X-Sender: gerardk@xs4all.nl

X-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Light Version 3.0.2 (32)

Date: Sun, 11 Jan 1998 20:44:00 +0100

To: Abonnees WiskundE-brief van <gerardk@xs4all.nl>

From: Gerard Koolstra <gerardk@xs4all.nl>

Subject: WiskundE-brief nr 44

 

=============== WiskundE-brief nr. 44 ========== 11-01-1998 =============

OPZET

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskunde docenten in

het voorgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden

van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige

nadruk op ICT en de tweede fase.

De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.

Bijdragen zijn welkom via andriess@concepts.nl of gerardk@xs4all.nl

Deze brief wordt gestuurd naar ca. 260 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op:

http://www.telebyte.nl/NotreDame/wb/wb_main.htm

================================================================

In dit eerste nummer van 1998:

- Waar ligt de grens ? (Ton Lecluse)

- Grafische Rekenmachine

- BBC uitzendingen : COUNT ME IN

- kerstpuzzel

----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------

WAT MOET EEN LEERLING KUNNEN EN WAT GAAT NET TE VER ?

Ton Lecluse stuurde ons de volgende brief:

Hierbij meld ik mij graag aan als nieuw lid. Een prima initiatief, die

E-brief!

Wellicht ook alvast van mij een kleine bijdrage:

Alhoewel ik al in 1995 voor de klas stond, heb ik pas dit jaar voor het

eerst een examenklas 6 VWO wiskunde-B. Ik had wel veel ervaring vroeger bij

wiskunde I en II, maar ik ben een paar jaartjes ertussenuit geweest

(berdrijfsleven). Ikzelf gebruik de methode Moderne Wiskunde. Mijn dochter

zit op een andere school, waar gewerkt wordt met Getal en Ruimte. Daar zit

ze op 6 VWO. Natuurlijk kijk ik haar regelmatig over de schouder, wat ze er

doet voor wiskunde B. Bij het onderwerp krommen blijkt haar leraar ook

sommen te gebruiken, die mij misschien wat hoog gegrepen lijken. Prima

overigens, daar krik je het niveau mee op, maar voor zwakkere leerlingen

misschien ook weer frustrerend! Om een voorbeeld te geven:

x = t^2-4t

y = 6t - t^2

De grafiek is een schuine parabool. Gevraagd wordt, de oppervlakte te

bepalen van het vlakdeel dat ingesloten wordt tussen de kromme en de x-as

Dit kun je op 2 manieren doen: door integralen t op te stellen (zo doet het

boek het) of de kromme te schrijven als samenstelling van wortelfuncties (y

uitdrukken in x) en dan integralen opstellen. Mij valt hierbij op, dat

dergelijke opgaven in het geheel niet in mijn boeken, Moderne wiskunde,

staan! Hierover heb ik een brief geschreven aan de onderwijsinspectie, met

de vraag: wordt van de examenkandidaat inderdaad vereist, zoiets te kunnen

maken?

Ik kreeg een antwoord van inspecteur Wim Kleine, die slechts een

diplomatiek antwoord gaf, zonder wie dan ook gelijk te geven. Het antwoord:

"er zijn vele vraagstukken te verzinnen die qua moeilijkheid een redelijk

geacht VWO-niveau te boven gaan. Bestudering van de examenopgaven door de

jaren heen geeft een goede aanwijzing voor het gewenste niveau."

Wellicht zijn er hierover duidelijker meningen binnen het onderwijsveld?

Graag zie ik reacties tegemoet. Wellicht zijn er meerdere sommetjes te

plaatsen via de WiskundE-brief, in het grijze gebied tussen "wat moet een

leerling kunnen en kan nog net" en "wat gaat net te ver".

Groetjes, Ton Lecluse <lecluse@worldonline.nl>

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------

GRAFISCHE REKENMACHINE

 

Natuurkundedocente Cathy Baars heeft een Rekenmachine-homepage voor het

V.O. gemaakt: http://www.euronet.nl/users/visboer/index.htm

Hierop besteed zij o.a. aandacht aan het gebruik van de GRM bij een groot

aantal vakken waaronder wiskunde, maar ook natuurkunde, scheikunde,

biologie en economie, vakken waar de GRM ook gebruikt mag worden. Misschien

een aanleiding om met collega's uit die vakken eens te overleggen en/of

eerst zelf wat meer te verdiepen in de mogelijkheden en moeilijkheden van

deze apparaten ?

----------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------

BBC uitzendingen: COUNT ME IN

 

Ik hoop dat veel lezers in staat zijn geweest de Christmas Lectures van

Ian Stewwart op BBC2 te zien. Binnenkort is weer veel wiskunde op de britse

TV te zien.

In de week van 25-31 januari besteed de BCC TV (en radio) onder het motto

COUNT ME IN veel aandacht aan wiskunde. De aanleiding is niet zo vrolijk:

20 % van de volwassenen in Engeland hebben grote problemen met rekenenen.

De programma's zien er wel aardig uit. Meer informatie op

http://www.bbc.co.uk/education/cmi/intro.htm

----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------

KERSTPUZZEL

Mijn 'kerstpuzzel' (nr. 42) heeft tot een paar reacties geleid. Jan Kappen

stuurde me een oplossing (hartelijk dank!) en Harry Smits stuurde eerste

een aantal computerprogramma's door (n.a.v. een oudere versie van deze

puzzel gepuliceerd in PCM-magazine) en presenteerde daarna ook nog een een

prachtig ge-illustreerde inzending. De digitale postkaard is dus voor hem.

De oplossingen werken allemaal met een systeem van verschuiven. Alleen

werkt het niet altijd feilloos. Eigenlijk is het probleem dus nog

'onopgelost'.

----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------

 

 

 

 

 

 

WiskundE-brief

redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra

E-mail andriess@concepts.nl of gerardk@xs4all.nl