WiskundE-brief nr. 462 22-06-2008

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar bijna 2200 adressen.
Het archief is te bekijken via www.wiskunde-brief.nl

in dit nummer:

DIJSSELBLOEM EN WISKUNDE

WISKUNDE ACTIEF

WISKUNDE-D MODULE “OPTIMALISERING IN NETWERKEN “

DIMENSIONS: NIEUWE WISKUNDE FILM

VACATURE WISKUNDE TE ZUTPHEN (advertentie)

VACATURE WISKUNDE TE EDE (advertentie)

VACATURE WISKUNDE TE GOES (advertentie)

VACATURE WISKUNDE TE WEESP (advertentie)

TOPTALENTEN DOCENTEN EXACTE VAKKEN GEZOCHT (advertentie)


DIJSSELBLOEM EN WISKUNDE

In antwoord op vragen vanuit de vaste commissie voor onderwijs heeft staatssecretaris Van Bijsterveldt op 13 juni een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de commotie in het wiskundeveld die volgde op haar besluit inzake de voorstellen van cTWO en de reactie daarop van de resonansgroep wiskunde voor de examenprogramma's havo/vwo vanaf 2013.
In die brief stelt zij vast dat er verdeeldheid heerst in de wiskundewereld.
Er zijn twee kampen: een 'vakdidactisch kamp' en een 'vakinhoudelijk kamp'. Aangezien de overheid uitsluitend verantwoordelijk is voor het 'wat' en niet voor het 'hoe' (commissie Dijsselbloem) dient cTWO zich in de visie van de staatssecretaris te beperken tot het doen van voorstellen over het 'wat'. De staatssecretaris laat zich in dit verband kritisch uit over de werkwijze van cTWO. Gezien de ontstane beroering heeft zij besloten de voorgestelde pilots een jaar uit te stellen, en aanvullend advies te vragen aan de HBO-raad en de VSNU.
Voor haar brief zie: www.minocw.nl/documenten/21463.pdf

Bron: WPD ( www.wiskundepersdienst.nl)

WISKUNDE ACTIEF

De opleiding Technische Wiskunde van de Technische Universiteit Delft organiseert dit jaar voor de negende maal de tweedaagse zomercursus Wiskunde Actief op vrijdag 4 juli en maandag 7 juli. De cursus begint op beide dagen om 10:00 uur en zal rond 16:00 uur worden afgesloten. De cursus is bestemd voor iedereen uit 4,5 en 6 VWO met het profiel natuur en gezondheid en of natuur en techniek. Ook docenten zijn van harte welkom!
Wij beogen hiermee scholieren (en docenten) in contact te brengen met een niet-alledaags onderwerp uit de wiskunde. Deze negende keer hebben we gekozen voor Topsnelheid van de zwaartekracht. Bewegingen onder invloed van de zwaartekracht zoals bij schommels, ruimtesondes, achtbanen zijn fascinerend. Het begrijpen van deze bewegingen, of beter modelleren hiervan, is een wiskundige uitdaging. Een aantal gebruikte wiskundige gereedschappen zoals differentiëren, misschien ook integreren zijn vermoedelijk bekend bij uw leerlingen. Aanmelden vóór 27 juni 2008 via www.tudelft.nl/wiskundeactief.nl
Kosten? Niets. Deze cursus is gratis, alleen reiskosten moeten zelf betaald worden. Koffie, thee, lunch wordt aangeboden door de universiteit.


WISKUNDE-D MODULE “OPTIMALISERING IN NETWERKEN“

Deze wiskunde-D module richt zich op leerlingen in 5 en 6 VWO. De module bevat uitdagende stof voor zowel leerling als leraar en laat aan de hand van wiskundige optimaliseringsproblemen in netwerken zien welke boeiende toepassingen de wiskunde in de praktijk heeft. Aan de orde komen het kortste-pad probleem, het handelsreizigersprobleem, een vrachtwagen routeringsprobleem en het Chinese postbodeprobleem alsmede wiskundige oplossingsmethoden voor deze problemen. De pdf file van het materiaal kan worden gedownload van mijn homepage staff.feweb.vu.nl/tijms of van de Wiskunde-D website www.epsilon-uitgaven.nl/wiskunded.php van de wiskunde-uitgeverij Epsilon.

Professor Henk Tijms ,Vrije Universiteit, Amsterdam, email: tijms (at) feweb.vu.nl

DIMENSIONS: NIEUWE WISKUNDE FILM

Op 18 juni werd de website Dimensions geopend, waar een twee uur durende film gratis kan gedownload worden. De film is een samenwerking tussen Jos leys en wiskundigen van de ENS in Lyon: Etienne Ghys en Aurélien Alvarez (doctorandus).
De film gaat over 'dimensies': Dimensie 2, 3 en 4 , complexe getallen en de Hopf vezeling komen aan bod in bevattelijke taal. De film besluit met een aanschouwelijk bewijs dat de stereografische projectie cirkels projecteert als cirkels. De film wordt verdeeld onder een 'Creative Commons' licentie. Men kan de film verder verspreiden en publiek tonen, maar men mag er geen commerciëel gebruik aan geven. URL: www.dimensions-math.org

Bron: WPD ( www.wiskundepersdienst.nl)

VACATURE WISKUNDE TE ZUTPHEN (advertentie)

Het Baudartius College in Zutphen zoekt met ingang van het komend schooljaar een docent(e) wiskunde. Het betreft een volledige betrekking of een deeltijdbaan naar keuze, in Lb, van 1e en/of 2e graads uren. Meer informatie over de vacature vindt men op onze website: www.baudartius.nl


VACATURE WISKUNDE TE EDE (advertentie)

Het Marnix College te Ede (mavo, havo, tweetalig havo, atheneum, tweetalig vwo, gymnasium) zoekt met ingang van het nieuwe schooljaar een talentvolle wiskunde voor zowel de onder- als bovenbouw. De vacatureruimte betreft zo’n 20 lesuren. Belangstelling voor of ervaring met NL&T en/of lesgeven in het Tweetalig VWO maakt u voor ons extra interessant. Nadere informatie verkrijgbaar bij de heer L.P. Spelt, rector, tel. 0318- 650035. Brieven mailen naar lspelt[at}marnixcollege.nl. Informatie over de school is te vinden op de website: www.marnixcollege.nl


VACATURE WISKUNDE TE GOES (advertentie)

Het Ostrealyceum ( www.ostrealyceum.nl ) te Goes (Scholengemeenschap voor VMBO-HAVO-VWO-Gymnasium) zoekt met ingang van het nieuwe schooljaar een 1e/2e graads wiskundedocent. Er zit in ieder geval veel ruimte in de bovenbouw HAVO.
U kunt uw sollicitatie richten aan en eventueel inlichtingen inwinnen bij de afdelingsleider van de HAVO: Dhr. Ruijgt (rgt[at}ostrealyceum.nl ) tel: 0113-212020


VACATURE WISKUNDE TE WEESP (advertentie)

Het Vechtstede College in Weesp zoekt een wiskunde docent 1e gr, ca 0,9 fte. Het Vechtstede College verzorgt onderwijs voor vmbo-t, havo, vwo en tvwo en is een erkend TTO junior College en een erkende Universumschool. Naast het sterke moderne vreemde talenonderwijs, stimuleren wij de bètavakken.
Voor meer informatie en uw sollicitatie, zie: www.vechtstedecollege.nl


TOPTALENTEN DOCENTEN EXACTE VAKKEN GEZOCHT (advertentie)

Wij zoeken TOPTALENT! Voor onze doelgroep VO zoeken wij professionele, ervaren docenten (5 jaar, MVT, exact), die tegen uitstekende voorwaarden als interim-docent (alleen!!) met hun vak bezig zijn. Uw bekwaamheid telt, niet uw leeftijd. Bezoek daarom www.interimdocenten.nl en meldt u zich voor een eventueel vervolg. Verspreidt u deze oproep?


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl