WiskundE-brief nr. 457 18-05-2008

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 2100 adressen.
Het archief is te bekijken via www.wiskunde-brief.nl

in dit nummer:

OPROEP

REACTIE OP BESLUIT MINISTERIE (WiskundEbrief 453)

CWI WINT OSCAR ONDER DE INNOVATIEPRIJZEN

TWEEDE WISKUNDE-D DAG

VACATURE WISKUNDE TE ROTTERDAM (advertentie)

VACATURE WISKUNDE TE AMSTERDAM (advertentie)


OPROEP

Beste collega’s, Genoeg is genoeg! Na de zware reductie van bijvoorbeeld de wiskunde B programma’s in havo-vwo wijzigt het ministerie nu drastisch de inhoud van de voorgestelde examenprogramma’s havo-vwo. Wiskunde B wordt verder uitgehold, het karakter van wiskunde A wordt met één klap gewijzigd en wiskunde C krijgt geen faire kans.
Tientallen wiskundeleraren hebben de laatste twee jaar gewerkt aan het opstellen van evenwichtige examenprogramma’s en nog eens tientallen zijn bereid gevonden om nieuwe aspecten van de programma’s in hun lessen uit te proberen. Zodat er uiteindelijk goed onderwijsbare en motiverende programma’s kunnen worden vastgesteld.
Maar op voorhand weet de ambtelijke staf van de Staatssecretaris het beter en wordt op een achternamiddag het veld gepasseerd. In de toelichting wordt betoogd dat de (enige) kern van de wiskunde het algebraïsch en analytisch rekenwerk is. Ook van wiskunde A en C! De consequentie naar de onderbouw wordt meteen maar getrokken, meer van hetzelfde rekenwerk in plaats van een wiskundige inhoud die rijk aan betekenis is.
Genoeg is genoeg! Het is nu het moment om als wiskundeonderwijsveld massaal te protesteren tegen deze visie op ons wiskundeonderwijs. Wij roepen alle wiskundedocenten en wiskundigen met hart voor het wiskundeonderwijs en voor de leerlingen in dat onderwijs op om onze open brief te bestuderen en te ondertekenen, als u het met de strekking eens bent.
Dat kan op de website: www.ipetitions.com/petition/wiskunde
Blijf niet aan de kant staan, maar kom op voor de kwaliteit van ons wiskundeonderwijs.

Namens de eerste twintig ondertekenaars: Anne van Streun

REACTIE OP BESLUIT MINISTERIE (WiskundEbrief 453)

Ik reageer niet veel op discussies maar nu dan toch wel. Ik vind het erg jammer dat er nu een discussie ontstaat over het afschaffen van de contextrijke wiskunde. Met een dergelijke afschaffing wordt naar mijn idee het bekende kind met het badwater weggegooid.

  1. Bij mijzelf heeft het destijds tot en met eind 5 vwo geduurd voordat ik doorhad dat de wiskunde die ik bij wiskunde kreeg, dezelfde soort opgaven was als bij natuurkunde. Tegenwoordig zie ik dat leerlingen de verbanden met andere vakken eerder en makkelijker leggen, onder andere door de contextrijke wiskunde.
  2. Verder heb ik zelf jarenlang beweerd dat ik wiskunde eigenlijk nergens voor nodig had en dat het dus een overbodig vak was. Ik vond het een ontzettend leuk vak, dat wel, maar volslagen onbruikbaar in het dagelijks leven. Pas tijdens het halen van mijn eerstegraads wiskundebevoegdheid (na tien jaar bedrijfsleven) begon ik verbanden met het dagelijks leven te zien en dat wiskunde eigenlijk de grondslag is van alle andere studies en werk. Dit besef kwam dankzij de contextrijke wiskunde.
  3. Daarnaast hebben leerlingen vaak veel moeite met het vertalen van 'kale' wiskundeopgaven naar de praktische, contextrijke opgaven. Het aanleren van deze vertaalslag is een moeilijk maar uiterst nuttig proces. Verwachten dat leerlingen dit zonder onze begeleiding wel vanzelf zullen doen na hun schoolperiode is irreel. En daarmee verwordt wiskunde weer tot een leuk vak, maar in de ogen van iedereen die geen wiskundige is, verder nutteloos.
  4. Een prachtig voorbeeld van het niet begrijpen van de aangeleerde algoritmen (en er dus niet flexibel mee kunnen werken) vind ik de discussie die onlangs oplaaide over het terugbrengen van de staartdeling in het primair onderwijs. Iedereen die roept dat de staartdeling van de basisschool is verdwenen, heeft het algoritme niet gesnapt. De staartdeling is NIET verdwenen maar wordt uitsluitend anders genoteerd. Het proces van aanleren is inderdaad héél anders maar de meest verkorte notatievorm die leerlingen die naar de havo en het vwo gaan moeten beheersen, is qua principe en algoritme precies hetzelfde als de staartdeling. Alleen doen leerlingen het nu met begrip in plaats van met een trucje. Iedereen die de 'ouderwetse' wiskunde heeft gehad en nu pleit voor invoering van de staartdeling, toont daarmee in mijn ogen aan waarom de 'ouderwetse' wiskunde alleen niet voldoende was.
Voor alle duidelijkheid: ik ben niet tegen 'kale' wiskunde. Ook ik zie leerlingen die genieten van al die opgaven zonder contexten bij wiskunde B. Maar als diezelfde leerlingen vervolgens een oppervlakte van een weiland met een gegeven omtrek niet kunnen maximaliseren door een onbekende x in te voeren, vind ik het géén vooruitgang. Ik pleit daarom voor én, én. Behoud de contextrijke wiskunde maar laat leerlingen ook gewoon blokken op de ouderwetse kale opgaven.

Vriendelijke groeten, Lonneke Boels, boer_boels[at}planet.nl wiskundedocent in Delft

CWI WINT OSCAR ONDER DE INNOVATIEPRIJZEN

Bij de ontwikkeling van de dienstregeling van de Nederlandse Spoorwegen (NS) komt een groot aantal complexe wiskundige berekeningen om de hoek kijken. Een team van onderzoekers van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI), de NS, Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en het Italiaanse softwarebedrijf Double Click, won vorige maand de prestigieuze Franz Edelman Award voor hun wiskundige algoritmen voor de dienstregeling. Vandaag ontving het CWI uit handen van Leo Kroon (NS Reizigers) de officiële versierselen. Lees verder op www.cwi.nl/pr/press-releases/2008/EdelmanAward-mei08.html

Bron: WPD ( www.wiskundepersdienst.nl/)

TWEEDE WISKUNDE-D DAG

Vrijdag 6 juni vindt de Tweede Wiskunde D-dag plaats. Dit is een conferentie over het vak Wiskunde D voor havo/vwo-docenten. In het programma zal aandacht worden besteed aan de ervaringen die het afgelopen jaar zijn opgedaan, zowel op vakinhoudelijk als organisatorisch gebied. Tevens zal de blik gericht zijn naar de toekomst: hoe ontwikkelt het vak zich en hoe ziet het vijfde- en (op vwo) zesdeklasprogramma eruit? De dag vindt plaats in Hogeschool Domstad te Utrecht. Deelname is gratis en inclusief lunch. Het programma is te vinden op de website van de vernieuwingscommissie cTWO, www.ctwo.nl onder Wiskunde D. Via deze site kan men zich ook inschrijven.


VACATURE WISKUNDE TE ROTTERDAM (advertentie)

Het Emmauscollege in Rotterdam zoekt per 1 augustus aanstaande een bevoegde collega voor een volledige betrekking Wiskunde. Het betreft hier in principe een aanstelling als docent-LB. Een vaste aanstelling per direct behoort tot de mogelijkheden. De lesportefeuille kan zowel onderbouw- als bovenbouwlessen bevatten, afhankelijk van de bevoegdheid van de nieuwe collega. Nadere informatie is beschikbaar op www.emmauscollege.nl. Reactie en vragen: Emmauscollege, A.P. Mostert, conrector personeel en organisatie, Postbus 84137, 3009 CC Rotterdam, tel. 010-4212144


VACATURE WISKUNDE TE AMSTERDAM (advertentie)

Het IJburg College is een school in ontwikkeling. Momenteel hebben we 150 leerlingen en we groeien jaarlijks met 75 leerlingen. Uiteindelijk worden we een school voor 1300 leerlingen. Komend schooljaar beginnen we voor het eerst met 3e jaars leerlingen (alle niveaus) . We zijn hard op zoek naar een wiskundecollega voor 0,8 – 1 fte, die creatief durft om te gaan met het aanbieden van alle facetten van de wiskunde. Wij bieden op een dag verschillende leeractiviteiten aan (hoorcolleges, betekenisvolle complexe taken, modules op niveau, heterogene stamgroeptijd) en proberen we, waar mogelijk, de lesstof geïntegreerd aan te bieden. Daarnaast zijn we voor het komende schooljaar of voor het schooljaar 2009-2010 ook op zoek naar een ervaren eerstegraads docent die samen met ons het programma voor de tweede fase op IJburg-wijze vorm wil geven.
Word je enthousiast? Kijk dan ook zeker op onze website: www.ijburgcollege.nl en neem contact op met Arnold van Gessel, directeur ( telefoon 020-344300 0 ) of per mail arnoldvangessel[at}ijburcollege.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl