WiskundE-brief nr. 439 16-12-2007

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 2100 adressen.
Het archief is te bekijken via www.wiskunde-brief.nl

in dit nummer:

DIEPER IN ZEE MET WISKUNDE D IN HET VOORJAAR VAN 2008

EEN PROGRAMMA OM TE DIFFERENTIËREN

CAFÉ MÖBIUS

VACATURE FREUDENTHAL INSTITUUT (advertentie)

VACATURE WISKUNDE 2E GRAADS TE ZIERIKZEE (advertentie)

GRATIS MAPLE TA WORKSHOPS (advertentie)


DIEPER IN ZEE MET WISKUNDE D IN HET VOORJAAR VAN 2008

In het voorjaarssemester worden aan de drie technische universiteiten weer cursussen gegeven over (achtergronden van) wiskunde D (en B).
Bij de TU Delft gaat eind januari de cursus Meetkunde (wiskunde B en D vwo) van start. Deze cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van 3 uur. Contactpersonen: Agnes Verweij, a.verweij[at}tudelft.nl en Jeroen Spandaw, j.g.spandaw[at}tudelft.nl .
Bij de TU Eindhoven wordt in de tweede helft van het schooljaar de cursus Dynamische Modellen (wiskunde D vwo) gegeven. Ook deze cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van 3 uur. Contactpersoon Hans Sterk, sterk[at}win.tue.nl .
De Universiteit Twente verzorgt dit voorjaar de cursussen Complexe getallen (wiskunde D vwo) en Kansrekening en statistiek (wiskunde D). Elk van deze twee cursussen omvat 3 bijeenkomsten van 3 uur. Contactpersonen: Gerard Jeurnink, g.a.m.jeurnink[at}utwente.nl , en Nellie Verhoef, n.c.verhoef[at}utwente.nl .
Vanzelfsprekend zal bij de voorbereiding en uitvoering gebruik worden gemaakt van de ervaringen die zijn opgedaan bij vergelijkbare cursussen die momenteel bij de drie TU's gegeven worden.
Aanmelding voor deze cursussen is nog mogelijk. Voor nadere inlichtingen en de wijze van aanmelding kunt u contact opnemen met de genoemde contactpersonen. Zie ook de websites van de steunpunten wiskunde D van de TU's, die te bereiken zijn via www.wiskundedsteun.nl.


EEN PROGRAMMA OM TE DIFFERENTIËREN

Een leerling van onze school, Hidde Verstoep, heeft in het kader van zijn profielwerkstuk een programma geschreven om te differentiëren. Zo’n programma bestond al, maar was nogal kostbaar in aanschaf. Het programma van Hidde werkt niet via een numerieke benadering zoals de GR maar door met formules te manipuleren.
Mijn suggestie aan wiskundedocenten maar ook aan leerlingen (Havo en Vwo vanaf klas 4) om het te proberen en commentaar door te geven aan mij of rechtstreeks aan Hidde. Het programma is te vinden bij payrollingutrecht.nl/pws.
Onder de kop Download is de mogelijkheid via Calc.exe om het programma daadwerkelijk te starten. Let er op dat bij het invoeren van bijvoorbeeld de functie f(x) = x2 alleen moet worden ingevoerd: x2 dus zonder f(x).

J. van Delden jevdelden[at}passie.net

CAFÉ MÖBIUS

De Nationale Wiskunde Dagen (NWD) zijn al jaren een begrip onder vakdocenten en wiskundigen, maar wiskunde is voor iedereen interessant. Vandaar een nieuw onderdeel, aansluitend op de NWD: Café Möbius, zaterdagmiddag 2 februari van 14:00 uur tot 18:00 uur te Noordwijkerhout.
Naast de docenten krijgen nu ook hun leerlingen, familie en vrienden de mogelijkheid om kennis te maken met wiskunde en de alledaagse relevantie ervan. Met meer dan 20 workshops en stands met onderwerpen als Het Klimaat, Poker, Google en MP3, willen we laten zien hoe opmerkelijk en onmisbaar de rol van wiskunde in het dagelijkse leven eigenlijk is. Verder laten bijdragen over topologie en optische fenomenen zien hoe mooi wiskunde kan zijn. En naast deze wiskundige hoogstandjes zorgt de Möbiusband voor de nodige muzikale ontspanning!
De vorm van de middag is informeel: speelse workshops en stands met 'open deuren'. Kortom: iedereen is welkom, de drempel is laag en de inschrijving gratis.
Wij hopen op een grote opkomst en verzoeken u om collega's, leerlingen, familie en vrienden te wijzen op de middag en op de website: www.cafemobius.nl . Tot 2 februari!
Voor meer informatie en inschrijven: zie www.cafemobius.nl Voor vragen: mail naar organisatie[at}cafemobius.nl

Het organisatiecomité: Michiel Doorman, Bas Holleman en Freek van der Blij

VACATURE FREUDENTHAL INSTITUUT (advertentie)

Het Freudenthal Instituut voor Didactiek van Wiskunde en Natuurwetenschappen heeft bij de afdeling wiskunde een vacature voor een onderwijsontwikkelaar VO. Informatie hierover: zie www.fi.uu.nl onder 'Nieuws'.

Paul Drijvers

VACATURE WISKUNDE 2E GRAADS TE ZIERIKZEE (advertentie)

Pontes Pieter Zeeman te Zierikzee zoekt een wiskundedocent 2e graads voor 13 lesuren. Het betreft uren in onderbouw vmbo-gt en havo-vwo, vervanging wegens ziekte. Informatie via www.pieterzeeman.nl , 0111-415751 of info[at}pieterzeeman.nl , sollicitaties ook naar het genoemde e-mailadres


GRATIS MAPLE TA WORKSHOPS! (advertentie)

Maple TA is het wiskunde toetssysteem (via internet) voor huiswerk, toetsen en examens, en bij middelbare scholen wordt het gebruik hiervan steeds populairder! Kom naar de gratis workshops: www.can.nl/events/details.php?id=21
Informatie over Maple TA: www.can.nl/software/details.php?id=26
Vragen? -> info[at}can.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl