WiskundE-brief nr. 442 20-01-2008

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 2100 adressen.
Het archief is te bekijken via www.wiskunde-brief.nl

in dit nummer:

SCHOLEN GEZOCHT VOOR APPLET-EXPERIMENT KLAS 2

MASTERCLASS WISKUNDE VOOR VWO-LEERLINGEN


SCHOLEN GEZOCHT VOOR APPLET-EXPERIMENT KLAS 2

Bij het Freudenthal instituut is een lessenserie ontwikkeld over het functiebegrip voor klas 2 van havo/vwo. De lessenserie beslaat ongeveer 8 lessen (exclusief eventueel proefwerk), waarvan de helft in het computerlokaal plaatsvindt. Tijdens de computerlessen wordt gewerkt met het applet AlgebraPijlen in de Digitale WiskundeOmgeving DWO. De leerlingen maken ook huiswerk op de computer.
We zoeken nog enkele klassen die aan het komende experiment in april willen meedoen. De lessenserie is gedeeltelijk hoofdstukvervangend. Aan de uitvoering gaat een studiemiddag vooraf, die op vrijdag 14 maart van 15:00 tot 19:00 plaatsvindt. Heeft u belangstelling? Kijk dan op www.fi.uu.nl/tooluse of mail naar prootool{at]fi.uu.nl

Paul Drijvers

MASTERCLASS WISKUNDE VOOR VWO-LEERLINGEN

Op 12 februari a.s. wordt aan de UvA een masterclass wiskunde gehouden voor leerlingen VWO met de titel "Knopen, krommen en kettingbreuken". We realiseren ons dat we u lastig vallen met deze mededeling, maar denken toch dat we deze masterclass onder de aandacht moeten brengen. Voor getalenteerde leerlingen is dit een unieke kans om in contact te komen met de echte wiskunde waar meetkunde = algebra en algebra = meetkunde. Waar losse vakgebieden samenkomen en een wondermooie eenheid in verscheidenheid blijken te zijn. Hoewel er op de website staat dat de masterclass voor 5/6 VWO scholieren is bedoeld, is deze zo opgezet dat geen voorkennis nodig is, en ook getalenteerde leerlingen met interesse voor de wiskunde, uit de lagere klassen kunnen deelnemen. Het kunnen manipuleren van breuken is wel handig.
De website voor informatie en inschrijven: www.studeren.uva.nl/voorlichting/betamaand

Ellen Wesselingh
WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl