WiskundE-brief nr. 432 07-10-2007

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ongeveer 2100 adressen.
Het archief is te bekijken via www.wiskunde-brief.nl

in dit nummer:

ENQUÊTE ARBEIDSPOSITIE WISKUNDE DOCENTEN ON LINE : LAATSTE WEEK

INVENTARISATIE AANSLUITING VO – HO

WISKUNDEWANDELING UTRECHT

VACATURE WISKUNDE TE HILVERSUM (advertentie)

GRATIS MAPLE TA WORKSHOPS! (advertentie)


ENQUÊTE ARBEIDSPOSITIE WISKUNDE DOCENTEN ON LINE : LAATSTE WEEK

Twee weken nu is de enquête over de arbeidspositie van wiskundedocenten on line: wiskundebrief.bravehost.com
Zo’n honderd scholen hebben inmiddels de vragen beantwoord en de resultaten liegen er niet om. Wat voorbeelden:

Neemt u zelf een kijkje: klik View Vote Stats

Nadrukkelijk roepen we alle scholen op die de enquête nog niet hebben ingevuld om dat komende dagen te doen. Ieder begrijpt dat de betrouwbaarheid samenhangt met het aantal scholen dat de enquête invult, zonder oververtegenwoordiging van welke aard dan ook. Dus.... vult u de enquête vooral in, ook al denkt u dat uw school een "gewone" school is, en dat daarom invullen geen nut zou hebben.
De voorlopige resultaten bekijkend roept de redactie met name scholen op uit de regio Groningen, Friesland, Drente en de regio Overijssel, Gelderland, Flevoland om de enquête in te vullen.
We vertrouwen op massale deelname!

Jos Andriessen, Gerard Koolstra, redactie

Om te weten welke gegevens u dient te verzamelen staan hieronder de vragen.
De eerste 5 vragen hebben als antwoordkeuze:
0-2% , 2-5% , 5-10%, 10-20% , 20-30% , 30-40% , 40-60% , 60-80% , 80-100%
De beantwoording van de enquête-vragen alleen via: havo/vwo ONDERBOUW EN BOVENBOUW: hoeveel lessen worden NIET gegeven
havo/vwo ONDERBOUW EN BOVENBOUW: hoeveel lessen worden gegeven in OVERUREN (betaald of onbetaald of in samengevoegde groepen vanwege docententekort)
havo/vwo ONDERBOUW: hoeveel lessen worden ONBEVOEGD gegeven
havo/vwo BOVENBOUW: hoeveel lessen worden ZONDER eerste graads bevoegdheid gegeven
havo/vwo BOVENBOUW:hoeveel lessen worden gegeven door een docent met afgeronde universitaire opleiding
Uit hoeveel leerlingen in totaal bestaat de havo en vwo afdeling (samen)
In welke provincie bevindt de school zich


INVENTARISATIE AANSLUITING VO - HO

Vanuit het project 'Nationale Kennisbank Basisvaardigheden Wiskunde' (NKBW, in samenwerking met NVvW en SIGMA) is behoefte aan een inventarisatie wat docenten wiskunde vo momenteel vinden van de aansluiting vo-ho. Geeft u les in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, dan kunt u uw mening over dit onderwerp geven door de enquete online in te vullen op www.nkbw.nl (kies daar voor enquete).
Onderwerpen uit de enquete:

Bij voorbaat dank voor de genomen moeite (het invullen kost ongeveer een kwartier)
namens het onderzoeksteam van NKBW,

Vincent Jonker.

WISKUNDEWANDELING UTRECHT

In navolging van de wiskundewandeling Amsterdam is er nu ook voor Utrecht zo'n wandeling. Aan de omgeving worden telkens prikkels ontleend om wiskundevragen te stellen. Het gaat hierbij om betrekkelijk eenvoudige wiskunde, zodat iedereen met enige basiskennis wiskunde (twee á drie jaar voortgezet onderwijs) de meeste vragen zal kunnen beantwoorden. In het voorjaar van 2008 staat overigens nog een wiskundewandeling gepland: New York City, Maths Trail.

Info: wisc{at}planet.nl

VACATURE WISKUNDE TE HILVERSUM (advertentie)

Wiskunde docent voor 0.9 FTE
Aanvangsdatum: 22 oktober 2007
LB functie
Informatie bij ondergetekende:
De heer F. Koehorst
Directeur. Voor verdere informatie verwijs ik naar onze website: www.Savorninlohman.nl


GRATIS MAPLE TA WORKSHOPS! (advertentie)

Maple TA is het wiskunde toetssysteem (via internet) voor huiswerk, toetsen en examens, en bij middelbare scholen wordt het gebruik hiervan steeds populairder!
Kom naar de gratis workshops: www.can.nl/events/details.php?id=21
Informatie over Maple TA: www.can.nl/software/details.php?id=26
Vragen? -> info{at}can.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl