WiskundE-brief nr. 435 11-11-2007

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 2100 adressen.
Het archief is te bekijken via www.wiskunde-brief.nl

in dit nummer:

RESONANSGROEP PLEIT VOOR VERBOD REKENMACHINE

WISKUNDE VOOR TWEEDE FASE OP SCHOOL TV

NIEUWS UIT HET ReAL-PROJECT

GRATIS MAPLE TA WORKSHOPS! (advertentie)


RESONANSGROEP PLEIT VOOR VERBOD REKENMACHINE

In een reactie op de conceptexamenprogramma's 2011 van de vernieuwingscommissie wiskunde (cTWO) verklaart de resonansgroep wiskunde zich in grote lijnen akkoord met de voorstellen voor havo A, havo B en vwo B. Ernstige kritiek heeft de resonansgroep op de voorstellen voor vwo A en vwo C. Zij pleit verder voor een verbod van het gebruik van de grafische rekenmachine of vergelijkbare ICT-middelen tijdens de centrale schriftelijke eindexamens wiskunde B voor havo en vwo. Bij de centrale examens havo A, vwo A en vwo C wil zij zulke apparatuur slechts toestaan bij de onderdelen kansrekening en statistiek. De volledige reactie is te lezen op de homepage van de resonansgroep. URL: www.resonansgroepwiskunde.nl

Bron: WPD ( www.wiskundepersdienst.nl)

WISKUNDE VOOR TWEEDE FASE OP SCHOOL TV

Het is al wat jaren geleden dat de succesvolle serie WAT EN WAAR IS WISKUNDE ?( gericht op de onderbouw van vwbo/havo/vwo) werd uitgezonden. Deze serie krijgt nu een vervolg voor de bovenbouw. In de periode van 15 november t/m 20 december wordt wekelijks (9:30-9:45 Ned 2) een aflevering uitgezonden. Onderwerpen zijn o.a. zekerheid/bewijs, toeval of niet, model en werkelijkheid, en optimalisatie. Er komt een docentenhandleiding met opdrachten (ook digitaal) beschikbaar, en na de laatste uitzending wordt er een dvd uitgebracht.
Meer informatie in Euclides van november of via www.schooltv.nl/pagina.jsp?n=1376856 en www.eigenwijzer.nl/wiskunde

gk

NIEUWS UIT HET ReAL-PROJECT

Discussieplatform rekenen en algebra onderbouw hv en onderbouw vmbo kgt
In het ReAL project over Rekenen en Algebra Leerlijnen is de positie van het onderwijs in rekenen en algebra in de onderbouw van het havo-vwo en in de onderbouw van het vmbo-kgt geanalyseerd. De analyses zijn te vinden op de site van het ReAL- project www.slo.nl/real. Bij ieder van deze analyses is een forum geopend waarin een aantal stellingen is geformuleerd. De bezoeker van de site kan op deze stellingen reageren. Graag nodigen wij de lezers van de WiskundEbrief uit om hun bijdrage aan de discussie te leveren. De analyses zijn vertaald in mogelijkheden om binnen de huidige situatie het onderwijs in rekenvaardigheden en voor het havo-vwo ook de algebra´sche vaardigheden te verbeteren. Voor de onderbouw het havo-vwo is een aantal leerlijnen beschreven. Deze zijn op enkele plaatsen vertaald in lesmateriaal voor direct gebruik in de klas. Binnen de leerlijnen is ook een aantal adviezen met bijbehorend lesmateriaal opgenomen voor het PO. Ook daar kunnen leeractiviteiten ondernomen worden om de aansluiting te verbeteren. Voor de onderbouw vmbo-kgt wordt op dit moment gewerkt aan een opgavenbundel waarin een mogelijke rol van het rekenen in de onderbouw VO wordt uitgewerkt. Onder het motto: Van leren rekenen naar het leren gebruiken van rekenen. Dit als antwoord op de uitkomst van de analyse, dat het rekenen in de onderbouw vmbo-kgt een duidelijke plaats en een duidelijk doel ontbeert.


GRATIS MAPLE TA WORKSHOPS! (advertentie)

Maple TA is het wiskunde toetssysteem (via internet) voor huiswerk, toetsen en examens, en bij middelbare scholen wordt het gebruik hiervan steeds populairder! Kom naar de gratis workshops: www.can.nl/events/details.php?id=21
Informatie over Maple TA: www.can.nl/software/details.php?id=26
Vragen? -> info@can.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl