WiskundE-brief nr. 463 29-06-2008

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j_andriessen[at}wanadoo.nl of we-b[at}xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar bijna 2200 adressen.
Het archief is te bekijken via www.wiskunde-brief.nl

in dit nummer:

EEN TIJD VAN KOMEN EN GAAN….

JOS, BEDANKT!

DYSCALCULIE

OUDE BOEKEN WISKUNDE GETAL EN RUIMTE

VACATURE WISKUNDE / INFORMATICA TE CAPELLE AAN DEN IJSSEL (advertentie)

WISKUNDEMEDEWERKER RU NIJMEGEN (advertentie)

VACATURE WISKUNDE TE NIJVERDAL (advertentie)

TOPTALENTEN DOCENTEN EXACTE VAKKEN GEZOCHT (advertentie)


EEN TIJD VAN KOMEN EN GAAN….

Een aloud gezegde waarmee ik mijn afscheid als redacteur van de WiskundEbrief bekend maak. Vanaf het prille begin zit ik “erbij”.
Erbij?? … bij de WiskundEbrief, samen met Gerard Koolstra.
Dankzij vele bijdragen van én interactie met abonnees heeft de WiskundEbrief snel een eigen plaats binnen wiskunde Nederland ingenomen.
En vanaf het begin leek het allemaal zo vanzelf te gaan. Maar dat is een gevoel, zo vanzelf gaat het natuurlijk niet.
Ik wil daarom Gerard op deze plaats heel verdiend in mijn zonnetje zetten: Je overdachte adviezen, je rust in onderling overleg, je contacten, je doorzettingsvermogen en analytische grondigheid: allemaal peilers waar ik op blind kon varen.
Gerard, heel veel dank voor een unieke samenwerking gedurende ruim 11 jaar !

De WiskundEbrief is er voor u door u.
Dat uitgangspunt heb ik met alle mogelijke objectiviteit en in direct contact met de werkvloer toegepast. Als fulltime docent wiskunde wist ik wat er speelde.
Ik schrijf dit in de verleden tijd, komend schooljaar geef ik nog wel les, maar niet meer fulltime. En dan ga je langzaam maar zeker het zicht verliezen op dingen.
Jouw werkvloer is niet langer meer dé werkvloer.
Tijd dus om terug te treden uit de redactie.
Tijd dus om de WiskundEbrief op zondagavond te ontvangen in plaats van te verzenden.
Of misschien wordt het een andere dag, een ander tijdstip, een andere vorm.
Dat is vanaf nu aan Marja en Gerard,: ik wens jullie heel veel succes!
Van velen van u heb ik in de afgelopen jaren vele waarderende mailtjes gekregen.
Die steun gaf altijd een fijn gevoel.
Het fijne gevoel dat voor mij onlosmakelijk verbonden zal blijven aan mijn redacteurschap bij de WiskundEbrief.

Jos Andriessen

JOS, BEDANKT!

Jos Andriessen stopt als redacteur van de WiskundE-brief. Wat onlosmakelijk leek wordt nu toch gescheiden. We hebben samen (en samen met vele schrijvende lezers) de WiskundE-brief gemaakt tot wat het nu is, en aan deze - inderdaad unieke - samenwerking komt nu een eind. Een passend moment om iets te schrijven over de betekenis van Jos voor de E-brief. Ik schrijf bewust 'iets' want het is ondoenlijk om in kort bestek recht te doen aan zijn inbreng.
Ik wil volstaan met het noemen van Jos als drijvende kracht bij belangrijke initiatieven, zoals vrij recentelijk een enquete over het tekort aan wiskundeleraren. Jos had – met een scherp oog voor belangrjike thema’s – vaak een belangrijk rol in het ‘maken’ van nieuws, het boven water halen van feiten en meningen. De WiskundE-brief werd daarmee ook een belangrijke bron voor anderen als het ging om ontwikkelingen binnen het wiskundeonderwijsen commentaren daarop.

De WiskundE-brief is een digitaal medium, en bijna al onze contacten liepen via mailwisseling. Een keer per jaar spraken we elkaar “in real life” evaluerend en vooruitkijkend. Ik bewaar bijzondere herinneringen aan deze gesprekken. Jos bedankt voor de fantastische samenwerking. Een redactie die uit een persoon bestaat lijkt me een zeer ongewenste zaak. Ik ben dan ook ontzettend blij dat ik Marja Bos (aftredend hoofdredacteur van Euclides) bereid heb gevonden om tot de redactie toe te treden. Marja, welkom. Ik verheug me op de samenwerking.

gk

DYSCALCULIE

Dit jaar kreeg ik te maken met een leerling waarvan het vermoeden bestaat dat ze dyscalculie heeft. De IB-er vindt het niet nodig om dit echt vast te laten leggen omdat de leerling daar verder niets aan heeft, in tegenstelling tot dyslexie waarbij er allerlei regelingen zijn. Wat is de mening van anderen hierover en hoe wordt hier rondom examens mee omgegaan. Zijn er misschien scholen die een dyscalculie protocol hebben?

Met vriendelijke groet, Silvia Massen Xaveriusschool Sittard-Geleen s.massen{at]xaverius-sittard.nl

OUDE BOEKEN WISKUNDE GETAL EN RUIMTE

Ik ben op zoek naar oude wiskunde-boeken. Het gaat om Getal en Ruimte, havo wiskunde-B12.
De ISBN-nummers zijn 11098718 11098749 11098763
Uiteraard tegen vergoeding van eventuele kosten.

Groeten, Rob Lapien Rijksscholengemeenschap Bergen op Zoom tel. 0615531634

VACATURE WISKUNDE / INFORMATICA TE CAPELLE AAN DEN IJSSEL (advertentie)

We zoeken een enthousiaste docent wiskunde en informatica voor de bovenbouw HAVO-VWO. Het gaat om het Comenius College, unit L18 bovenbouw havo-vwo (800 lln). Bij voorkeur enige jaren ervaring. Reacties s.v.p. zo spoedig mogelijk naar L.R. van Drongelen ( lrvdrongelen{at]comenius.nl ) 1,5 fte


WISKUNDEMEDEWERKER RU NIJMEGEN (advertentie)

Het EXO-steunpunt heeft een vacature van 0,2 fte (detachering) voor een eerstegraads wiskundedocent die de schouders wil zetten onder: de jaarlijkse masterclass, het promoteam, leerlingvragen over PWSen, de VanMelsenPrijs en de overige EXO- werkzaamheden. Voor informatie/sollicitatie kunt u terecht bij dr. Jan Marijnissen, tel.024-3652820, mail j.marijnissen{at]science.ru.nl


VACATURE WISKUNDE TE NIJVERDAL (advertentie)

CSG Reggesteyn vraagt een docent wiskunde (2e graads/fulltime), voor meer info zie www.reggesteyn.nl


TOPTALENTEN DOCENTEN EXACTE VAKKEN GEZOCHT (advertentie)

Wij zoeken TOPTALENT! Voor onze doelgroep VO zoeken wij professionele, ervaren docenten (5 jaar, MVT, exact), die tegen uitstekende voorwaarden als interim-docent (alleen!!) met hun vak bezig zijn. Uw bekwaamheid telt, niet uw leeftijd. Bezoek daarom www.interimdocenten.nl en meldt u zich voor een eventueel vervolg. Verspreidt u deze oproep?


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j_andriessen[at}wanadoo.nl of wiskunde-brief[at}xs4all.nl