WiskundE-brief nr. 447 24-02-2008

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 2100 adressen.
Het archief is te bekijken via www.wiskunde-brief.nl

in dit nummer:

JAN KOMMANDEURPRIJS

EXAMENCHECKLIST 2008

GEEN BEZEMKLASSEN SCHOOLJAAR 2008-2009: WELKE OPLOSSINGEN?

REGIONALE WISKUNDE-D ONTMOETING

DOCENTEN GE ZOCHT VOOR EXAMENCONSTRUCTIE (advertentie)


JAN KOMMANDEURPRIJS

Indien u leerlingen heeft die een mooi profielwerkstuk hebben gemaakt kunt u hen aanmoedigen mee te dingen naar de Jan Kommandeurprijs. Deze prijs is ingesteld door het Betasteunpunt van de Rijksuniversiteit Groningen en wordt ieder schooljaar uitgereikt aan de beste praktische opdracht of profielwerkstuk voor één van de exacte vakken.
De winnaar ontvangt een geldbedrag van € 200,- , de tweede prijs een bedrag van € 150,- en de derde prijs een bedrag van € 100,- . De eerste, tweede prijs derde prijs ontvangen als extra een geheel verzorgde week in het kader van de International Conference for Young Scientists. Die wordt dit jaar gehouden in de Oekraine. Daar geven de winnaars een presentatie van hun onderzoek in het Engels. Aan de conferentie nemen ca. 15 landen deel.
U kunt het werk opsturen naar:
Jan Kommandeurprijs t.a.v. Wiebe Kees Goodijk Nijenborgh 9 9747 AG GRONINGEN telefoon: 050-3634851 e-mail: betasteunpunt[at}rug.nl
De deadline is 3 maart 2008. Meer informatie is te vinden via de link: www.rug.nl/sciencelinx/betasteunpunt/janKommandeur


EXAMENCHECKLIST 2008

Over drie maanden zit iedereen weer volop in de centrale examens. Aan de vragen die de laatste tijd gesteld worden is te merken dat iedereen helemaal in de Vernieuwde Tweede Fase is gedoken. Daardoor is even is weggezakt ‘hoe het ook al weer zat met…’ en dan volgt een typische Tweede Fase Oude Regeling kwestie, zoals het terugvallen op wiskunde A1 als dit in CM havo is vervangen door wiskunde A1,2. Of het afronden van het profielwerkstuk. Kortom, een examenchecklist 2008 leek geen overbodige luxe.
De checklist als wordbestand kunt u vinden op www.tweedefase-loket.nl/downloaden . Ook de Examenkrant 2008 komt er binnenkort weer aan. De scholen die hem besteld hebben kunnen de rooster/aankondigingsposter en de kranten zelf tegemoet zien vanaf de tweede week in maart. De bedoeling is dat alles voor Pasen is uitgeleverd.

Marlies van Tooren, Tweede Fase Adviespunt, m.vantooren[at}sopo.nl

GEEN BEZEMKLASSEN SCHOOLJAAR 2008-2009: WELKE OPLOSSINGEN?

Beste collega 5 havo, graag jullie aandacht voor het volgende: Onze schoolleiding zal voor eventuele gezakte leerlingen uit 5 havo volgend schooljaar geen bezemklassen formeren.
Het lijkt dan logisch de gezakte leerlingen wiskunde A12 en wiskunde B12 de nieuwe programma’s wiskunde A en wiskunde B te laten volgen. Voor de leerlingen wiskunde B1 ligt de zaak iets gecompliceerder, want wiskunde B is te zwaar en wiskunde A omvat te weinig Analyse. Ik ben benieuwd hoe dit probleem bij jou op school geregeld zal worden. Misschien ben ik iets te voorbarig…?

Met vriendelijke groet, Leontine Engelen ( eng[at}deringvanputten.nl), OSG De Ring van Putten Spijkenisse

REGIONALE WISKUNDE-D ONTMOETING

Op een aantal scholen is Wiskunde D al ingevoerd terwijl andere scholen zich nog oriënteren. Om docenten die met het vak te maken hebben in de gelegenheid te stellen van elkaars ervaringen te leren, organiseert het Bèta steunpunt Utrecht (BEST- Utrecht) weer een ontmoeting voor docenten uit de regio. Het eerste deel staat vooral in het teken van deze uitwisseling van ervaringen. Hoe wordt wiskunde D bij u op school ingeroosterd? Lukt het om invulling te geven aan het samenwerkingsmodel en zo ja in welke vorm? Hoe weet u voldoende leerlingen voor het vak te enthousiasmeren?
In het tweede deel kunt u zich verdiepen in de verschillende modules die bestaan voor Wiskunde D en die door Gerard Koolstra beschikbaar zijn gemaakt op de overzichtelijke site www.digischool.nl/wi/wid.html .
Vooraf bekijkt u zelf 4 teksten en met collega's bekijkt en bespreekt u vervolgens het lesmateriaal voor de modules, in twee rondes met een eenvoudige maaltijd ertussenin. Bij de afsluiting zullen we nog kort ingaan op de modules die vanuit het steunpunt zijn ontwikkeld door Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht. Een uitgebreidere beschrijving vindt u op www.best-utrecht.nl)
Datum: donderdag 27 maart 2008 16:30 - 20:00 : Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes, Padualaan 97, 3584 CH, Utrecht


DOCENTEN GEZOCHT VOOR EXAMENCONSTRUCTIE (advertentie)

Cito zoekt voor het komende cursusjaar docenten in het kader van de constructie van eindexamens voor vmbo-wiskunde GL/TL en KB (ook CBT-examens), havo-wiskunde A en B, vwo-wiskunde A/C en B. De werkzaamheden, voor elk van de genoemde wiskunde-examens (enkele uren per week), kunt u deels in Arnhem bij Cito en deels thuis doen. Docenten die willen reageren, dienen in ieder geval te voldoen aan de volgende voorwaarden:

Meer informatie vindt u op www.cito.nl . Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met mevr. H. Roseboom (ma-di- wo), telefoon (026) 352 15 44.
Schriftelijke reacties met recent curriculum vitae kunt u vóór 25 maart 2008 zenden aan Cito t.a.v. mevrouw H. Roseboom, postbus 1034, 6801 MG Arnhem.


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl