WiskundE-brief 5

DE BESTE WENSEN

Alle lezer veel inspiratie, doorzetttingsvermogen en succes tiegewenst in het net begonnen jaar!

GEGEVENS OVER 1996

Op zoek naar actuele statistische gegevens (bijv. voor een proefwerk)> Het CBS (http://www.cbs.nl) heeft nu al een statistisch overzicht van 1996. Het is in het zg PDF-formaat wat gelezen kan worden met de (gratis) Acrobat-reader.

SCHOOLTELEVISIE uitzendingen over wiskunde (bavo)

In februari, maart (en april) zal de NOT ism TELEAC 5 uitzendingen verzorgen onder de titel: Wat is wiskunde? Meer informatie: Nieuwe Wiskrant dec. 1996 en in de school-tv gids en op: http://digischool.bart.nl/wi/wiagenda.htm (wiskunde-agenda van de Digitale School)

MEETKUNDE SOFTWARE

Voor een overzicht van dynamische meetkunde software - zeer belangrijk voor tweede fase en in de basisvormning zie http://members.aol.com/schwarzem/netz/soft.htm (met uitleg en demo's )

NIEUW WISKUNDE LOKAAL Digitale School

Het wiskundelokaal van de Doigitale School wordt grondig verbouwd: Je kunt alvast kijken op: http://digischool.bart.nl/wi/wilokaal.htm

NIEUWS (beetje oud-..) met een wiskundige achtergrond

Een rechter van de Amerikaanse rechtbank heeft vandaag besloten dat het verbod op uitvoer van encryptiesoftware dient te worden opgeheven. Het verbod zou een inbreuk zijn op het eerste amendement: vrijheid van meningsuiting. Deze uitspraak is het resultaat van een aanklacht die twee jaar geleden werd ingediend door professor Daniel Bernstein, een wiskundige, wie het verboden werd om zijn encryptieprogramma of zijn theorie over encryptie te verspreiden. (Copyright IDG WebWereld, 19-12-1996)