WiskundE-brief nr. 444 03-02-2008

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 2100 adressen.
Het archief is te bekijken via www.wiskunde-brief.nl

in dit nummer:

LEZING OVER M.C. ESCHER DOOR BART DE SMIT

WISKUNDE–MASTERCLASS UNIVERSITEIT TWENTE

KANGOEROE REKEN- EN WISKUNDEWEDSTRIJD

DAVID MUMFORD ONTVANGT DE WOLFPRIJS 2008

AFSCHEID JAN VAN DER SCHEE

VACATURES LERARENOPLEIDING HOGESCHOOL UTRECHT (advertentie)


LEZING OVER M.C. ESCHER DOOR BART DE SMIT

Op woensdag 5 maart a.s. vindt er er een presentatie plaats in het kader van het project "In de Diepte" van het Ministerie van OC en W over het verband tussen kunst en wiskunde. Dan komt Dr. Bart de Smit van het Mathematisch Instituut van de Universiteit van Leiden iets vertellen over het onderzoek op het gebied van de wiskunde achter de werken van Maurits Escher.
Programma:
15.00 uur - 15.30 uur Ontvangst
15.30 uur - 17.30 uur Lezing Bart de Smit
Plaats: Montessori Lyceum Herman Jordan, Jordanlaan 3, 3706 TE Zeist
Iedereen is welkom, maar i.v.m. de te reserveren ruimte, wordt deelnemers vriendelijk verzocht zich vóór maandag 3 maart aan te melden bij martin.kind}at[xs4all.nl

Namens de bètasector van het Jordan, Martin Kind

WISKUNDE – MASTERCLASS UNIVERSITEIT TWENTE

Aan de Universiteit Twente start op dinsdag 4 maart een nieuwe wiskunde masterclass voor 5 vwo leerlingen. Deze masterclass is in eerste instantie bedoeld voor leerlingen met wiskunde b in hun pakket die een profielwerkstuk wiskunde willen maken, maar ook andere leerlingen met belangstelling voor wiskunde zijn welkom.
Er kan uit de volgende 3 onderwerpen gekozen worden:

Er zijn 8 dinsdagmiddagen van 13.30 - 16.30 uur op de Universiteit Twente ingepland, waarvan de eerste 6 bijeenkomsten inhoudelijk zijn. Deze eerste 6 bijeenkomsten zijn elke dinsdagmiddag van 4 maart tot en met 8 april. Hierna krijgen de leerlingen een maand de tijd een concept van hun profielwerkstuk op te stellen dat op dinsdag 13 mei besproken zal worden. Tevens wordt op deze 7e bijeenkomst de presentatie voorbereid van het profielwerkstuk op de 8e bijeenkomst van dinsdag 27 mei. Zie voor verdere informatie www.twenteacademy.nl. Leerlingen kunnen zich voor 16 februari via deze site voor deze masterclass opgeven.

H. Ruizenaar, coördinator ( h.w.a.ruizenaar}at[ewi.utwente.nl)

KANGOEROE REKEN- EN WISKUNDEWEDSTRIJD

Op vrijdag 11 april vindt weer de Kangoeroe Reken- en Wiskundewedstrijd plaats voor alle basisschoolleerlingen vanaf groep 5 en alle middelbare scholieren. Voor info zie: www.math.ru.nl/kangoeroe.
De scholen dienen zich voor 8 maart aan te melden, bij voorkeur via de website. Voor vragen mailt u naar: kangoeroe}at[math.ru.nl of belt u naar: 024 - 3652985

Leon van den Broek

DAVID MUMFORD ONTVANGT DE WOLFPRIJS 2008

Op Zondag 25 mei 2008 zullen in het Knessetgebouw te Jeruzalem de Wolfprijzen voor Landbouw, Scheikunde, Wiskunde, Geneeskunde, Natuurkunde en Kunsten worden uitgereikt. De Wolfprijzen 2008 voor Wiskunde zijn toegekend aan Pierre L. Deligne, Phillip A. Griffiths en David B. Mumford.
Mumford is van hen het meest algemeen bekend. Hij heeft met de meetkundige invariantentheorie een geheel nieuwe richting gegeven aan de algebraische meetkunde. Zijn abstracte krommentheorie vormt de wiskundige grondslag voor de natuurkundige snarentheorie. Mumford won in 1974 de Fieldsmedaille, ook voor zijn toentertijd al baanbrekende bijdragen aan de algebraische meetkunde.

Bron: persbericht 30 Januari 2008 Brown University, Providence
Bericht komt van: WPD ( www.wiskundepersdienst.nl )

AFSCHEID JAN VAN DER SCHEE

Jan heeft 35 jaar wiskunde leraren opgeleid aan de lerarenopleiding wiskunde van de Hogeschool Utrecht, uit de begintijd bekend als SOL en nu Instituut Archimedes. Alle oud-collega's en oud-studenten zijn van harte welkom bij zijn afscheid op vrijdag 7 maart 15.30-18.00 uur. Stuur een e-mail naar winst.Archimedes}at[hu.nl voor een uitgebreide uitnodiging.


VACATURES LERARENOPLEIDING HOGESCHOOL UTRECHT (advertentie

Het team wiskunde is op zoek naar 2 nieuwe collega's. De volledige vacaturetekst is te vinden op www.hu.nl , onder het kopje 'werken bij hu'. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lucie Schipper, teamleider wiskunde, 06 51683874


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl