WiskundE-brief nr. 455 27-04-2008

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 2100 adressen.
Het archief is te bekijken via www.wiskunde-brief.nl

in dit nummer:

REACTIES OP BESLUIT MINISTERIE (WiskundEbrief 453/454)

WISKUNDETITELS IN DE DIGITALE BASISBIBLIOTHEEK

EXAMENBESPREKINGEN

VACATURE WISKUNDE TE EDE (advertentie)

VACATURE WISKUNDE TE AMSTERDAM (advertentie)

VACATURE WISKUNDE TE VOORBURG (advertentie)


REACTIES OP BESLUIT MINISTERIE (WiskundEbrief 453/454)

Ons wiskunde-onderwijs is niet effectief

Niet altijd krijg ik het gevoel, dat Marian Kollenveld de mening van het veld goed representeert. Daarom hier mijn kanttekeningen bij de woorden van onze voorzitster (wiskundE-brief 454 en www.nvvw.nl ). Haar commentaar is typisch dat van de coach van een elftal in degradatiegevaar. De scheidsrechter deugde niet, er stond een harde wind over het veld en er was volop blessureleed. En onze jongens hebben zo hard gewerkt, een onrechtvaardige wereld is dit toch.
Met zes aandachtbolletjes somt zij de excuses op (de praktische opdracht, de basisvorming, bezuinigingen op lesuren, de grafische rekenmachine). Daarover kunnen wij nauwelijks van mening verschillen, al vind ik dat het praktische nut van de meetkunde in B1,2 VWO sterk overschat wordt. Ik ben in mijn studietijd en daarna eigenlijk nooit meer dat soort meetkunde tegengekomen. Een meetkundig probleem uit de praktijk is ofwel triviaal dan wel gemakkelijk analytisch of vectorieel op te lossen. Goed, afgezien van deze interpretatiekwestie zijn alle excuses geaccepteerd. Ook met de vier aandachtspunten van ons strijdplan (het verhogen van de algebra´sche vaardigheden) ga ik volledig akkoord. De examens (althans wiskunde B VWO) zijn inderdaad wat algebra´scher geworden. Dan constateer ik (daar hadden ook wel een paar opsommingsbolletjes bij gemogen) een nostalgisch verlangen naar de vier lesuren van 50 minuten in de bovenbouw. Ik heb inmiddels begrepen dat deze noodzakelijke verbetering op sommige scholen al afgedwongen is, althans voor de nieuwe tweede fase. Bravo!
Waarom dan eigenlijk mijn kanttekeningen? Er is een immers een grote mate van overeenstemming tussen onze standpunten. Ook ik heb hart voor mijn vak en aan het 'elkaar in een te kleine ruimte de strot afbijten' doe ik niet mee. Er is bijna geen coach van verliezende teams te vinden (met uitzondering van trainer Jan de Jonge van De Graafschap) die zijn eigen fouten toegeeft. Ook in onze vereniging zijn weinig tekenen te vinden van deemoed. Mag ik daarover ook een paar aandachtsbolletjes kwijt? Niet dat we er veel mee opschieten, maar het is tenminste even een hand in eigen boezem.
Onze didactiek-obsessie is veel te ver doorgeschoten.
Onze psychologie gaat in het Vaardigheden verhaal uit van verkeerde veronderstellingen (transfer is een dubieus begrip uit de psychologie): zelfstandig werken en interactief werken belemmeren het leerproces, waarvoor primair duidelijkheid, bekwame leiding, rust en concentratie nodig zijn. Verder zijn onze algemene wiskundige vaardigheden ontoetsbare dooddoeners.
Ons probleemgestuurd onderwijs begint met hetgeen waarmee men behoort te eindigen en werkt dus de verwarring in de hand.
Met steeds meer woorden, plaatjes en animaties hebben we de aandacht afgeleid van de inhoud. Het is onbewezen en onwaarschijnlijk dat Wiskunde A, zoals wij het heden ten dage presenteren, iets bijdraagt aan de redzaamheid van de a.s. student.
Met de sterk verbale behandeling van onderwerpen uit de statistiek (zoals het hypothesetoetsen) hebben wij de (allochtone!) leerlingen flink wat schade berokkend.
ICT verarmt ons wiskunde-onderwijs (in beide betekenissen van het werkwoord).
De enige vraag van belang is de volgende. Hoe verhogen wij de efficiŰntie van onze wiskundelessen? Hoe kunnen wij meer doen met minder tijd en geld? Hoe deden onze leermeesters het eigenlijk (ik bedoel de collega's van ver vˇˇr de invoering van wiskunde A en ICT). Hoe lukte het Jan Ligthart en Theo Thijssen om de kinderen (in klassen van 40) ongelijknamige breuken foutloos te laten optellen? Waarom kunnen wij dat niet meer? Waarom lukt het ons maar niet, zesdeklassers VWO met goniometrie en algebra op het niveau van de derdeklas HBS-er te krijgen, ondanks alle moderne hulpmiddelen en het minstens even grote aantal lesuren dat een zesdeklasser gehad heeft? Gek eigenlijk, dat ik die vraag in algemene zin (en dus een antwoord daarop) nooit tegengekomen ben in ons clubblad. Of leggen wij ons bij voorbaat neer bij de ongecijferdheid van een volgende generatie?

Henk Pfaltzgraff
Beste Jos en Gerard,

Graag wil ik laten horen dat ik wel blij ben met de besluiten van de minister. Met vriendelijke groeten,

Kees Alkemade, wiskundeleraar sinds 1969

WISKUNDETITELS IN DE DIGITALE BASISBIBLIOTHEEK

De Basisbibliotheek www.dbnl.org/basisbibliotheek biedt een selectie van duizend titels uit de Nederlandstalige cultuurgeschiedenis van de Middeleeuwen tot heden, van romans tot proefschriften, van pamfletten tot bijbelvertalingen, van bakerrijmen tot memoires. Meer dan de helft van de teksten is nu al volledig beschikbaar; de overige teksten volgen in de loop van 2008. Ik vond er de volgende wiskundetitels:
1585, Simon Stevin, De Thiende 1604, Willem Bartjens, De cijfferinghe 1605-1608, Simon Stevin, Wisconstighe gedachtenissen 1984, Hans Freudenthal, Appels en peren / wiskunde en psychologie 1987, Hans Freudenthal, Schrijf dat op, Hans. Knipsels uit een leven 1990, D.J. Struik, Geschiedenis van de wiskunde 1999, Marjolein Kool, Die conste vanden getale en ook nog de volgende titels met een wiskunde-component:
1953, E. van Everdingen, C.H.D. Buys Ballot. 1817-1890 1981, Hugo Brandt Corstius, Opperlandse taal- & letterkunde
1987, Constantijn Huygens, Mijn jeugd (ed. C.L. Heesakkers) 1990, A.J. Kox, Van Stevin tot Lorentz 1998, Bastiaan Willink, De tweede Gouden Eeuw .
Als je natuurkunde-titels er ook in betrekt, dan vind je nog veel meer, ook beter in de tijd gespreid. Maar ja, er was niet zoveel Nederlandse wiskunde tussen Constantijn Huygens en Diederik Korteweg.

Bron: WPD ( www.wiskundepersdienst.nl)

EXAMENBESPREKINGEN

Om een bredere discussie te hebben bij de centrale voorbesprekingen ben ik voor elk vak opzoek naar extra collega's die geen regiobespreking houden maar wel het werk mee willen becommentariŰren. Het gaat om de volgende data (steeds een dag na het CSE)

steeds van 16.00 uur tot 18.00 uur in de jaarbeurs (beatrix gebouw) in Utrecht.
Als je wilt meepraten kun je je aanmelden bij mij op gfokkens{at]onc.nl
LET OP : Regionale examenbespreking in Den Haag gaat door. Regionale bespreking in Zwolle kan niet doorgaan omdat er geen gespreksleider gevonden is.

Succes met alle examencorrectie, Grada Fokkens

VACATURE WISKUNDE TE EDE (advertentie)

Het Marnix College te Ede (mavo, havo, tweetalig havo, atheneum, tweetalig vwo, gymnasium) zoekt met ingang van het nieuwe schooljaar docenten wiskunde voor zowel de onder- als bovenbouw. De vacatureruimte betreft zoĺn 40 lesuren, waarvan 5 lesuren vervanging. Nadere informatie verkrijgbaar bij de heer L.P. Spelt, rector, tel. 0318- 650035. Brieven mailen naar lspelt{at]marnixcollege.nl . Informatie over de school is te vinden op de website: www.marnixcollege.nl


VACATURE WISKUNDE TE AMSTERDAM (advertentie)

Ben je ook toe aan een nieuwe uitdaging op een bijzondere school in Amsterdam? Kom dan solliciteren op de Open Schoolgemeenschap Bijlmer en wie weet ben jij degene die volgend schooljaar lesgeeft in de kring en geen cijfers meer geeft!
Meer informatie over onze school is terug te vinden op onze website www.openschoolgemeenschapbijlmer.nl


VACATURE WISKUNDE TE VOORBURG (advertentie)

Dalton Voorburg Kom werken op de leukste Daltonschool van de Randstad (vinden wijzelf)! Dalton Voorburg zoekt per 1 september 2008 een ervaren 1e graads docent Wiskunde voor 16-20 uur. Informatie bij en sollicitaties naar Ton Holzenbosch, directielid P&O, e-mail hol{at]dalton-vatel.nl . Zie ook onze website: www.daltonvoorburg.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl