X-Sender: gerardk@xs4all.nl

X-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Light Version 3.0.2 (32)

Date: Sun, 01 Mar 1998 21:34:22 +0100

To: abonnees WiskundE-brief van <gerardk@xs4all.nl>

From: Gerard Koolstra <gerardk@xs4all.nl>

Subject: WiskundE-brief nr. 49

 

=============== WiskundE-brief nr. 49 ========== 1-03-1998 =============

OPZET

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskunde docenten in

het voorgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden

van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige

nadruk op ICT en de tweede fase.

De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.

Bijdragen zijn welkom via andriess@concepts.nl of gerardk@xs4all.nl

Deze brief wordt gestuurd naar ca. 280 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op:http://www.notredame.nl/wb/wb_main.htm

================================================================

In dit nummer:

- Bijdrage aan de discussie over lessentabellen e.d. in de tweede fase

- Nederlands wiskundeonderwijs internationaal vergeleken

- Een duitstalige nieuwsbrief oer wiskunde-onderwijs

- Voorstel voor een Mathematical Markup Language

================================================================

STUDIELAST EN LESSENTABEL

Johan van Wijngaarden <johwijn@multiweb.net>

 

Op het Jac. P. Thijsse College te Castricum hebben we lessen van 50 minuten.

In 4VWO 3 per week, in 5 en 6 VWO 4 per week (de helft klassikaal, de helft

in werkgroepvorm maar dit terzijde)

We werken in studiepunten oftewel studielasturen per week. 600 slu is dus

15 stpt.

Een leerling "hoort" 40 uren per week te werken ,(waarom trouwens geen 36??).

30 lessen op school lijkt redelijk, dus een omrekeningsfactor van 0,75.

Hier en daar naar beneden afgerond, omdat gym en muziek e.d.omhoog moeten

worden afgerond. (onbemande gymlessen?)

Onze tabel voor 1998, dan beginnen we in 4 VWO met de tweede fase, ziet

er als volgt uit:

 

"soort" slu stpt 4V lessen 5V lessen 6V lessen

wiskunde

----------------------------------------------------------------------------

----------

A1 360 9 5 4 4 3

herh module

----------------------------------------------------------------------------

----------

A1/2 600 15 5 4 4 3 6

4

----------------------------------------------------------------------------

----------

B1 600 15 5 4 4 3 6

4

----------------------------------------------------------------------------

----------

B2 160 4

4 3

 

We ronden een aantal vakken af in 5 VWO met een schoolexamen zodat er ook

wat naar achter geschoven wordt. de "2-vakken" geven we in 6VWO. (wb2, na2,

sk2).

De leerling kan zijn keuze om wb2 te doen nu ook uitstellen als hij/zij

niet in N&T zit.

Aangezien je wiskunde A1 moet vergelijken met de 4V wiskunde, dus wiskunde

voor die enkeling die nu geen wiskunde in het pakket heeft, komen er alleen

maar meer uren wiskunde.

Dat wil zeggen: degenen die wiskunde B1/2 kiezen krijgen meer wiskunde

(terecht want de studielast wordt hoger) de rest krijgt ongeveer evenveel

wiskunde als in het huidige systeem.

 

Over appels, peren en citroenen.

Dit lijkt me een zinloze discussie. De taakbelastinguren, tbu, zijn per

vak, per docent, per klas en per klassegrootte verschillend. Natuurlijk

levert een klas met 30 leerlingen meer werk op dan een klas met zeg 17

leerlingen. En moet je alleen in uren tellen of ook in "werkdruk". Een

tweede klas met 30 leerlingen kost per gegeven lesuur meer energie dan

een 5V wiskunde A klas, die behoorlijk zelfstandig werkt, maar voor de

laatste heb je meer voorbereidings en nakijktijd nodig. En wat te denken

van de docenten die alleen lesgeven aan onderbouwklassen van meer dan 25

leerlingen! Niet te vergelijken dus.

Wat wel duidelijk is, is dat de docenten in de tweede fase meer te doen

krijgen! Maar als de mogelijkheid tot zelfwerkzaamheid beter in de methodes

is opgenomen, kosten de lessen zelf misschien minder energie. Laten we het

eerst eens uitproberen!

Dat de totale werkdruk steeds hoger wordt, dat is wel duidelijk. Vandaar

dat we moeten proberen om een volledige baan terug te brengen tot 26 (en

later 23) lesuren per week. Voor alle docenten!

 

met vriendelijke groeten, Johan van Wijngaarden <johwijn@multiweb.net>

----------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------

NEDERLANDS WISKUNDE-ONDERWIJS INTERNATIONAAL VERGELEKEN

 

Ook met voldoening de mooie resultaten voor de Nederlandse wiskundeleraar

gelezen in de kranten? Maar wat stelt het precies voor ?

Meer informatie is te krijgen op http://wwwcsteep.bc.edu/TIMSS1/HiLightC.html

Het gaat om wat in het engels heet: math literacy.

Het onderzoek dateert van juni 1995 en betreft de laatste klassen van het

voortgezet onderwijs. (12e grade) Mijn indruk is dat er vooral

basisvaardigheden zijn getoetst zoals het lezen van eenvudige

"realistische" grafieken. Nederland scoort van de deelnemende landen het

hoogst (de Aziastische landen deden niet mee)

Weet een van de lezers meer over bovenstaande ?

Ik hoop binnenkort een uitgebreide analyse te lezen in een van "onze"

tijdschriften.

 

----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------

DUITSE WISKUNDE-BRIEF ?

Wiskundlerares Monika Schwarze besteed cooral veel aandacht aan meetkunde

met behulp van computers. Abonneren is mogelijk op:

http://www.learn-line.nrw.de/Faecher/Mathematik/Geometrie/abo.phtml

 

----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------

MATHML (Mathematical Markup Language)

 

Wie wel eens geprobeerd heeft examenuitwerkingen voor in html formaat te

maken weet dat dat beslist niet mee valt. Vaak moeten allerlei formules als

plaatjes opgeslagen worden. Al een paar jaren wordt gewerkt aan een

uitbreidings van de HTML taal speciaal voor wiskundige formules.

Meer informatie op: http://www.w3.org/

Het probleem is echter of, en wanneer de populaire browsers met deze

aanvullingen overweg kunnen

===============================================================

 

 

WiskundE-brief

redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra

E-mail andriess@concepts.nl of gerardk@xs4all.nl