WiskundE-brief nr. 449 09-03-2008

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 2100 adressen.
Het archief is te bekijken via www.wiskunde-brief.nl

in dit nummer:

STANDPUNT NVvW EXAMENPROGRAMMA’S 2013

WISKUNDE SCHOLEN PRIJS 2008: DOE MEE, LAAT ZIEN WAT JE DOET!

TOETSDESKUNDIGE WISKUNDE (32 UUR) (advertentie)

VACATURES WISKUNDE (1e EN 2e GRAADS) TE AMSTELVEEN (advertentie)


STANDPUNT NVvW EXAMENPROGRAMMA’S 2013

Noot vooraf: Het jaartal 2011 in diverse eerdere publicaties over de examenprogramma’s is achterhaald. Het jaartal 2013 is een indicatie, geheel zeker is dit jaartal nog niet. Zie ook WiskundEbrief 445
In WiskundEbrief 445 is aandacht besteed aan het standpunt van de resonansgroep Wiskunde (voorzitter prof. J. van de Craats) op de examenvoorstellen van ctWO (voorzitter prof. D. Siersma) In deze WiskundEbrief komt het standpunt van NVvW (Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren) kort aan bod
Op een aantal punten wijken de meningen uiteen. De definitieve vaststelling van de programma's door het ministerie moet nog gebeuren.
De reactie van NVvW begint met aandachtspunten in algemene zin:

Restauratie of vernieuwing:

…Niet alles was vroeger beter, niet al het nieuwe is verkeerd…

Haalbaarheid niveau algebraïsche vaardigheden:

…de examenexperimenten moeten focussen op haalbaarheid qua tijd en niveau…

Denken of doen

… alleen het kunnen uitvoeren van technieken is een schamele doelstelling…

Balans Vo – Ho

…Wiskunde is een kernvak… dient gericht te zijn op ontwikkeling van talenten…
…het is niet de tunnel naar een specifieke vervolgopleiding…
…het is ook niet slechts naar binnen gericht…

ICT – Grafische Rekenmachine

…hersenloos gebruik heeft geen waarde…
…goed gebruik kan denken, inzicht en motivatie bevorderen…
…ontstane scheefgroei dient recht te worden gezet, maar is geen reden voor verbanning…

Vervolgens komen opmerkingen per programma:

HAVO A : domein E (onzekerheid) is veelbelovend. Expliciete aandacht voor rekenen is nuttig.
HAVO B: grote zorg over haalbaarheid (overladenheid). Er kan echter niets meer gemist worden
HAVO D: in tijd realiseerbaar. HBO zal zich moeten inzetten om samenwerkingsmodel te doen slagen
VWO A: grafen en matrices toevoegen, discrete analyse schrappen en continue analyse beperken
VWO B: te smal, te diep, te weinig tijd. Conclusie: of meer tijd of minder onderwerpen.
VWO C: een eigen programma met aandacht voor de rol van wiskunde op diverse terreinen.
VWO D: geen opmerkingen
De reactie eindigt met een paar opmerkingen over 100 % getoetst 100% toetsing van het hele programma betekent een uitzonderingspositie voor het vak wiskunde in het VO waarvan het effect voor de docent nog niet is te overzien.
-citaat- … Wat het effect in de school zal zijn van een eventuele uitzonderingspositie voor de wiskundeleraar kunnen we niet overzien. Het maakt het belang van voldoende contacturen voor wiskunde zo mogelijk nog groter, het gevecht om de lesuren zal grimmiger worden…
Voor de volledige tekst zie: www.nvvw.nl/media/downloads/standpunt_nvvwdefexamenprogramma2011versiedef.pdf

Jos Andriessen

WISKUNDE SCHOLEN PRIJS 2008: DOE MEE, LAAT ZIEN WAT JE DOET!

Ook als u zelf denkt dat u 'niets bijzonders' doet op school, kan uw school in aanmerking komen voor het winnen van de Wiskunde Scholen Prijs. Deze prijs is ingesteld om scholen te stimuleren met hun sterke punten op het gebied van wiskunde- onderwijs naar buiten te treden. Alle scholen voor voortgezet onderwijs kunnen, in drie categorieën (VMBO (klas 1 t/m 4),onderbouw HAVO/VWO (klas 1 t/m 3), bovenbouw HAVO/VWO (klas 4 t/m 6)) meedingen naar deze prijs.
In elke categorie is 1000 euro aan prijzengeld beschikbaar. >Meer informatie kunt u vinden op de website: www.wiskundescholenprijs.nl
In de laatste Euclides, in de special "Statistiek en kansrekening", vindt u een artikel van een prijswinaar van vorig jaar. Ook het project "Wiskunde zonder boek" (zie www.wiskundezonderboek.nl ) was een prijswinnaar van vorig jaar - wellicht zijn dit inspirerende voorbeelden! Scholen die zich reeds aangemeld hebben, ontvangen de deelnameformulieren via de mail eind maart; scholen die zich niet aangemeld hebben en wel graag mee willen doen, kunnen zich nog opgeven. We geven u hier nog tot half maart de tijd voor. We zien uw inzending met belangstelling tegemoet!

Contactpersoon: Dédé de Haan ( scholenprijs{at]fi.uu.nl)

TOETSDESKUNDIGE WISKUNDE (32 UUR) (advertentie)

Heb je hart voor het onderwijs en wil je werken bij dé toetsontwikkelaar van Nederland? Vind je een goede balans tussen werk en privé belangrijk, hou je van een grote mate van zelfstandigheid in je werk, maar vind je het ook van belang om goed contact met collega’s te hebben? Dan is Cito misschien jouw nieuwe werkgever! Voor ons kantoor in Arnhem zijn wij op zoek naar een nieuwe collega.
Interesse? Kijk voor de volledige vacaturetekst en het online sollicitatieformulier op www.cito.nl


VACATURES WISKUNDE (1e EN 2e GRAADS) TE AMSTELVEEN (advertentie)

Het Hermann Wesselink College in Amstelveen (van de workshop "Wiskunde zonder boek" op de Nationale Wiskunde Dagen; winnaar Wiskunde Scholen Prijs 2007; winnaar Wiskunde Olympiade 2007) is voor het nieuwe schooljaar op zoek naar enthousiaste wiskundedocenten. We zoeken zowel eerstegraads- als tweedgraadsdocenten, ook voor het tweetalig vwo (Engels). Meer informatie bij de rector, dhr. T.N. Liefaard: 020-6459751 lie{at]hermannwesselinkcollege.nl www.hermannwesselinkcollege.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl