WiskundE-brief nr. 461 15-06-2008

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar bijna 2200 adressen.
Het archief is te bekijken via www.wiskunde-brief.nl

in dit nummer:

REACTIES OP “DE VREES VAN DE TWEEDE CORRECTOR” (WISKUNDEBRIEF 460)

REACTIE OP “ACTIE “STOP KAALSLAG” ( WISKUNDEBRIEF 457 E.V. )

GLOBAL MATH PROGRAM

VACATURES TE GRONINGEN (advertentie)

VACATURE Ctwo PROJECTTEAM (advertentie)

VACATURE WISKUNDE UTRECHT LEIDSCHE RIJN (advertentie)

VACATURE WISKUNDE TE UTRECHT (advertentie)

VACATURE WISKUNDE TE HILLEGOM (advertentie)


REACTIES OP "DE VREES VAN DE TWEEDE CORRECTOR" (WISKUNDEBRIEF 460)

De problematiek die Rob van Oord aankaart speelt inderdaad al (veel te) lang. Ik herinner me namelijk mijn reactie nog, van een flink aantal jaren geleden, op de vraag Hoe denkt u over het telefonisch overleggen waarbij de tweede corrector "voorleest" wat de examenkandidaat niet (helemaal) correct heeft genoteerd. Interpreteer ik de noot van de redactie dan ook goed wanneer deze een uitnodiging behelst om deze jaarlijks terugkerende, belangrijke activiteit opnieuw te bevragen op zijn uitvoeringsaspecten ?
Ik ben daar voor, maar dan wel gestructureerd zoals de noot al aangeeft. Dit kan m.i. leiden tot een enquete over een paar geformuleerde uitspraken waarna de CEVO uitgenodigd wordt hierop te reageren.

Rolf Broekman. SG de Amersfoortse Berg r.broekman[at}amersfoortseberg.nl

Met verbazing las ik dat een directie van een school het centraal verboden had aantekeningen op het werk te maken. Volgens mij gaat deze directie haar boekje te buiten.
In het correctievoorschrift staat (punt 1) dat de directeur de administratie doet en dat de examinator de normen toepast zoals gegeven door de CEVO. Die normen zeggen dat de examinator aantekeningen mag maken. Ik zou zo’n uitspraak van mijn directie volledig negeren.
Over het argument dat de 2e corrector zich zou laten beïnvloeden kan ik alleen maar zeggen dat een 2e corrector die zich zo laat beïnvloeden überhaupt ongeschikt is voor zijn werk. Ik heb nog gelukkig nog nooit werk ontvangen waarop geen aantekeningen staan. Maar als het me zou overkomen zou ik het minutieus nakijken met als gevolg dat de desbetreffende school de examenuitslag dan maar een weekje moet opschorten. Wel van tevoren even beleefd melden dat ze wat geduld moeten hebben natuurlijk.
Als 2e corrector doe ik de laatste jaren het volgende:
Tijdens het corrigeren maak ik in een word-bestandje aantekeningen over mijn afwijkingen (per vraag / per leerling) t.o.v. de examinator. Naar eer en geweten beschrijvend wat de situatie is. Na een kennismakingstelefoontje stuur ik dat bestandje op naar de examinator. Die beslist dan over welke punten hij/zij het niet eens is en alleen daar spreken we telefonisch over (of via een retourmailtje). Deze aanpak bevalt me uitstekend.
Alléén een steekproef nemen vind ik uit den boze. Voorstanders spreken over “gemiddeld maakt het niet veel uit”, maar individuele leerlingen kunnen er grote gevolgen van ondervinden. Gezien de andere slagingsnormen voor de vernieuwde tweede fase kan volgend jaar ook het verschil tussen een 6 of een 7 weer doorslaggevend worden. Los van de discussie over de belabberde betaling dient de integrale 2e correctie dus gehandhaafd/nagestreefd te blijven.

Huub Odijk, Zutphen , h.odijk1[at}chello.nl

REACTIE OP “ACTIE “STOP KAALSLAG” ( WISKUNDEBRIEF 457 E.V. )

In wiskundebrief 460 schrijft Anne van Streun: "Nee, statistiek wordt naar de rand en over de rand geduwd! En dus bedenken wij, OC&W, een toelichting waarin de kern van alle wiskunde in algemeen vormend onderwijs bestaat uit algebraïsch en analytisch rekenwerk. Wie wat websites raadpleegt van buurlanden ziet hoe uniek en oorspronkelijk en internationaal baanbrekend deze nieuwe visie op wiskunde in het VO is..." Deze zogenaamd unieke positie wordt ook in de open brief van Anne en consorten als belangrijkste argument tegen de beslissing van het ministerie ingebracht.
Ik werk in 1 van Nederlands buurlanden (Engeland) en ben dus zeer wel bekend met het examenprogramma in dit buurland. Tijdens het equivalent van de tweede fase in Engeland (A-level) moeten leerlingen die wiskunde kiezen 6 wiskunde modulen volgen, hiervan zijn 4 kern (core) en 2 toegepast (applied). De kern staat vast en bestaat uit algebra en analyse. Voor de toepassingen kunnen leerlingen een keuze maken uit mechanica, statistiek en besliskunde of combinaties van deze drie. Bijvoorbeeld statistiek is dus voor niemand verplicht en universiteiten stellen geen eisen aan de keuze van toegepaste modules voor toelating. Van Streun heeft dus aantoonbaar ongelijk wat betreft de positie van algebra, analyse en statistiek in de buurlanden; in Engeland noemen ze algebra en analyse zelf expliciet 'kern' van VO wiskunde!
Van Streun kan dit allemaal terugvinden via de volgende link: http://www.qca.org.uk/14-19/6th-form-schools/downloads/mathematics.pdf

Mark Opmeer, m.r.opmeer[at}googlemail.com

GLOBAL MATH PROGRAM

Gezocht: coordinator Global Math Program voor de 500 beste NL- leerlingen uit Groep 7. Het Global Math Program beoogt extra uitdaging te verzorgen voor de beste elfarigen. In dagelijkse internetsessies van ca. 1 uur voeren ervaren docenten hen een jaar lang in in diepere wiskundige concepten zoals natuurlijke getallen, priemgetallen, getalstelsels, driehoeksmeetkunde, en nog veel meer. Het programma hoopt hiermee dat de deelnemende kinderen extra geinteresseerd/gemotiveerd worden voor de wiskunde en later sneller voor een beta-vervolgopleiding zullen kiezen.
Aan de nederlandse kant is de vereniging Beter Onderwijs Nederland de verzorgende organisatie. We zoeken iemand die, namens BON, de activiteiten rond dit programma wil coordineren. Verwachte belasting: 1-2 uur per week tot aan de start van het programma (die nog gepland moet worden), en aan de start zelf iets meer. Affiniteit met rekenen, wiskunde en computers zijn de voornaamste vereisten. We kunnen helaas geen geld bieden - dit programma draait volledig op vrijwilligers (net zoals BON dat doet). We kunnen wel een voorrecht bieden - het voorrecht om mee te werken aan onderwijs-op-niveau voor een belangrijke groep!

Inl: Prof. dr. Mark Peletier: 0624219617 of Dr. Ir. Adriaan de Lange: 0612205014.
Meer over het Global Math Program: globaleducationforyou.wordpress.com/mathematics-initiatives/


VACATURES TE GRONINGEN (advertentie)

Er gaat niets boven het Reitdiep College in Groningen. Het Reitdiep College in Groningen zoekt voor het nieuwe schooljaar collega's Wiskunde. Voor de vestiging Kamerlingh Onnes gaat het om een 1e graadsvacature van 1,0 FTE.
Voor de vestiging Leon van Gelder betreft het een 2e graadsvacature van ook 1 FTE.
Tevens zoeken wij 2e graads collega's voor de vakken natuur- en scheikunde.
Voor nader informatie over de school : www.reitdiep.nl.
Voor informatie kun je bellen met Ate Harsta tel 0505714880 of Hiltje Rookmaker 0505472230.


VACATURE Ctwo PROJECTTEAM (advertentie)

Binnen het cTWO projectteam ontstaat per 1 augustus 2008 een vacature. Het cTWO projectteam is belast met de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de onderwijsexperimenten voor de nieuwe examenprogramma’s wiskunde die in 2013 van kracht zullen worden. Dat betekent dat u als lid van het team meewerkt en meedenkt bij de ontwikkeling van nieuw lesmateriaal, verantwoordelijk bent voor de gang van zaken van de ontwikkelteams en de experimenteerscholen begeleidt bij de uitvoering en evaluatie van het nieuwe materiaal. De functie betreft een tijdelijke aanstelling voor maximaal 4 jaar met een omvang van 0,4 – 0,5 fte.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sieb Kemme, projectleider van het cTWO team: s.kemme[at}fi.uu.nl ; skemme[at}educadbv.nl ; 0594 514826; 0653 219852.


VACATURE WISKUNDE UTRECHT LEIDSCHE RIJN (advertentie)

Het Amadeus Lyceum (VMBO-TL, HAVO, VWO) werkt volgens een vernieuwend onderwijsconcept, waarin docenten op creatieve wijze hun rol vervullen als coach van de leerlingen. Voor het cursusjaar 2008-2009 hebben wij o.a. een vacature voor Wiskunde, 1e graads, ca. 0,53 fte. Het directiesecretariaat verstrekt graag meer informatie, T (030) 677 43 38.
Zie ook onze website www.amadeuslyceum.nl


VACATURE WISKUNDE TE UTRECHT (advertentie)

Het St-Gregorius College te Utrecht zoekt voor het schooljaar een enthousiaste tweedegrader wiskunde voor 17 lesuren.
Het gaat om het lesgeven in 2 brugklassen-1 en 3 brugklassen-2. Informatie over de school is te vinden op : www.gregorius.nl
Reacties svp naar de rector op: f-vannoort[at}gregorius.nl


VACATURE WISKUNDE TE HILLEGOM (advertentie)

We zoeken een enthousiaste docent wiskunde voor de bovenbouw MAVO. Kleine school, leuk team. Bij voorkeur enige jaren ervaring. Reacties s.v.p. zo spoedig mogelijk naar Gerard Mandos ( c.mandos[at}fioretti.nl ) Fioretticollege, Hillegom. Ongeveer 0,8 of meer FTE. We begrijpen dat er door de schaarste een sterke onderhandelingspositie voor deze docenten is ontstaan.


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl