X-Sender: gerardk@xs4all.nl

X-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Light Version 3.0.2 (32)

Date: Sun, 08 Feb 1998 20:26:12 +0100

To: abonnees WiskundE-brief van <gerardk@xs4all.nl>

From: Gerard Koolstra <gerardk@xs4all.nl>

Subject: WiskundE-brief nr. 47

 

=============== WiskundE-brief nr. 47 ========== 8-02-1998 =============

OPZET

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskunde docenten in

het voorgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden

van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige

nadruk op ICT en de tweede fase.

De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.

Bijdragen zijn welkom via andriess@concepts.nl of gerardk@xs4all.nl

Deze brief wordt gestuurd naar ca. 280 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op:http://www.notredame.nl/wb/wb_main.htm

================================================================

In dit nummer

nieuw priemgetal

goedkope computers

antwoord

olympische winterspelen

wiskundeagenda

----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------

NIEUW PRIEMGETAL

Eind januari van dit jaar is er wederom een nieuw (groter) priemgetal

ontdekt:

2^2021377 -1 (een getal van 909526 cijfers) is nu het grootste getal

waarvan bewezen is dat het priem is en vormt tevens het 37e Mersenne

priemgetal.

Voor meer infromatie zie http://www.mersenne.org/3021377.htm

en/of

http://www.utm.edu/research/primes/notes/3021377/

--------------------------

----------------------------------------------------------------------------

-----------

GOEDKOPE COMPUTERS (Ton Lecluse)

PC met veel korting

* Volgens de Wet op de loonbelasting (1964, artikel 11 lid 1, meen ik) is

het mogelijk, belastingvrij een computer aan werknemers te verstrekken. (ik

wist niet dat dat toen al kon!)

* Maximale waarde hierbij is f. 5000,- per 3 jaar.

* Hierdoor gaat het totale bruto jaarloon met het geïnvesteerde bedrag

omlaag. (Bij verrekening via één maandsalaris: geen 8% vakantiegeld over

dat bedrag, minpuntje; er is een truc om dit te vermijden

* het grote pluspunt: ook geen loonbelasting, voor velen van ons 50%.

Resteert een winst van 50%.

* Je pensioengrondslag wordt aangetast indien je in januari declareert.

Immers is dat maandsalaris de basis waarmee de pensioengrondslag wordt

vastgelegd. Dus niet declareren in januari!

* Een lager bruto jaarsalaris heeft ook een negatieve invloed op een

eventuele WAO-of wachtgelduitkering. Dus als je denkt binnenkort

(gedeeltelijk) te worden afgekeurd of onbekwaam denkt te worden verklaard:

geen PC kopen!

* Wie erg weinig verdient: jammer, maar het jaarloon mag niet onder het

wettelijk minimumloon komen. Dan dus maar die PC aanschaffen zonder korting!

* Het betreft niet alleen computers, maar ook randapparatuur, zoals modem,

printer, fax, enz.

* Vakspecifieke software kan slechts worden verwerkt in de belastingopgave

bij de 4%-regeling (beroepskosten), wellicht niet haalbaar voor de meesten,

omdat je dan boven een (vrij hoge) drempel moet komen. Uitzondering: een

bij de PC meegeleverd operating systeem (zoals Windows-95) mag gewoon

meegefinancierd worden. Advies: laat een rekening opstellen, liefst zonder

specificaties, met alleen een totaalbedrag.

* Dit geldt ook voor supplies: printerpapier, (dure) inkt- of

tonercartridges, diskettes. Dit kan ook alleen maar via de beroepskosten

worden afgetrokken.

* Per periode van 3 jaar mag je maximaal f. 5000,- verrekenen via de

belastingconstructie. Bijv: heb je over 1997, 1998, 1999 elk jaar f. 1500,-

uitgegeven (totaal dus f. 4500), dan is het totaalbedrag over 1998 + 1999

f. 3000,-; je mag dan dus in 2000 weer tot maximaal f. 2000,- hardware

kopen via de belastingconstructie. (het zogenaamde 2000-probleem?!)

Let wel:

* Je werkgever is niet verplicht mee te werken aan deze constructie; Of

volgend jaar deze faciliteit weer wordt geboden, is vooralsnog niet zeker.

* Indien deze constructie escaleert, (heel Nederland zou mee kunnen gaan

doen), dan zal wellicht snel tot wetswijziging worden besloten. Misschien

is het verstandig, niet tot volgend jaar te wachten met nieuwe hardware.

 

A.J.M. Lecluse" <lecluse@worldonline.nl>

----------------------------------------------------------------------------

------------------------------

ANTWOORD TETRAEDER-PROBLEEM

"Hoeveel dezelfde tetraeders heb je nodig om een tetraeder te bouwen

waarvan de afmetingen 2 keer zo groot zijn?"

Het antwoord : het kan helemaal niet. Het geheim zit hem in de hoek tussen

2 zijvlakken van een tetraeder. Deze is helemaal geen 60 graden, maar

(afgerond 70,5 graden). Wanneer je 2 tetraeders langs een ribbe tegen

elkaar aanlegt op tafel, dan gaapt er een hoek van 180-2*70,5 = 39 graden

tussen, te klein voor een derde tetraeder. Dus kun je geen vullende

tetraeder maken. In de klas heb ik met mijn juweeltjes net 5 tetraeders, om

dit de ongelovige leerlingen te laten zien.De tablet chocolade hoef ik dus

nooit uit te delen!

 

A.J.M. Lecluse" <lecluse@worldonline.nl>

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------

OLYMPISCHE WINTERSPELEN

 

Schaatsen biedt veel mogelijkheden tot wiskundige activiteiten.

Via de (prachtige) site van de olumpische winterspelen :

http://www.nagano.olympic.org/sports/sports_e.html

is veel infornatie vrij snel te achterhalen, o.a. de ontwikkeling van de

wereldrecords op de diverse afstanden de afgelopen decennia.

----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------

WISKUNDEAGENDA (met dank aan Kees Hoogland)

 

Wat en Waar is Wiskunde II

Maandagochtend 9.30 TV

9/2, 16/2, 2/3, 9/3

Herhaling WWW II: donderdag 12/3

Herhaling WWW I : donderdag 26/3

 

VMBO: leerwegen in uitvoering

donderdag 19 februari 1998

Algemene conferentie

Mesoconsult: 013-4560311

 

Regionale bijeenkomsten NVvW

do. 12 maart 1998

Visser 't Hooft, Leiden

wo. 18 maart 1998

Greijdanus, Zwolle

di 24 maart 1998

Hogeschool, Eindhoven

16.00 - 20.00

 

Panama-conferentie

do. 19 / vr. 20 maart 1998

panama@fi.ruu.nl

Fi: 030-2611611

 

Kangoeroe

vr. 20 maart 1998

TU Eindhoven: 040-2472738

jand@win.tue.nl

 

Wiskunde en de Grafische Rekenmachine

woensdag 25 maart 1998

APS-conferentie:

merken, didactiek, laatste nieuws

APS: 030 - 2856722

 

Wiskunde Olympiade Voorronde

vr. 3 april 1998

Cito: 026 - 3521294

Fred.Bosman@cito.nl

 

Wiskunde uit de kunst

do 16 april 1998

Symposium Abacus, Utwente

053 - 4893435

 

33e Nederlands Mathematisch Congres

do. 16 april/vr. 17 april 1998

UTwente, R.M.J. van Damme

053 - 4893417

 

Wiskunde in de ROC's

do. 23 / vr. 24 april 1998

twin@fi.ruu.nl

 

Examendata

vbo B

do. 14 mei 1998

vbo/mavo C/D

di. 19 mei 1998

havo wiskunde A

vr. 15 mei 1998

havo wiskunde B

wo. 27 mei 1997

vwo wiskunde A

di. 19 mei 1998

vwo wiskunde B

vr. 15 mei 1998

 

Regionale bijeenkomsten TWIN

di. 12 / di. 19 mei 1998

twin@fi.ruu.nl

 

HKRWO-symposium: Leren door doen

za. 30 mei 1998

Historische Kring Reken- en Wiskundeonderwijs

E. de Moor: 020-6121382

Zie aankondiging blz. ...

 

M.C. Escher conferentie

24-28 juni 1998

Rome, Ravello, Italië

www.mat.uniromal.it/escher98

----------------------------------------------------------------------------

--------------------------

 

WiskundE-brief

redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra

E-mail andriess@concepts.nl of gerardk@xs4all.nl