.verhoef@utwente.nl
Op dinsdag 9 oktober begint aan de TU Eindhoven de cursus Complexe getallen, die uit 3 bijeenkomsten bestaat. Contactpersoon Hans Sterk, sterk@win.tue.nl
Op donderdag 11 oktober start aan de TU Delft de cursus Dynamische Modellen, die 6 bijeenkomsten omvat. Contactpersonen Jeroen Spandaw, j.g.spandaw@tudelft.nl en Agnes Verweij, a.verweij@tudelft.nl
Nadere inlichtingen en aanmelding, ook voor de overige cursussen ‘Dieper in zee met wiskunde D’, bij de genoemde contactpersonen. Zie ook de websites van de steunpunten wiskunde D van de TU’s : www.wiskundedsteun.nl


GRATIS 30-DAGEN SOFTWAREVERSIE VAN TI-NSPIRE™ VAN TEXAS INSTRUMENTS (advertentie)

Download nu de software van TI-Nspire™, het nieuwe platform voor wiskunde en exact. Download van www.education.ti.com/nederland , kies daar bovenin voor ‘downloaden en opslaan’. TI-Nspire™ is beschikbaar op rekenmachine én op pc. Op o.a. de gebruikersdagen van Getal en Ruimte in October en November geven wij een workshop over TI-Nspire. Voor meer informatie: m-dehiep@ti.com


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl