WiskundE-brief nr. 441 13-01-2008

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 2100 adressen.
Het archief is te bekijken via www.wiskunde-brief.nl

in dit nummer:

NWD EN NLT

EERSTE RONDE WISKUNDE OLYMPIADE

INTERNATIONALE WEDSTRIJD STATISTIEK VOOR LEERLINGEN VAN 10-18 JAAR

NIEUWE FLYER WISKUNDE D

WERVING EXPERIMENTEERSCHOLEN EXAMENPROGRAMMA’S 2011

ENTHOUSIASTE DOCENTEN GEZOCHT VOOR LIO-PROJECT ASTROFYSICA (advertentie)

UITDAGING(advertentie)


NWD EN NLT

In verband met een werkgroep op de NWD "Wiskunde in NLT" zijn wij op zoek naar ervaringen van wiskunde docenten met hun eigen onderwijs in NLT. Specifiek: hun eigen ervaringen met de modules, verzorgt u zelf lessen of bent u meer op de achtergrond betrokken, hoe is de samenwerking met collega's van de binasvakken, hoe gaan de leerlingen om met de wiskunde in de modules? Uw reacties graag naar Jenneke Krüger, j.kruger[at}slo.nl
Wij zijn dankbaar voor elke informatie!


EERSTE RONDE WISKUNDE OLYMPIADE

De Eerste Ronde van de Wiskunde Olympiade wordt gehouden op vrijdagmiddag 25 januari. De opgaven en uitwerkingen worden begin deze week verstuurd naar alle aangemelde scholen. Leerlingen uit 5-vwo, 4-vwo, 5-havo, 4-havo maar ook uit lagere klassen kunnen allemaal meedoen aan de eerste ronde. De opgaven vereisen geen "hogere wiskunde", maar vooral creativiteit, inzicht en logisch nadenken. Wij willen u dit jaar vragen om te overwegen om vooral ook lagere klassers de kans te geven om mee te doen. Omdat zij de opgaven in het algemeen toch iets moeilijker zullen vinden, zal voor hen met ingang van deze jaargang de cesuur lager liggen om voor één van de 120 prijzen in aanmerking te komen en door te gaan naar de tweede ronde.
Heeft u uw school niet opgegeven, maar wilt u toch graag meedoen dit jaar? Stuur dan zo spoedig mogelijk een mailtje naar melanie.steentjes[at}cito.nl met daarin vermeld uw eigen naam en de naam- en adresgegevens van uw school. Opgaven en uitwerkingen worden u dan alsnog toegestuurd, zodat uw leerlingen op 25 januari ook kunnen meedoen


INTERNATIONALE WEDSTRIJD STATISTIEK VOOR LEERLINGEN VAN 10-18 JAAR

Het Internationale Statistiek Geletterdheid Project (ISLP) van de Internationale Vereniging voor Statistiekonderwijs ( a href="http://www.stat.auckland.ac.nz/~iase/index.php" target="_blank">IASE) organiseert een wedstrijd statistiek voor leerlingen van 10-18 jaar. De einddatum voor registratie is 28 Februari 2008. Meer informatie over werking en deelname kan je vinden op www.stat.auckland.ac.nz/~iase/islp/competition Oefenmateriaal is eveneens beschikbaar. Aan deze wedstrijd kan je in je eigen taal deelnemen.
Registratieformulieren in andere talen dan het engels kunnen verkregen worden bij : jsanchez[at}stat.ucla.edu
We kijken uit naar deelnemers uit België en Nederland


NIEUWE FLYER WISKUNDE D

De vernieuwingscommissie wiskunde cTWO heeft een nieuwe flyer gemaakt over het vak wiskunde D. Deze is bedoeld voor havo- en vwo-leerlingen in klas 3 of 4 die overwegen om wiskunde D te kiezen. Er is een versie voor havo en een versie voor vwo. Van beide zijn er enkele exemplaren naar alle decanen gestuurd. Zij kunnen bij cTWO grotere hoeveelheden exemplaren aanvragen voor de voorlichting, via mail: wisd[at}ctwo.nl
U kunt de flyer ook bekijken op de site van cTWO: www.ctwo.nl


WERVING EXPERIMENTEERSCHOLEN EXAMENPROGRAMMA’S 2011

Vanaf schooljaar 2011/2012 zullen wiskunde A, B, C en D nieuwe examenprogramma’s kennen. De commissie Toekomst WiskundeOnderwijs Ctwo heeft hiervoor de conceptexamenprogramma’s opgesteld. Inmiddels zijn er teams aan de slag met het ontwikkelen van lesmateriaal. Dit materiaal wordt dit schooljaar voor een groot deel getest in kleinschalige experimenten.
Er zullen vervolgens twee rondes van examenexperimenten plaatsvinden, welke worden afgesloten met officiële examens van CEVO/CITO. De eerste ronde start in 2008/2009, de tweede in 2009/2010, beide zowel op havo als vwo. Voor deze examenexperimenten zoekt cTWO tien experimenteerscholen.
Experimenten havo: 2 scholen wiskunde A ; 2 scholen wiskunde B en D ; 1 school wiskunde A, B en D. Experimenten vwo: 2 scholen wiskunde A en C ; 2 scholen wiskunde B en D ; 1 school wiskunde A, B, C en D. Elk van deze tien scholen participeert in beide rondes. Vanzelfsprekend worden de ervaringen uit ronde 1 meegenomen naar ronde 2: waar nodig wordt het leerplan aangepast.
Vóór de zomervakantie maakt het projectteam van cTWO samen met de pilotscholen een PTA voor vwo 4 en/of havo 4. Dit zal bestaan uit een combinatie van stof uit de reguliere wiskundemethode die de school gebruikt en het experimentele lesmateriaal. Dit is mogelijk, daar het examenprogramma een grote overlap heeft met het 2007-programma. cTWO is op zoek naar wiskundesecties die willen meedoen aan de examenexperimenten. Als u geïnteresseerd bent, neemt u dan contact op met het projectteam van cTWO. Graag vernemen wij uw reactie bij voorkeur uiterlijk 1 februari 2008. U vindt uitgebreider informatie op de site van cTWO: www.ctwo.nl . Ook zal cTWO aanwezig zijn op de Nationale WiskundeDagen (1-2 februari).

Contactgegevens:
Projectteam cTWO: Theo van den Bogaart, Ivo Claus, Sieb Kemme E-mailadres: ctwoteam[at}ctwo.nl
Telefoon: 030 263 55 54

ENTHOUSIASTE DOCENTEN GEZOCHT VOOR LIO-PROJECT ASTROFYSICA (advertentie)

Wij zoeken enthousiaste docenten voor een LiO-project Astrofysica, tbv een module Wiskunde in Wetenschap voor wiskunde D vwo. Info: www.ratio.ru.nl/index.php?content=azl,
Uitvoering: een collectief van drie docenten uit de regio Nijmegen Ondersteuning: kerngroep wiskunde D, RU Nijmegen Periode: schooljaar 2008/2009, 1 dag per week
Geïnteresseerde collega's worden opgeroepen contact op te nemen met L.vandenBroek[at}math.ru.nl , tel. 024-3652296


UITDAGING (advertentie)

De Schoter Scholengemeenschap Haarlem zoekt per 1 april 2008 een collega die:

Klassen 1, 2, 3 en 4h-wiskunde_A.
Meer informatie: Ed de Boer, sectievoorzitter, e.deboer[at}schoter.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl