WiskundE-brief nr. 451 23-03-2008

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 2100 adressen.
Het archief is te bekijken via www.wiskunde-brief.nl

in dit nummer:

WETENSCHAPSFESTIVAL

MASTERCLASS WISKUNDE over CODEREN

HAVO D OFFENSIEF

MATHEMATICA ONDERWIJSDAG, ZONDAG 22 JUNI 2008, MAASTRICHT

VACATURE WISKUNDE TE DEVENTER (advertentie)

VACATURE WISKUNDE TE UTRECHT (advertentie)


WETENSCHAPSFESTIVAL

Op woensdag 4 juni a.s. vindt in de Reehorst in Ede het wetenschapsfestival ‘Uit de hoge hoed?’ plaats. Dit festival staat open voor maximaal 500 deelnemers. De aanmelding is 3 maart jl. geopend en sluit 1 mei a.s. Na twee weken is het aantal inschrijvingen al ruim over de helft van het aantal beschikbare plaatsen. Wacht dus niet te lang met inschrijven als u zeker wilt weten dat u bij de lezing en presentatie van uw keuze terecht kunt! Ga voor direct inschrijven naar www.tweedefase-loket.nl/wetenschapsfestival . Wilt u eerst het programma nog even bekijken, ga dan naar www.tweedefase-loket.nl/wetenschapsfestival/programmaoverzicht.pdf. Op de wetenschapsmarkt is nog een beperkt aantal plekken beschikbaar. Voor meer informatie en/of aanmelden: m.vantooren[at}sopo.nl of 070 3028242 (niet op woensdag).

Marlies van Tooren, Tweede Fase Adviespunt m.vantooren[at}sopo.nl

MASTERCLASS WISKUNDE over CODEREN

Op de vrijdagen 18 en 25 april bieden wij, de sectie wiskunde van de faculteit wiskunde en informatica van de TU/e, tweemaal een masterclass wiskunde over coderen aan. Deze masterclass is bedoeld voor de klassen 5 en 6 van het vwo. Het zou fijn zijn als docenten wiskunde van vwo-scholen hun leerlingen hierop zouden kunnen attenderen. Meer informatie over de masterclass vindt u op: www.win.tue.nl/masterclass/2008

Mw.drs. Hannie Horvath, Communicatieadviseur Faculteit Wiskunde en Informatica Technische Universiteit Eindhoven

HAVO D OFFENSIEF

Op vrijdag 4 april organiseert de vernieuwingscommissie wiskunde Ctwo een werkconferentie over Wiskunde D op het havo. Doel van deze conferentie is het domein Wiskunde in Technologie, en daarmee de samenwerking met het HBO, een impuls te geven. Dat gebeurt enerzijds door het evalueren van de contacten tussen VO en HBO omtrent Wiskunde D, anderzijds door een begin te maken met de ontwikkeling van nieuwe modules voor havo-Wiskunde D. Hoewel de conferentie zich in eerste instantie richt op hbo-docenten, lijkt het ons van grote meerwaarde als er ook havodocenten aanwezig zijn die betrokken zijn bij de ontwikkeling van Wiskunde D. De conferentie vindt plaats in Hogeschool Domstad, locatie Weg de Verenigde Naties, te Utrecht en duurt van 10.30 tot 17.00. Een korte agenda is als volgt:

In verband met lesuitval kunt u ook overwegen alleen naar het middaggedeelte te komen. Geinteresseerden kunnen contact opnemen met Theo van den Bogaart: wisd[at}ctwo.nl


MATHEMATICA ONDERWIJSDAG, ZONDAG 22 JUNI 2008, MAASTRICHT

Mathematica ( www.wolfram.com ) is een revolutionair software pakket voor numerieke en symbolische berekeningen. Het is een ‘hoge taal’ (kort en bondig programmeren) en wordt veel gebruikt op universiteiten, onderzoeksinstituten en de industrie. Het pakket is de afgelopen 20 jaar uitgegroeid tot één van de grote spelers met miljoenen gebruikers.
Tot dusver is deze ontwikkeling voorbijgegaan aan de middelbare scholen. Mathematica wordt als te duur en te complex ervaren. Als organisatoren van het 9e Internationale Mathematica Symposium (IMS 2008), 20-24 juni 2008 te Maastricht, delen we echter deze opvattingen niet. We organiseren op IMS 2008 een speciale Mathematica Onderwijsdag op zondag 22 juni 2008, waar we de uitgebreide mogelijkheden van en educatieve ondersteuning door Mathematica zullen demonstreren en bespreken. Meer info: Website: bmia.bmt.tue.nl/people/BRomeny/IMS2008/EducationDay/index.html

Prof. Dr. Bart ter Haar Romeny & Dr. Markus van Almsick

VACATURE WISKUNDE TE DEVENTER (advertentie)

Etty Hillesum Lyceum, locatie het Vlier in Deventer Tweede Faseschool havo/vwo met per 1 - 8 - 2008 1300 leerlingen 50 uur wiskunde uitsluitend in de bovenbouw Affiniteit met wiskunde B Standaardfunctie LC (na gebleken geschiktheid)
Zie: www.ettyhillesumlyceum.nl , doorklikken naar het Vlier
Inlichtingen en sollicitaties bij A. Jansen, directeur Tel. zakelijk: 0570 – 504620 Tel. privé: 06 - 41627989 e-mail zakelijk: a.jansen[at}ettyhillesumlyceum.nl e-mail privé: agf.jansen[at}kpnplanet.nl


VACATURE WISKUNDE TE UTRECHT (advertentie)

Op het Utrechts Stedelijk Gymnasium, een kleinschalige school waar modern onderwijs wordt gegeven, is per 1 augustus 2008 een vacature voor een Docent(e) Wiskunde voor circa 0,5 fte Onze voorkeur gaat uit naar een (ervaren) 1ste graads docent. Het betreft een LB functie. Nadere informatie is verkrijgbaar bij Mw. D. Wijnands, personeelsconsulent; tel. 030-2122199. Brieven kunt u tot uiterlijk 14 april 2008 mailen t.a.v. mw. drs J.H.M. Taat, rector naar d.wijnands[at}usgym.nl
Informatie over de school is te vinden op de website: www.usgym.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl