WiskundE-brief nr. 434 4-11-2007

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 2100 adressen.
Het archief is te bekijken via www.wiskunde-brief.nl

in dit nummer:

IMC WEEKENDSCHOOL ZOEKT WISKUNDIGEN

PRIJSWINNAARS NEDERLANDSE WISKUNDE OLYMPIADE 2007

ENQUETE AANSLUITING VO - HO (herhaling oproep voor deelname enquete)

STUDIEDAG VOOR WISKUNDELERAREN AAN DE RUG

VIERDE BARTJENS REKENDICTEE GAAT LANDELIJK

WISKUNDEHELDEN UIT DE GOUDEN EEUW

VACATURE WISKUNDE EERSTE GRAAD TE SCHIEDAM (ADVERTENTIE)


IMC WEEKENDSCHOOL ZOEKT WISKUNDIGEN

Langs deze weg wil ik uw aandacht vestigen op het volgende: ik ben op zoek naar mensen met passie voor Wiskunde die het leuk vinden om een bijdrage te leveren aan IMC Weekendschool in de vorm van een gastles of als begeleider.
IMC Weekendschool is een vorm van aanvullend onderwijs voor leerlingen van 10-13 jaar uit achterstandswijken. Zij komen elke zondag vrijwillig naar school om meer te leren over kunst en wetenschap. Een van de aangeboden vakken is Wiskunde. Het vak staat gepland voor 2,9 en 16 december. Er is een compleet lesprogramma maar het onbreekt nog aan voldoende docenten en begeleiders. Misschien kunt u iets voor ons betekenen?

Vriendelijke groet, Tamara Doves, Jaarcoordinator 2e jaar Amsterdam Zuidoost
IMC Weekendschool WTC, Strawinskylaan 127 Toren C, 1e verdieping 1077 XX Amsterdam
t: 020 5141670 f: 020 5141697 i: www.imcweekendschool.nl

PRIJSWINNAARS NEDERLANDSE WISKUNDE OLYMPIADE 2007

Op 14 september 2007 is de tweede ronde van de Nederlandse Wiskunde Olympiade gespeeld in Eindhoven. Aan deze tweede ronde hebben 119 leerlingen meegedaan. Zij hadden 20 punten of meer gescoord bij de eerste ronde van de Wiskunde Olympiade of scoorden hoog bij de Kangoeroe Wedstrijd. De tweede ronde bestond uit vijf opgaven. De leerlingen hadden drie uur de tijd om deze opgaven te maken. U vindt de opgaven en uitwerkingen op www.wiskundeolympiade.nl
Inmiddels zijn de tien prijswinnaars bekend. Dit zijn (in alfabetische volgorde):

Zij krijgen hun prijs uitgereikt op 9 november aan de TU Eindhoven. Dan wordt ook de precieze uitslag bekend gemaakt.
Na afloop van de prijsuitreiking begint voor hen en voor 14 andere geselecteerde leerlingen al een trainingsweekend. Door middel van verschillende trainingsweekenden en lesbrieven worden deze leerlingen voorbereid voor de Internationale Olympiade. Op grond van de algehele inzet, het inleverwerk en de eindtoets wordt het team van zes personen geselecteerd dat Nederland zal vertegenwoordigen op de 49e Internationale Wiskunde Olympiade, die gehouden zal worden van 14 tot 22 juli 2008 in Madrid, Spanje. Wilt u uw leerlingen ook een kans geven om het zo ver te schoppen als deze tien prijswinnaars? Geef uw school dan op voor deelname aan de 1e ronde van de Nederlandse Wiskunde Olympiade, die volgend jaar plaatsvindt op 25 januari. Afgelopen week zijn de posters en brochures naar de scholen verstuurd. U geeft zich op door het inschrijfformulier dat hierbij zit op te sturen of een mail te sturen naar melanie.steentjes{at]cito.nl en daarin de naam en het adres van de school te vermelden en uw eigen gegevens.
De eerste ronde is niet alleen voor 5e en 6e klassers. De benodigde wiskunde kennis voor de eerste ronde is zeer beperkt en komt al aan bod in de 1e en 2e klas. We willen daarom ook graag leerlingen uit de onderbouw aanmoedigen om mee te doen. Als je doordringt tot de 2e ronde (en bij de selectiecriteria daarvoor zullen we deze keer ook het leerjaar mee laten wegen), dan val je al in de prijzen. Afgelopen keer was dat een aardig wiskunde/informatica boek ("Opgelost" door Bennie Mols) en een computerspel (Civilization 4). Afgelopen jaar deden er 2742 leerlingen mee aan de eerste ronde. We hopen dat er volgend jaar nog meer leerlingen mee doen en daar hebben we uw hulp bij nodig!

Namens de Stichting Nederlandse Wiskunde Olympiade, Melanie Steentjes (secretaris)

ENQUETE AANSLUITING VO - HO (herhaling oproep voor deelname enquete)

Vanuit het project 'Nationale Kennisbank Basisvaardigheden Wiskunde' (NKBW, in samenwerking met NVvW en SIGMA) is behoefte aan een inventarisatie wat docenten wiskunde vo momenteel vinden van de aansluiting vo-ho. Geeft u lesin de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, dan kunt u uw mening over dit onderwerp geven door de enquete online in te vullen op www.nkbw.nl (kies daar voor enquete).
Onderwerpen uit de enquete:

Bij voorbaat dank voor de genomen moeite (het invullen kost ongeveer een kwartier) namens het onderzoeksteam van NKBW, Vincent Jonker. De eerste oproep heeft ruim 50 respondenten opgeleverd, met een flinke vertegenwoordiging van mensen met meer dan 25 jaar onderwijservaring; we roepen iedereen op mee te doen!)
Tijdens de nvvw studiedag van 10-11 a.s. aandacht zal worden besteed aan de gegevens van deze enquêtein de workshops:


STUDIEDAG VOOR WISKUNDELERAREN AAN DE RUG

Het Opleidingsinstituut Natuurwetenschappen en Technologie van de Rijksuniversiteit Groningen organiseert op dinsdag 18 december 2007 een Studiedag voor Wiskundeleraren met als thema: Onderzoek doen! Hoe kan wiskundig en didactisch onderzoek bijdragen aan de dagelijkse praktijk van het wiskundeonderwijs?
Tijd: dinsdag 18 december 2007 van 10.00 - 17.00 uur ,
Plaats: Zerniketerrein in Groningen , Deelnamekosten: € 25,00
Vanaf half november kunt u het volledige programma vinden op www.rug.nl/wiskunde/informatievoor/docenten/index. Aanmelden voor de dag, en inschrijven voor workshops gaat via deze website.

Namens het organiserend comité, Gerrit Roorda

VIERDE BARTJENS REKENDICTEE GAAT LANDELIJK

Rekenvirus verovert vanuit Zwolle heel Nederland

Dit jaar wordt de vierde editie van het Bartjens Rekendictee gehouden. De rekenmaand begint op 1 november, met als hoogtepunt de finale op 23 november. Het rekendictee is dit jaar grootser dan ooit, doordat iedereen in Nederland zich via het internetdictee kan kwalificeren voor de spannende finale. Naast de Stentor doen ook het Limburgs Dagblad/Dagblad de Limburger en PZC (Zeeland) mee. Ook scholieren en studenten strijden tijdens de voorrondes tegen elkaar om de titel: ‘beste rekenaar van Nederland’. Het Bartjens Rekendictee brengt het rekenonderwijs positief onder de aandacht door aantrekkelijke spelelementen te combineren met lastige hersenkrakers.

Rekenen ‘volgens Bartjens’

‘Dat is niet volgens Bartjens’, zeggen onderwijzers al eeuwenlang tegen hun leerlingen, als de som niet nauwkeurig berekend is. Willem Bartjens was een Amsterdamse schoolmeester die een groot deel van zijn leven in Zwolle woonde en werkte. Met zijn rekenboek ‘De Cijfferinghe’, dat in 1604 verscheen, zette hij twee eeuwen de toon voor het Nederlandse rekenonderwijs. Bartjens kreeg daarmee zoveel bekendheid dat het gezegde ‘volgens Bartjens’ geboren was.

