WiskundE-brief nr. 448 02-03-2008

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 2100 adressen.
Het archief is te bekijken via www.wiskunde-brief.nl

in dit nummer:

REKENBELEID OP VO SCHOLEN

BÈTA ONDER DE DOM

ÉÉN JAAR WISKUNDE D

TWEEDE RONDE DUDOC ONDERZOEKEN

UITSLAG EERSTE RONDE WISKUNDE OLYMPIADE


REKENBELEID OP VO SCHOLEN

De projectgroep "doorlopende leerlijnen rekenen" bij het APS wil in kaart brengen wat er momenteel gebeurt op rekengebied binnen het VO. Daarvoor willen we voorbeelden van rekenonderwijs op VO-scholen verzamelen. Heeft uw school rekenen een aparte plek gegeven en/of heeft de school uitgangspunten of principes voor het vormgeven en inrichten van rekenbeleid op school? Zo ja, en bent u bereid om een korte vragenlijst over "rekenen bij u op school" in te vullen, stuur dan een e-mailtje aan Martin van Reeuwijk bij het APS: m.vanreeuwijk@aps.nl . Scholen die meewerken en de vragenlijst invullen krijgen de resultaten van alle scholen die deze enquête invullen opgestuurd.


BÈTA ONDER DE DOM

Op vrijdag 20 juni 2008 wordt voor de tweede keer Bèta onder de Dom georganiseerd. Bèta onder de Dom is een dag met workshops voor docenten die les geven in de bovenbouw van havo of vwo in de exacte vakken. Uit het aanbod van workshops kiest u er één. De workshops zijn gebaseerd op modules, waarvan sommige nog in ontwikkeling zijn, voor de nieuwe profielkeuzevakken NLT en Wiskunde D of onderwerpen voor Informatica. Een deel van de module wordt uitgelicht, zodat daar dieper op in kan worden gegaan. De workshops bestaan uit een theoretisch deel en een praktisch deel, waarbij u zelf met het onderwerp aan de slag kunt (door bijvoorbeeld werkcolleges, een rondleiding door de onderzoeksfaciliteiten, een practicum, etc.). Het volledige aanbod vindt u op www.science.uu.nl/voorscholen/betaonderdedom/.
De onderwerpen kunt u ook in het huidige curriculum van de exacte vakken gebruiken. Op deze manier kunt u kennis, vaardigheden en ideeën op doen om direct in uw lessen te gebruiken. Verder willen we gebruik maken van uw specifieke kennis om het nieuwe onderwijsmateriaal optimaal te laten aansluiten op het huidige curriculum.
Bèta onder de Dom wordt u aangeboden door de faculteit Bètawetenschappen in samenwerking met het Bèta steunpunt Utrecht (BEST-Utrecht, www.best-utrecht.nl ).


ÉÉN JAAR WISKUNDE D

Beste docent, Voor het eindonderzoek van onze opleiding tot eerstegraads docent wiskunde aan de lerarenopleiding van de Technische Universiteit Eindhoven doen wij onderzoek naar het vak wiskunde D. Het doel van het onderzoek is een indruk te krijgen van de invulling en populariteit van het vak op scholen. Hierbij hebben wij uw hulp nodig! We willen u dan ook vragen om een online vragenlijst in te vullen. Wij verwachten dat het invullen ongeveer 15 minuten van uw tijd kost. Ook als uw school er voor gekozen heeft geen wiskunde D aan te bieden is het voor ons van belang dat u de vragenlijst invult! Het invullen van de vragenlijst zal in dit geval slechts vijf minuten van uw tijd kosten.
De vragenlijst is te vinden op: <http://wiskunded.mimamo.nl/>
Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met uw gegevens. De antwoorden op de vragenlijst worden gebruikt om algemene conclusies te trekken. De door u ingevulde antwoorden zullen dan ook nooit zonder uw toestemming naar buiten gebracht worden in combinatie met uw naam of de naam van uw school. Mocht u interesse hebben in de uitkomst van ons onderzoek dan kunt u dit aangeven in de vragenlijst en krijgt u ons verslag later toegestuurd. Wij verzoeken u de vragenlijst voor 12 maart 2008 in te vullen.

Bij voorbaat dank. Met vriendelijke groet, Drs. Katrin van Boxtel , Ir. Marije Mors-Venselaar

TWEEDE RONDE DUDOC ONDERZOEKEN

Vorig jaar zijn tien docenten van de betavakken aan een promotieonderzoek begonnen in het kader van het dudoc-programma van Platform Beta Techniek. Dit jaar is er een tweede en laatste ronde met weer tien onderzoeksplaatsen. De onderzoeksvoorstellen zijn te vinden op www.platformbetatechniek.nl/dudoctweederonde UU10 gaat over statistiekleerlijnen UT2 over differentiaalvergelijkingen UvA2 over wiskundig redeneren U kunt uw sollicitatie alleen per e-mail voor maandag 17 maart 2008, 9.00 sturen naar info@dudocprogramma.nl onder vermelding van de code en titel van het project. Het is toegestaan naar meer dan een project te solliciteren


UITSLAG EERSTE RONDE WISKUNDE OLYMPIADE

De uitslag van de Eerste Ronde van de Wiskunde Olympiade is bekend! Op vrijdagmiddag 25 januari hebben 3005 leerlingen van 201 scholen zich over de opgaven van de Wiskunde Olympiade gebogen. Om ook lagere klassers te stimuleren om mee te doen aan de Eerste Ronde is deze jaargang voor het eerst een klasafhankelijke cesuur ingevoerd. De volgende leerlingen gaan door naar de Tweede Ronde, die op vrijdag 12 september 2008 in Eindhoven wordt gehouden: leerlingen uit 5-vwo en 5-havo met 26 punten of meer; leerlingen uit 4-vwo en 4-havo met 22 punten of meer en leerlingen uit klas 1 t/m 3 met 18 punten of meer. Dit komt neer op 57 leerlingen uit 5-vwo, 1 leerling uit 5-havo, 44 leerlingen uit 4-vwo, 26 leerlingen uit de 3e klas, 3 leerlingen uit de 2e klas en 1 leerling uit de 1e klas. Daarnaast worden nog enkele veelbelovende deelnemers aan de Pythagoras Olympiade en aan de Kangoeroewedstrijd van vrijdag 11 april a.s. voor de Tweede Ronde uitgenodigd.
De wedstrijdleiders krijgen komende week de brief met de volledige uitslag. De leerlingen die doorgaan naar de Tweede Ronde krijgen in april een persoonlijke uitnodiging thuisgestuurd. Namens de Stichting Nederlandse Wiskunde OIympiade,

Melanie Steentjes ( melanie.steentjes@cito.nl )
WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl