X-Sender: gerardk@xs4all.nl

X-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Light Version 3.0.2 (32)

Date: Sun, 29 Mar 1998 20:53:30 +0200

To: abonnees WiskundE-brief gestuurd door <gerardk@xs4all.nl>

From: Gerard Koolstra <gerardk@xs4all.nl>

Subject: WiskundE-brief nr. 51

============== WiskundE-brief nr. 51 ======== 29-03-1998 =============

OPZET

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in

het voorgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden

van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige

nadruk op ICT en de tweede fase.

De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.

Bijdragen zijn welkom via andriess@concepts.nl of gerardk@xs4all.nl

Deze brief wordt gestuurd naar ruim 300 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op: http://www.notredame.nl/wb/wb_main.htm

=============================================================

In dit nummer:

- impressies regionale bijeenkomst NVvW

- ervaringen met Grafische Rekenmachine

- examendossiers

- Buitengewone algemene ledenvergadering NVvW (teven ERRATUM)

============================================================

IMPRESSIE ZWOLLE-BIJEENKOMST NvvW (Ton Lecluse)

Het inleidende verhaal van Douwe Kok was aardig. Het ging over Praktische

Opdrachten, die straks in de tweede fase een rol gaan spelen. De hand-out

die achteraf kon worden meegenomen, geeft je de gelegenheid, alles nog eens

na te kijken. Goed materiaal! Opvallend hierbij is dat veel praktische

opdrachten gehaald kunnen worden uit al jaren geleden gepubliceerde, soms

wat alternatieve, wiskundeboekjes voor het middelbaar onderwijs. De

achterste pagina ervan geeft een idee, hoe je alle aktiviteiten, die bij

een praktische opdracht een rol spelen, kunt meenemen in het uiteindelijke

cijfer.

Hierna waren er werkgroepen, waarvan je er twee mocht bezoeken.

Als eerste ging ik naar een werkgroep, waar de drie merken GR's zouden

worden gepresenteerd. Hiervoor ging ik juist naar Zwolle, om ze alle drie

te zien, om hiermee een betere kijk te hebben, welke wij op onze school als

standaard-apparaat gaan adviseren komend jaar in de vierde klassen HAVO en

VWO. Helaas, het werd een teleurstelling. De NvvW had een tweetal

opdrachten geformuleerd, wellicht met als doel te zien, wat de apparaten

konden. Dit waren m.i. te diepgaande problemen, waardoor de representanten

van de drie merken (resp. Casio, HP en TI) diep in de mogelijkheden van de

apparaten moesten graven, en dat in een geforceerd kwartiertje per persoon.

De afstand tot de leraar was slechts klein indien deze het apparaat zelf

enigszins zou beheersen, hetgene volgens mij vrijwel niet het geval was. Al

met al was het een overhaaste vertoning, die de capaciteiten van de

apparaten niet tot uitdrukking bracht. Ook het aspect van "verkooppraatje"

deed afbreuk aan het geheel. Ik had er uiteindelijk weinig aan. Toch enkele

subjectieve conclusies: Bij alle drie merken is een overhead-faciliteit te

koop (of uit te onderhandelen indien de school voor dat merk kiest;

onderhandelen dus met die vertegenwoordiger!). De Casio werkt in 3 kleuren,

de andere twee monochroom. Omdat de Casio met name voor kansrekening en

statistiek minder biedt dan de andere, komt er binnenkort een

"plus"-versie, voor dezelfde prijs, met binomiale verdeling en toetsen. De

HP 38-g komt gebruikersonvriendelijk over, heeft standaard nog geen

binomiale verdeling, maar dit kan worden opgelost met "applets". Ook heeft

dit apparaat nogal weinig intern geheugen. Binnenkort komt ook hier een

"plus"-versie, met 0.5 Mb extra. De TI-83, gebruikt in de profi-scholen,

komt gebruikersvriendelijk over. Er komt ook hier een nieuw type aan, met

ingebouwd het softwarepakket DERIVE. Ook is een "afstandsmeter" leverbaar,

aansluitbaar op de GR, om leuke proefjes in de klas te doen. Met een beetje

praten en schoolbreed kiezen voor TI krijg je die wel gratis los! Voor alle

apparaten is op Internet flink veel software beschikbaar. Leerlingen zullen

hier snel alles van hun gading weten. Ikzelf heb op de mijne al de

ACB-formule. Handig! Ook het aanwezige foldermateriaal is handig, vooral

een grote poster met hierop de calculator in het groot is handig: in de

klas ophangen en gebruiken bij de uitleg van het gebruik van de GR!

Al met al: wacht nog even, tot de nieuwe versie van het apparaat eraan

komt. Dit loont wellicht. Ik vind het wel jammer, dat in deze workshop

niet gewoon werd ingegaan op het simpele gebruik van de GR, met name in de

vierde klas (of lager). Gewoon functies tekenen, en de calc-faciliteiten

gebruiken is toch in eerste instantie waar je een GR voor koopt?

Mijn tweede workshop ging over ervaringen van profi-pakketjes in de tweede

fase. Paul Drijvers was de ene spreker, waarmee succes is verzekerd. De

ander was een docent die profi-pakketjes heeft uitgeprobeerd, met GR. Zo

krijg je een aardige indruk van wat er komen gaat. En een klein beetje

materiaal.

Van mijn collega's vernam ik dat hun workshops wat tegenvielen. Ze kregen

de indruk dat het niet zozeer ging om informatie te verschaffen. Veeleer

wilden de sprekers juist andersom informatie krijgen van de toehoorders

over hun ervaringen.

Ton Lecluse "A.J.M. Lecluse" <lecluse@worldonline.nl>

----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------

ERVARINGEN MET GRAFISCHE REKENMACHINE HP38G

In het begin van dit schooljaar heb ik een kursus gevolgd bij het APS over

het gebruik van de grafische rekenmachine. Bij deze kursus werd gebruik

gemaakt van de HP38g. Deze GR neemt een wat aparte plaats t.o.v. de

konkurrenten de TI83 en de cfx-9850g. Hewlet Packard maakt veel reclame met

de Aplets. Juist door mijn nieuwsgierigheid naar deze aplets heb ik gekozen

voor de HP.

Wat is een aplet?

Standaard bevat de HP een aantal aplets: Function, Parametric,Polar,

Sequence, Solve en Statistics. Dit zijn kort gezegd verschillende modulen

waarmee je bepaalde categorien wiskundige problemen kunt oplossen. Op basis

van deze zes aplets kun je zelf eigen aplets schrijven en toevoegen.

Inmiddels zijn er op internet veel aplets te vinden.

Bij elke toepassing is wel een aplet te ontwikkelen. Zo is er bijvoorbeeld

een aplet waarmee leerlingen richtingscoefficienten van lijnen kunnen

bepalen vanuit grafieken. Bij een andere aplet wordt het bv. mogelijk om

hypothesen te toetsen.

Een aplet is meer dan een programma. Het is een bundeling van programma's,

funkties, grafieken, hulpteksten en rekenmachine-instellingen. Tijdens het

gebruik van een aplet heb je (meestal) nog kontrole over de GR. Als er een

grafiek getekend wordt dan zie je niet alleen het resultaat maar heb je nog

de mogelijkheid om de grafiek aan te passen. Je houdt een dus grote

vrijheid in het gebruik van de GR (mits de aplet goed geprogrammeerd is).

Wat zijn nu mijn ervaringen met de HP38G?

Ik gebruik de HP niet zo heel veel meer. Meestal heb ik een computer tot

mijn beschikking en naast mij is ook meestal de TI92, de symbolische

rekenmachine van Texas Instruments te vinden. In het afgelopen half jaar

heb ik de HP toch zoveel gebruikt dat ik wat zinnigs over kan zeggen.

- Er zijn veel aplets te vinden op het internet. Deze zijn gemakkelijk op

de computer te krijgen maar om de aplets op de Gr te krijgen heb je een

verbindingskabel + software nodig (kosten ~F100,-) Je kunt ook een kabeltje

zelf maken en alternatieve sofware gebruiken maar dit werkt niet echt

handig bovendien klopt het schemaatje voor de kabel dat ik op internet

gevonden heb niet. De 'connectivitykit' is een volgens mij onmisbaar

gereedschap als je regelmatig aplets wil overzenden van de pc naar de HP en

als je de HP hebt aangschaft dan wil je dat. Reken dus op een flinke extra

uitgave.

- Een heel groot pluspunt van de HP vind ik de mogelijkheid om aplets via

een infrarood verbinding van de ene naar de andere HP te zenden. Binnen een

paar minuten heb je een programmaatje binnen de klas verspreid zonder

lastige verbindingskabels. Dit werkt echt prachtig.

- Het zelf maken van aplets is goed te doen voor iemand met een beetje

programmeerervaring. Er zijn twee methoden die goed werken:

1. schrijf de aplet op de pc en zend het via de verbindingskabel naar de HP.

2. schrijf het programma helemaal uit op papier en typ het daarna in op de

HP.

Het venster van de HP is niet groot genoeg om goed te kunnen programmeren.

Let op: in de handleiding van de HP staan een paar typefouten die je veel

tijd kunnen kosten. Bekijk dus een eerst en aantal werkende aplets goed.

- De HP heeft (te) weinig geheugen. Al snel loop je tegen de geheugengrens

van de HP aan. Dat betekent dat je zo min mogelijk aplets op de hp moet

laten staan. Het is mij al meermalen overkomen dat 2 aplets te veel bleek

te zijn. Dit is een extra reden om de 'connectivitykit' aan te schaffen.

- De HP is totaal ingericht op aplets. Ik vermoed dat de HP door deze

vergaande modulering traag wordt. De HP is irritant traag. Deze traagheid

zit echter niet in de rekensnelheid want daar is niets mis mee. Nee, de

snelheid waarmee een antwoord op het scherm wordt geschreven is gewoon

traag. Bij een eenvoudige berekening als 25+22 duurt het toch ongeveer een

sekonde voor het antwoord op het scherm staat. Ik vermoed dat dit te maken

heeft met het gebruik van aparte modulen voor de berekening van het

resultaat en voor het aansturen van het grafische scherm.

Om toch een indicatie te krijgen heb ik de HP stiekum vergeleken met de

TI-92. In de meeste gevallen is de HP ongeveer 2x zo langzaam als de ti92.

Er zijn echter situaties waarvbij de HP nadrukkelijk sneller is. ik heb bij

beide machines de cumulatieve poissonkans (Pk<150|mu=125) uitgerekend. De

HP bleek hier ineens een heel stuk sneller. De reden hiervoor is

vermoedelijk dat de TI92 de faculteiten exact uitrekent hetgeen de HP

natuurlijk niet kan.

- Ik gebruik de HP regelmatig in de lessen statistiek. Hierbij komen met

name de binomiale verdeling, de poissonverdeling en de normale verdeling

veel aan bod. Ik heb dus voor mezelf een programmaatje geschreven dat de

kansen bij deze verdeling snel kan berekenen. De HP laat ik dan gewoon

circuleren door de klas. Het bedieningsgemak van de HP zorgt ervoor dat

elke leerling direkt de juiste kansen eruit kan halen. De HP heeft

standaard een aantal funkties ingbouwd voor de Chi-kwadraatverdeling,

F-verdeling, t-verdeling en de normale verdeling. Handig.

- De HP lust een slokje. Er gaan drie AAA-batterijtjes in de HP. Al snel

bleek dat de HP een groot stroomverbruiker was. Vooral het aansturen van

het grafische scherm lijkt veel energie te kosten. Mijn HP is dus inmiddels

voorzien van oplaadbare batterijen. In dit half jaar heb ik een stel gewone

batterijen verbruikt en heb ik de oplaadbare batterijen al een keer moeten

opladen.

- Een funktie, die in in de ti92 mis, is de tijd. De HP heeft een interne

klok hetgeen ontzettend handig kan zijn als je geen horloge hebt zoals ik.

- De HP laat zich gemakkelijk bedienen. Je hebt niet veel tijd nodig om met

het apparaatje om te gaan.

Voor mij is de HP een aardige rekenmachine met een aantal positieve

eigenschappen. Het grootste pluspunt is voor mij de infraroodverbinding.

Dit kan een reden zijn om voor de HP38G te kiezen. Het grootste minpunt is

voor mij de geringe hoeveelheid geheugen.

Het reclamepunt: de aplets is het onderscheidende kenmerk van de HP. Voor

mij zijn de aplets geen reden om voor de HP te kiezen. Het idee is

uitstekend maar ik ben niet echt onder de indruk van de uitvoering ervan.

De meeste aplets zijn gewone programmaatjes die je ook voor bv. de TI83 kan

schrijven.

Ik kan de HP38G niet vergelijken met de TI83 want die heb ik maar een

uurtje gebruikt en de cfx-9850g ken ik helemaal niet. Ik kan dus niet

zeggen of de HP38G beter of slechter is dan de andere GR's.

Hierboven heb ik een aantal punten van de HP38g opgeschreven, die mij

opgevallen zijn. Het lijkt mij duidelijk dat andere docenten andere

ervaringen hebben. Ik ben benieuwd naar die ervaringen. Meld je ervaringen

dus in de wiskundebrief.

Peer van de Sanden <peer.marijke@pi.net>

docent wiskunde/statistiek Hogeschool van Utrecht

----------------------------------------------------------------------------

---------------------------

EXAMENDOSSIERS

Zoals bij menig collega het geval zal zijn,ondervinden wij in dit stadium

van "leerhuis-op-poten-zetten" nogal wat problemen met het verantwoord in

elkaar zetten van het examendossier: hoe verdelen wij de stof,welke toets

in welke periode etc.

Wij gebruiken op onze Havo/Vwo school Getal en Ruimte,ook in die richting gaat

een verzoek als dit.

Wellicht hebt u enige suggesties,zelfs een model voordat wij zelf aan het

werk gaan?

Het probleem is nu nl.,dat wij bevreesd zijn voor een hoop nutteloze

arbeid(de boeken

moeten nog komen en moeten wij er niet naar streven om met meerdere scholen

van

dit type op één lijn te geraken?!).

Met dank voor eventueel te nemen moeite,

E.Boon <boonew@worldonline.nl>

----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------

BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING NVvW

In Euclides nr. 6 aandacht voor eem nieuwe bestuursstructuur van de Ned.

Ver. van Wiskundeleraren. Op woensdagavond 10 juni a.s. wordt hier een

buitengewone algemene ledenvergadering aan gewijd. Aanmelden hiervoor kan

ook per e-mail:

bij W.Kuipers <111305.261@compuserve.com>.

In Euclides was de 5 in het adres weggevallen !

===========================================================

AGENDA

vrjdag 3 april

Voorronde Wiskunde olympiade (voor informatie: Fred.Bosman@cito.nl)

vrjdag 3 april

Mastercourse discrete wiskunde, kleuren en routes in grafen van de

UvA

donderdag 16 april

Symposium Wiskunde uit de kunst (inlichtingen tel. 053-4893435 )

donderdag 16 april en vrijdag 17 april (Un. van Twente)

33e Mathematische Congres

met o.a. aandacht voor 2e fase (m.n pofiel C&M)

zie http://www/math.utwente.nl/~nmc

donderdag 23 en vrijdag 24 april

wiskunde in de ROC's

inlichtingen : twin@fi.ruu.nl

============================================================

 

WiskundE-brief

redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra

E-mail andriess@concepts.nl of gerardk@xs4all.nl