Voorrondes via internet en scholen

Van 1 tot 14 november kan iedereen zich tijdens het Internetdictee op www.destentor.nl en www.vo.kennisnet.nl kwalificeren voor een felbegeerde plek in de finale. Tientallen scholen en duizenden rekenwonders doen mee.
Tussen 14 en 21 november zijn de PABO studenten en de derde klassers van het Voortgezet onderwijs in oost- Nederland aan de beurt. De scholieren en PABO studenten die de breinkrakers het beste en snelste hebben berekend, ontvangen leuke prijzen en doen mee met de finale. De vijftig beste internetfinalisten veroveren een finaleplaats. Daarvan ontvangen de vijfentwintig beste deelnemers tevens een ‘Bartjensarrangement’ met overnachting in het Campanile hotel.

Zinderende finale met juryvoorzitter Jan Terlouw

Hogeschool Windesheim in Zwolle is de locatie waar op vrijdagavond 23 november de scholieren, PABO studenten, internetfinalisten en prominenten het tegen elkaar opnemen om Nederlands beste rekenaar te worden. De finale vindt uiteraard in Zwolle plaats, de woonplaats van de beroemde rekenmeester Willem Bartjens. Schrijver, oud-politicus en ambassadeur van het Bartjens Rekendictee, Jan Terlouw vindt het een geweldig initiatief: “Dit dictee heeft in regionale vorm bewezen dat je veel mensen aan het rekenen krijgt als je het maar leuk en spannend maakt.” Marjolein Kool, hoofdredacteur van het tijdschrift Volgens Bartjens… presenteert dit jaar opnieuw de finale op een leuke en speelse manier, waardoor het dictee levendig en spannend zal worden.

Het Bartjens Rekendictee is mede mogelijk gemaakt door de Stentor, Hogeschool Windesheim, Waanders uitgevers, drukkers en boekverkopers, Kamer van Koophandel Oost, Achmea, Rabobank IJsseldelta, het Notarieel Zwolle, NVORWO, Kennisnet/Ict op school, de Limburger/Limburgs Dagblad, Prov. Zeeuwse Courant, het Spellenspektakel en VVV Kampen-Zwolle-Overijssels Vechtdal.

Voor meer informatie www.bartjens.net


WISKUNDEHELDEN UIT DE GOUDEN EEUW

Aankondiging Wintersymposium Koninklijk Wiskundig Genootschap, (12 januari 2008 – Utrecht) Dit jaar staat het wintersymposium in het teken van drie wiskundehelden uit de zeventiende eeuw. Teun Koetsier, universitair hoofddocent geschiedenis van de wiskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, opent het symposium met een voordacht over over Simon Stevin.
Jan van Maanen, hoogleraar didactiek van het wiskundeonderwijs aan de Universiteit Utrecht en directeur van het Freudenthal Instituut, zal spreken over vader en zoons Van Schooten.
Fokko Jan Dijksterhuis, universitair hoofddocent geschiedenis van wetenschap en technologie aan de Universiteit Twente, sluit het symposium af met een lezing over Christiaan Huygens
. Het symposium wordt gehouden in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht. Het programma start om 10.00 uur en eindigt ca. 14.45 uur. U wordt verzocht u van te voren on line aan te melden via de website van het Koninklijk Wiskundig Genootschap www.wiskgenoot.nl/watbiedt/wintersymposium08. Daar is ook het volledige programma, inclusief samenvattingen van de lezingen, te vinden. Van de deelnemers wordt een bijdrage gevraagd, oa. voor lunch en consumpties gedurende de dag. Leden van het KWG betalen 12,50 euro; niet-leden 17,50 euro.

Nadere inlichtingen: Iris van Gulik - gulikgulikers{at]home.nl 038-4536366

VACATURE WISKUNDE EERSTE GRAAD TE SCHIEDAM (ADVERTENTIE)

Scholengemeenschap Spieringshoek (HAVO/VWO) te Schiedam zoekt een eerstegraads docent wiskunde. Meer informatie op www.spieringshoek.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl