WiskundE-brief nr. 458 25-05-2008

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 2100 adressen.
Het archief is te bekijken via www.wiskunde-brief.nl

in dit nummer:

REACTIES OP BESLUIT MINISTERIE (WISKUNDEBRIEF 453-457)

STOP KAALSLAG WISKUNDEONDERWIJS (WISKUNDEBRIEF 457)

VACATURE WISKUNDE TE ROTTERDAM (advertentie)

VACATURE WISKUNDE TE LEIDSCHENDAM (advertentie)


REACTIES OP BESLUIT MINISTERIE (WISKUNDEBRIEF 453-457)

Geachte redactie

Omdat u een oproep plaats tot reactie op een voorstel met betrekking tot het wiskundeonderwijs zonder dat er de mogelijkheid met dat voorstel in te stemmen, hierbij mijn mening aan u: Wiskunde is per definitie contextloos. Als docent in het WO en HBO zou ik wensen, dat VWO- en HAVO-leerlingen weer contextloos - abstract - leerden denken; dat zij ook weer eens zouden leren wat een definitie is. Het zou toch heerlijk zijn als zij een som van het niveau 2x2 beantwoorden zonder naar een rekenmachine te grijpen.

Met vriendelijke groet, Dr P.C.T. van der Hoeven

Draagvlak of drijfzand?

Bij de petitie STOP KAALSLAG plaats ik drie vraagtekens.

 1. Is er in het veld inderdaad zo weinig draagvlak voor het besluit van de staatssecretaris? Even terug naar 2004. Bekijk de wiskundEbrieven nrs 312 en 313, waar Bram Theune na een onderzoek onder 101 collega's constateert dat 63% de aansluiting op het HBO onvoldoende (of erger) vindt en dat maar liefst 77% van de collega's de aansluiting op het WO als onvoldoende (of erger) beoordeelt. Er zijn, volgens zijn onderzoek, twee kampen die lijnrecht tegenover elkaar staan. Kamp A vindt dat het HO zich maar aan te passen heeft aan de eindniveaus van het VO, kamp B is kritisch over de leerplannen en beoordeelt de aansluiting als onvoldoende of erger. Hoewel groep A duidelijk in de minderheid is, lijken leden van deze groep aan de (didactische) touwtjes te trekken.
  Ik citeer: "Blijkbaar bezit groep A een invloedrijke lobby, gezien ook het leerplanbeleid van de afgelopen jaren. Ik voel er voor om een vingertje naar een zere plek te brengen: die van de leerplancommissies van de afgelopen 20 jaar. Er is in mijn ogen een compleet zigzagbeleid gevoerd t.a.v. gonio, matrices, vectormeetkunde, ruimtemeetkunde, algebra, grafen, differentiaalvergelijkingen, kansrekening en statistiek. De samenhang in deze lappendeken moet sterk verbeterd worden. Als ik zelf deel uit zou hebben gemaakt van zo'n commissie, zou ik er consequenties uit trekken".
 2. De staatssecretaris wil, met de resonansgroep, dat er bij VWO A en C een uitbreiding van formulevaardigheden en kennis van elementaire functies komt, in overeenstemming met de wensen van het WO. Verder schrapt ze experimenten die een omvangrijke uitbreiding tot doel hebben van kans en statistiek in deze beide vakken. Mijn instemming heeft ze, wat dat betreft. Volgens Anne van Streun c.s. echter zal dit "ernstige schade toebrengen aan de aansluiting op het HO". Die mening mag hij natuurlijk verkondigen, maar mijn vraag is, of hij de reacties van de (10.000) studenten op www.lievemaria.nl (januari 2006) wel eens bekeken heeft. En of de mening van leerlingen en studenten überhaupt een rol gespeeld heeft. Draagvlak bij onze doelgroepen is minstens even belangrijk als draagvlak bij de collega's, lijkt me.
 3. En dan de derde vraag. Hoe groot is het draagvlak voor de petitie bij de ons vertegenwoordigende bestuurders? Van de 8 bestuursleden van de NVvW hebben er 4 niet getekend, van de 18 cTWO leden hebben er 12 niet getekend, bij de koepel NOCW hebben 8 van de 14 bestuursleden niet getekend. Als ik voor één keer de appels en peren mag optellen: 60 procent van onze notabelen had geen tijd (of zin?) om mee te doen. Of zijn ze helemaal niet geraadpleegd door de didactieklobby?

Henk Pfaltzgraff

De vorige WiskundE-brief

bevatte een oproep tot ondertekening van de open brief "STOP KAALSLAG WISKUNDEONDERWIJS" van Van Streun et al. (naar aanleiding van het besluit van staatssecretaris Van Bijsterveldt i.v.m. de examenvoorstellen van cTWO). Deze actie heeft m.i. een dermate misleidend en opruiend karakter, dat zij niet weersproken kan blijven:
 1. In de eerste zin van de brief wordt gesuggereerd dat het genomen besluit geen draagvlak zou hebben, terwijl Van Streun zelf impliceert namens "het veld" te spreken. Beide beweringen zijn aantoonbaar onwaar
 2. .
 3. Het ingrijpende karakter van het besluit van de staatssecretaris t.o.v. de voorstellen van cTWO wordt in de brief en in eerdere reacties van een aantal van de ondertekenaars buiten alle proportie opgeblazen. Ik ben van mening dat cTWO i.h.a. uitstekend werk heeft geleverd en een goede middenpositie heeft gekozen. De correcties die de Resonansgroep heeft willen aanbrengen (hetgeen gezien het besluit ook grotendeels is gelukt) zijn niet meer dan dat. Het pakket Statistiek en kansrekening in A is bijvoorbeeld helemaal niet gereduceerd (slechts een zeer aanvechtbare uitbreiding is afgeschoten). Waar wordt beweerd dat "de meetkundige onderbouwing van wiskunde B verwijderd [is]", is op advies van de Resonansgroep uitsluitend het subdomein E1 geschrapt
 4. .
 5. Het getuigt van weinig inzicht in bestuurlijke processen om het "onbegrijpelijk" te vinden dat een geleverd advies niet onveranderd door de opdrachtgever wordt overgenomen. Ook de Resonansgroep had een opdracht!
 6. Ten slotte plaatst niet het onderhavige besluit van de staatssecretaris, maar het realistische wiskundeonderwijs Nederland in een "internationaal volstrekt unieke" positie. Hierover bestaan diepgaande meningsverschillen. Het besluit van de staatssecretaris probeert een knoop door te hakken en doet dat m.i. op evenwichtige en redelijke wijze.
Klaas Landsman, Radboud Universiteit Nijmegen Hoogleraar Mathematische Fysica Lid Resonansgroep Wiskunde OC&W

STOP KAALSLAG WISKUNDEONDERWIJS (WISKUNDEBRIEF 457

Honderden wiskundeleraren hebben de OPEN BRIEF aan de Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt al ondertekend. Dat kan nog tot en met woensdag 28 mei op de website: http://www.ipetitions.com/petition/wiskunde/ Op vrijdag 30 mei is er op het departement van OC&W overleg met het DB van cTWO en aansluitend met een vertegenwoordiging van de NVvW en van de Resonansgroep. De petitie wordt dan ook overhandigd.

Anne van Streun

VACATURE WISKUNDE TE ROTTERDAM (advertentie)

We zoeken een enthousiaste 2e graads wiskundedocent,die ervaring heeft met lesgeven in een vmbo-tl afdeling, voor 0.5 WTF. Nadere inlichtingen kunt u krijgen bij de heer Kestens, locatiedirecteur: bke[at}wolfert.nl. U kunt ons competentieprofiel vinden op www.wolfertdaltonhillegersberg.nl/content_hill.asp?pid=55


VACATURE WISKUNDE TE LEIDSCHENDAM (advertentie)

Het Veurs Lyceum zoekt per 1 augustus 1e en 2e graads collega’s. De school heeft veel buitenlandse contacten, een prettige sfeer, leuke leerlingen en goed geoutilleerde werkruimten. Neem contact op met rector Kees Booij, via boo[at}veurslyceum.nl , of tel 06-51495727. Zie ook www.Veurslyceum.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl