WiskundE-brief nr.438 09-12-2007

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 2100 adressen.
Het archief is te bekijken via www.wiskunde-brief.nl

in dit nummer:

VISITATIERAPPORT WISKUNDE

NIEUWE NATIONALE PR-MEDEWERKER WISKUNDE

GASTLES OP MAAT

STUDIEDAG VOOR LERAREN WISKUNDE IN GRONINGEN

VACATURES WISKUNDE EERSTE GRAADS REGIO DEN HAAG / ROTTERDAM (advertentie)


VISITATIERAPPORT WISKUNDE

In het najaar van 2006 zijn de universiteiten met een wiskundeopleiding met uitzondering van Leiden door een commissie bestaande uit een Belg, een Duitser, een Noorse en een vijftal Nederlanders gevisiteerd en beoordeeld. Op woensdag 28 november j.l. is het Visitatierapport Wiskunde (471 blz.) aan de QANU aangeboden en toegankelijk gemaakt via www.qanu.nl onder rapporten.
Het rapport bevat de bevindingen van de commissie over 23 universitaire wiskundeopleidingen waarmee de betrokken faculteiten accreditatie kunnen aanvragen voor de komende zes jaar. Deze rapporten vormen samen het Opleidingsdeel. Voorafgaand aan het Opleidingsdeel is er een Algemeen deel dat o.a. de good practices vermeldt die de commissies aantrof. De aanbevelingen zelf staan in sectie 4, de onderbouwing ervan in sectie 3.

R. Tijdeman (Voorzitter van de commissie)
Bron: WPD (www.wiskundepersdienst.nl)

NIEUWE NATIONALE PR-MEDEWERKER WISKUNDE

Sinds oktober 2007 is Charlotte Vlek gedurende 1 dag per week werkzaam als Nationale PR-medewerker wiskunde. Zij is hiermee de opvolger van Ionica Smeets, die deze functie vervulde van december 2004 tot/met mei 2007. Charlotte is per e-mail bereikbaar op het adres: prmedewerker{at]wiskgenoot.nl
De PR-medewerker heeft als algemene taak om zich in te zetten voor een positieve beeldvorming bij scholieren, docenten, schooldecanen en het algemene publiek met betrekking tot de wiskunde en haar toepassingen. In het bijzonder hoort daarbij actieve en realistische voorlichting over de wiskundestudie op universitair en hbo-niveau en de beroepsmogelijkheden van wiskundigen. Het concrete project waar Charlotte Vlek aan werkt is het ontwikkelen van de website wiskunde in perspectief die het beroepsperspectief voor afgestudeerde wiskundigen onder de aandacht zal brengen. De Nationale PR-medewerker wordt aangestuurd door de Taakgroep Landelijke wiskunde-PR, welke is ingesteld door het Koninklijk Wiskundig Genootschap en de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren. Het werk wordt financieel door een aantal sponsors gesteund. Zie www.wiskgenoot.nl/watbiedt/natpr.html voor verdere informatie.

Bron: WPD (www.wiskundepersdienst.nl)

GASTLES OP MAAT

Geachte docent, Met een boeiende gastles maken scholieren kennis met het veelzijdige en dynamische beroep van Maritiem Officier. Een dergelijke gastles wordt op maat gemaakt en sluit perfect aan bij het reguliere wiskunde programma voor bovenbouw HAVO of VWO. Zowel het nautische als technische karakter van het beroep komt tot leven door middel van cases uit de dagelijkse praktijk. De samenhang met de exacte vakken staat daarin centraal. Het samenstellen van een gastles gebeurt uiteraard in goed overleg met u als vakdocent.
De mbo en hbo-opleidingen tot Maritiem Officier, stuurman en werktuigkundige aan het Maritiem Instituut ‘De Ruyter’ in Vlissingen zijn toonaangevend in het maritiem onderwijs en het spreekt voor zich dat een gastles mede is bedoeld om scholieren te enthousiasmeren om voor een vervolgstudie te kiezen aan het Maritiem Instituut ‘De Ruyter’. Dit is echter geen doel op zich; de gastlessen hebben de intentie om scholieren kennis te laten maken met het in praktijk brengen van wis- en natuurkundekennis en vormen daarmee een interessante aanvulling op het huidige onderwijsprogramma.
Uw interesse maakt u kenbaar door een e-mail te sturen naar sche0038{at]hz.nl. Vragen over dit aanbod kunt u ook telefonisch stellen aan Chantal Scheiberlich op telefoonnummer 0118 489450. Meer informatie over de opleidingen vindt u op http://www.deruyter-mi.nl/ Wij zien uw reactie met veel interesse tegemoet.

Hoogachtend namens Maritiem Instituut 'De Ruyter', Chantal Scheiberlich

STUDIEDAG VOOR LERAREN WISKUNDE IN GRONINGEN

Zie: www.rug.nl/wiskunde/informatieVoor/docenten/nieuws/studiedag2007 Om organisatorische redenen stellen wij het op prijs als u zich voor 11 december 2007 inschrijft.

Gerrit Roorda

VACATURES WISKUNDE EERSTE GRAADS REGIO DEN HAAG / ROTTERDAM (advertentie)

Gezocht: Eerstegraads bevoegde Docenten Wiskunde in regio Den Haag/Rotterdam. Wij kijken uit naar uw CV op TeachInHolland{at]xs4all.nl !

Willemijn van Oppen, Educaide
WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl