X-Sender: gerardk@xs4all.nl

X-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Light Version 3.0.2 (32)

Date: Sun, 18 Jan 1998 21:02:58 +0100

To: Abonnees.WiskundE-brief@xs4all.nl

From: Gerard Koolstra <gerardk@xs4all.nl>

Subject: WiskundE-brief nr. 45

 

=============== WiskundE-brief nr. 45 ========== 18-01-1998 =============

OPZET

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskunde docenten in

het voorgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden

van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige

nadruk op ICT en de tweede fase.

De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.

Bijdragen zijn welkom via andriess@concepts.nl of gerardk@xs4all.nl

Deze brief wordt gestuurd naar ca. 270 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op:http://www.notredame.nl/wb/wb_main.htm

================================================================

In dit nummer

- ZELFSTUDIE EN DE TWEEDE FASE

- WISKUNDEAGENDA

----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------

ZELFSTUDIE EN DE TWEEDE FASE

Veel scholen zullen inmiddels driftig aan het rekenen zijn, ongeacht of de

invoering van de 2e fase nu 98 of 99 wordt. Voor ons, sg De Amersfoortse

Berg wordt het 99. Klassikale uren, mediatheekuren, zelfstudie-uren,

begeleidingsuren, het is een complex geheel. Een tamelijk 'behoudend' model

waar wij op dit ogenblik (voorzichtig) aan denken - even zeer globaal en

kort door de bocht - is 50% van de SLU te besteden aan klassikale lessen.

D.w.z. 800 uur van de 1000 SLU die een leerling op school moet doorbrengen.

We komen tot deze gedachten op grond van tal van argumenten, o.a. de

zelfstudie-experimenten waar de Amersfoortse Berg de afgelopen jaren mee

bezig is geweest in A5, H4 en A4.

De 12,5% (van de 1600 SLU) die de 200 SLU vormen die overblijven

(zelfstudie/mediatheek, begeleiding) zou dan een gemiddelde over de gehele

2e fase moeten zijn, van weinig naar veel zelfstandigheid.

Nu zijn daar natuurlijk mensen voor en tegen, de een vindt het te veel

zelfstandigheid, de ander te weinig, maar onder de wiskundigen zijn de

tegenstellingen misschien wel het grootst. Niet in de laatste plaats wordt

dit veroorzaakt door de invloed van o.a. Adri Treffers en zijn publicaties,

en door verwijzingen naar systemen in het buitenland (Engeland) waar men

hier en daar terugkomt van studiehuisgedachtes waarin zelfstandigheid en

studiekeuzevrijheid een te grote rol hebben gekregen.

Graag hoor ik hoe dat bij jullie op school ligt, met name onder wiskundigen.

Fred Hijzen f.hijzen@tip.nl

----------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------

Aanvullend op het bovenstaande:

Ik ben bezig met een (intern stuk) over wiskunde en de tweede fase, waarin

een aantal uitgangspunten en ervaringen van onze school verwerkt zitten en

een aantal ideeén uit de wiskunde-didactiek , en waarin afstand wordt

genomen van een aantal naiëve opvattingen over zelfstandig leren, en een

aantal ideeën die o.a. in de Nieuwe Wiskrant zijn geformuleerd worden

geïntegreerd

Het is in WP (6) formaat en beslaat een pagina of 6 (dus wat te lang voor

de WiskundE-brief) Belangstellende wil ik een voorlopige versie als

attached document toesturen.

Ik wil dan wel graag een reactie (mag kort) .

Stuur even een mailtje met als onderwerp: stuk didactiek in de 2e fase

 

Gerard Koolstra gerardk@xs4all.nl

----------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------

WISKUNDEAGENDA (voor deze maand)

Donderdag 22 en vrijdag 23 januari

Masterclass analyse (RU Leiden) Van afbeeldingen naar fractals

Voor docenten en leerlingen 4-6 VWO ;

inlichtingen op http://www.wi.leidenuniv.nl/math/master/

 

of bij hfinkeln@wi.leidenuniv.nl

 

Vrijdag 30 en zaterdag 31 januari

Nationale Wiskunde Dagen. Zie

http://www.fi.ruu.nl/nl/Project/NWD.html

 

Zaterdag 31 januari

Mathematische Modelleercompetitie voor 4-6 VWO in Maastricht

----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------

WiskundE-brief

redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra

E-mail andriess@concepts.nl of gerardk@xs4all.nl

 

 

Gerard Koolstra

gerardk@xs4all.nl