WiskundE-brief nr. 450 17-03-2008

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 2100 adressen.
Het archief is te bekijken via www.wiskunde-brief.nl

in dit nummer:

WISKUNDEKRING OP DE VU

UVA WEBKLAS WISKUNDE

EXITTOETS WISKUNDE B

BEGELEIDE WISKUNDEWANDELING DOOR UTRECHT

TOETSDESKUNDIGE WISKUNDE (zie WiskundEbrief 449)

INSPIRERENDE DOCENTEN GEZOCHT OP MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM (MLA) (advertentie)


WISKUNDEKRING OP DE VU

In januari 2007 is bij de afdeling Wiskunde van de Vrije Universiteit in Amsterdam, in samenwerking met de stichting Vierkant voor Wiskunde, de Wiskundekring van start gegaan. De Wiskundekring is een activiteit bestemd voor middelbare scholieren vanaf klas 2. Op de Wiskundekring houden leerlingen zich bezig met korte wiskundige onderzoeken en vraagstukken. Hierbij worden actuele en verrassende wiskundige thema's gepresenteerd. Het doel van de Wiskundekring is om leerlingen kennis te laten maken met (echte) wiskunde en met wiskundestudenten en docenten; in de gelegenheid te stellen om samen met anderen met wiskunde bezig te zijn; uit te dagen met wiskundige vraagstukken en puzzels; nog enthousiaster te maken voor wiskunde. Met deze activiteiten verwachten we het imago van wiskunde te verbeteren en de instroom van studenten te vergroten. Meer informatie is te vinden op www.math.vu.nl/wiskundekring
Hier staan ook voorbeelden van onderzoeken die de leerlingen met ons uitvoeren. De Wiskundekring is altijd op zoek naar nieuwe deelnemers. Daarom komen we graag in contact met enthousiaste leerlingen die het leuk vinden om op vrijdagmiddag naar de Wiskundekring op de VU te komen. Daar hebben we jullie hulp bij nodig. Zouden jullie s.v.p. de liefhebbers van wiskunde op jullie school op de Wiskundekring willen wijzen? Bij voorbaat dank,

Bob Planquť rplanque{at]few.vu.nl, Wim Berkelmans berkelm{at]few.vu.nl, VU Amsterdam.

UVA WEBKLAS WISKUNDE

Pagerank: De Wiskunde die Google groot maakte. 25 maart t/m 21 april 2008 Profiel: Wiskunde B1,2
De oprichters van Google bedachten precies tien jaar geleden dat een zoekmachine meer moest doen dan alleen de webpagina's vinden waar een bepaalde zoekterm in voorkomt. Reden hiervoor was dat de groei van het internet zo explosief was, dat het aantal pagina's waar de term in voorkomt veel te groot werd om allemaal te bekijken.
Er was daarom behoefte aan een nieuw concept: de belangrijkheid, ook wel PageRank genaamd van een webpagina. Een getal dat hoger is naarmate er meer, en belangrijkere pagina's naar de gezochte pagina verwijzen via een hyperlink. Ondanks dat dit een cirkelredenering lijkt, is er mogelijk een wiskundig sluitende manier te vinden waarop PageRank gedefinieerd en berekend kan worden.
In deze webklas behandelen we eerst een relatief eenvoudig wiskundig model. Nadat we hiervan de tekortkomingen hebben laten zien, gaan we het model aanpassen en perfectioneren. Ook wordt aandacht besteed aan de gigantische rekenpartij die nodig is om van alle tien miljard webpagina's hun PageRank te bepalen. Die rekenpartij is zelfs veel groter dan die waarmee een betrouwbare weersvoorspelling wordt berekend: een groot aantal aan elkaar gekoppelde supercomputers is er drie dagen mee bezig!
Na het volgen van deze webklas ben je in staat om van een klein world wide web de PageRanks van de bladzijden zelf uit te rekenen, en ook om ze door slim aanleggen (of weghalen) van hyperlinks te verhogen.
Wat is een Webklas?
Als je alvast een kijkje wilt nemen op studeren dan kun je een UvA webklas volgen: een korte introductiecursus op internet, die je vanuit thuis of school kunt doen. Via internet en e-mail heb je contact met docenten en medestudenten. Op die manier kun je erachter komen of je een studie interessant vindt. Met een Webklas kun je ook studielasturen verdienen, en je kunt het uitstekend gebruiken als basis voor je profielwerkstuk. Een Webklas duurt ongeveer tien uur, verdeeld over vier weken. Je besteedt in deze vier weken dus ongeveer 2,5 uur per week aan het lezen van teksten, discussiŽren met medeleerlingen en met de docent en aan het maken van opdrachten. De meeste deelnemers kennen elkaar niet. Dat leidt tot vele leerzame discussies en leert zowel de docenten als de deelnemers iedere keer weer nieuwe dingen. Want online discussies blijken over het algemeen informeler dan wanneer ze in een collegezaal plaatsvinden.
Meer informatie en aanmelden.
Als je wilt deelnemen aan UvA webklassen, dan moet je je van tevoren aanmelden via www.studeren.uva.nl/webklassen


EXITTOETS WISKUNDE B

Vorig schooljaar heeft de havovwowerkgroep van de nvvw een zogenaamde exittoets gemaakt. Deze exittoets is het antwoord van het VO op alle entreetoetsen die in het hoger onderwijs gebruikt worden. Wij willen als VO aangeven welke algebraÔsche vaardigheden van vwo wiskB leerlingen verwacht mogen worden. De toets is vorig jaar uitgetest op een aantal scholen. De toets is via website van nvvw te downloaden. www.nvvw.nl/media/downloads/werkgroep_havo_vwo/exittoetsen_nvvw_270507.pdf
Wij denken dat deze exittoets in de voorbereiding naar het examen een rol zou kunnen spelen. Hoe denken docenten daarover? Gebruiken zij deze toets in hun onderwijs en wat vinden zij van deze exittoets? Graag reacties zodat de werkgroep evt. de toets kan aanpassen en verbeteren.

Namens de werkgroep en met vriendelijke groeten Peter Kop

BEGELEIDE WISKUNDEWANDELING DOOR UTRECHT

Op zondag 30 maart organiseert Hans Wisbrun een "wiskundewandeling onder vakdidactische begeleiding" door Utrecht.
Het programma (van 14:00 - 17:00) vermeldt naast 2 uur zelf wandelen en opgaven maken ( met tips en zo nodig uitleg) een korte inleiding op het concept en een nabeschouwing, met zang en poŽzie De kosten bedragen (incl 'hapje en drankje') 25 euro p.p.
Voorlopige aanmelding en inlichtingen via wisc{at]planet.nl


TOETSDESKUNDIGE WISKUNDE (zie WiskundEbrief 449)

De tekst voor deze vacature is vanaf 15 maart te vinden op www.cito.nl


INSPIRERENDE DOCENTEN GEZOCHT OP MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM (MLA) (advertentie)

Toe aan een nieuwe uitdaging? Of beginnend docent met een roeping? Het MLA spreekt graag met docenten die in de komende jaren in onder- of bovenbouw les willen geven. Het MLA heeft als Academische Opleidingsschool een goede begeleidingsstructuur opgebouwd. We verwachten vacatures per augustus a.s., inschaling is bespreekbaar.
Zie ook www.montessorilyceum.nl. Je bent welkom om ter oriŽntatie een les bij te wonen.
Contact: Peter Spoon, conrector personeel ( peterspoon{at]mla.msa.nl of 020-3052193 / 3052120).


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl