WiskundE-brief nr. 445 10-02-2008

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 2100 adressen.
Het archief is te bekijken via www.wiskunde-brief.nl

in dit nummer:

EINDRAPPORTAGE RESONANSGROEP WISKUNDE

HET NIEUWE WISKUNDEPROGRAMMA

IMPORTANT: REQUEST TO PARTICIPATE

LEZING OVER M.C. ESCHER DOOR BART DE SMIT: RECTIFICATIE


EINDRAPPORTAGE RESONANSGROEP WISKUNDE

De resonansgroep wiskunde heeft op 4 februari haar commentaar op de conceptexamenprogramma's 2011 van cTWO (de commissie Siersma) aangeboden aan staatssecretaris Marja van Bijsterveldt. De resonansgroep gaat in grote lijnen akkoord met de voorstellen voor havo A, havo B en vwo B, maar ze heeft ernstige bezwaren tegen de voorstellen voor vwo A en vwo C. Zij stelt dat de voorstellen voor vwo A de aansluitingsproblematiek tussen vwo en universitaire studierichtingen als economie en bedrijfskunde (samen goed voor zo'n vierduizend eerstejaarsstudenten per jaar) en biowetenschappen niet verlicht. De resonansgroep stelt bij vwo A en vwo C ingrijpende wijzigingen voor. Het rapport van de resonansgroep kan worden gelezen en gedownload vanaf haar website. URL: www.resonansgroepwiskunde.nl

Bron: WPD ( www.wiskundepersdienst.nl )

HET NIEUWE WISKUNDEPROGRAMMA

In de vorige mededeling in de wiskundeEbrief is het schooljaar 2011/2012 genoemd als het invoeringsjaar voor het nieuwe wiskundeprogramma. Inmiddels is duidelijk geworden dat 2013/2014 het meest waarschijnlijke jaar van invoering zal zijn.
De cTWO examenpilots starten in 2008/2009 in klas 4 en lopen door tot 2009/2010 voor havo en 2010/2011 voor vwo. De ervaringen van deze pilots zullen worden meegenomen in de vaststelling van het definitieve programma in 2011. Daarna volgt nascholing en krijgen auteurs de gelegenheid tot het ontwikkelen van de methodes bij het nieuwe programma. De examenpilots wiskunde worden uitgezet in 10 scholen: 2 voor havo A; 2 voor havo B en D; 1 voor havo A, B en D; 2 voor vwo A en C, 2 voor vwo B en D, 1 voor vwo A,B,C en D. De pilots worden begeleid en ondersteund door het cTWO team. Vergoeding van de pilots vindt plaats binnen het Universum Project. In dit voorjaar worden scholen geworven en worden afspraken gemaakt. Mocht u interesse hebben, dan kunt u zich tot 15 februari aanmelden bij het cTWO team. Het is de bedoeling dat uiterlijk per 1 april een definitieve beslissing genomen wordt over deelname aan de pilots.

Contactgegevens: Projectteam cTWO: Theo van den Bogaart, Ivo Claus, Sieb Kemme
E-mailadres: ctwoteam{at]ctwo.nl Telefoon: 030 263 55 54

IMPORTANT: REQUEST TO PARTICIPATE

Sent at the request of David Clarke. Please share this announcement widely with teachers of mathematics at all school levels and types, and policy makers and curriculum developers, too. NOTE: I am sending this to U.S. teachers who teach mathematics, and to mathematics educators abroad. This is a matter of urgency. Your responses will be extremely valuable if teachers are truly to contribute to shaping the research agenda in mathematics education. This is in regard to the 11th International Congress on Mathematics Education - see below. Even if you will not be going to ICME-11, your responses are both welcome and needed.
ICME 11 Plenary 2: Give Teachers a Voice in Shaping the Research Agenda
Thank you to those who have already completed the online survey we have a very pleasing mix of nationalities responding. BUT, we need many more responses if teachers are truly to contribute to shaping the research agenda in mathematics education. If you are able to alert mathematics teachers to the opportunity to take part in this survey, please do so as a matter of urgency. The online survey can only remain open until the end of February.
The procedure is simple: Go to the ICME 11 website ( icme11.org) and select the Plenary Session 2 Survey link from the menu items on the right-hand side of the web page.
WE NEED RESPONSES FROM ALL COUNTRIES, ALL SCHOOL TYPES AND ALL LEVELS OF THE SCHOOL SYSTEM INCLUDING TEACHERS, POLICY MAKERS AND CURRICULUM DEVELOPERS. It is important that mathematics teachers around the world make their views known and contribute to shaping the direction of mathematics education research internationally. If you are in a position to forward this invitation to your local mathematics teachers' association for wider distribution, please do so.
A REPORT WILL BE MADE AVAILABLE THROUGH THE CONFERENCE WEBSITE OF BOTH THE SUBMISSIONS AND THE RESPONSES OF THE PLENARY PANEL.

Thank you for your assistance, David Clarke Professor David Clarke Director, International Centre for Classroom Research Melbourne Graduate School of Education University of Melbourne 109 Barry Street, Carlton Victoria, 3053, AUSTRALIA
ph: +61 3 8344 1140 fax: +61 3 8344 1058 mobile: +61 (0)407 83 00 44
Personal Website: extranet.edfac.unimelb.edu.au/DSME/lps/DC
Project Website: extranet.edfac.unimelb.edu.au/DSME/lps Centre Website: www.edfac.unimelb.edu.au/ict/iccr
U21 Deans of Education: www.universitas21.com/educationgroup.html

LEZING OVER M.C. ESCHER DOOR BART DE SMIT: RECTIFICATIE

De datum van deze bijeenkomst moet zijn: woensdag 5 maart (in plaats van 5 april). Het emailadres is: martin.kind{at]xs4all.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl