X-POP3-Rcpt: andriess@newmail

X-Sender: gerardk@xs4all.nl

X-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Light Version 3.0.5 (32)

Date: Sun, 19 Apr 1998 20:40:05 +0200

To: abonnees WiskundE-brief gestuurd door <gerardk@xs4all.nl>

From: Gerard Koolstra <gerardk@xs4all.nl>

Subject: WiskundE-brief nr. 54

X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by newmail.concepts.nl id UAA01038

 

============== WiskundE-brief nr. 54 ======== 19-04-1998 =============

OPZET

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in

het voorgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden

van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige

nadruk op ICT en de tweede fase.

De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.

Bijdragen zijn welkom via andriess@concepts.nl of gerardk@xs4all.nl

De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te

publiceren.

Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 300 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op: http://www.notredame.nl/wb/wb_main.htm

=============================================================

In dit nummer:

Examenbesprekingen

Roosterprobleem in de tweede fase

Prijzen grafische rekenmachine

Agenda

=============================================================

EXAMENBESPREKINGEN

Het overzicht van de examenbesprekingen wiskunde is te raadplegen op:

http://www.digischool.nl/wi/examenbesprekingen.htm of op:

http://www.xs4all.nl/~gerardk/NVvW/NVvWBijeenkomsten2.html

=============================================================

ROOSTERPROBLEMEN

Van de roostermaker op onze school heb ik de volgende vraag voorgelegd

gekregen, waarop ik geen direct antwoord kan geven, misschien is er het

land wel iemand die deze vraag zou kunnen beantwoorden.

De vraag luidde: "Leerlingen die WA1 hebben gekozen en in hun vrije deel

WB1 willen, zouden 160 slu minder mogen doen over de totale hoeveelheid

leerstof (volgens de richtlijnen van het ministerie). De afzonderlijke

delen bevatten een 160 slu die bij beiden zowel bij A1 als B1 dezelfde

leerstof is. Hoe kan hij(de roostermaker) dat omzetten in een

lessentabel/lesrooster.Omgekeerd geldt ook voor leerlingen die WB1 hebben

gekozen en in hun vrije deel WA1 willen doen."

Hopende op reacties, verblijf ik,

Ton Boelaars, Raayland College Venray e-mail: Boe@raayland.nl

============================================================

PRIJZEN GRAFISCHE REKENMACHINES

In augustus 1998 beginnen wij op CSG Willem de Zwijger in Schoonhoven

in 4VWO met de Tweede Fase. Leerlingen moeten dan beschikken over een

prijzige GR. Wij hebben op school gekozen voor de TI 83.

Ik ben op zoek naar de beste aanbiedingen. Via Van Dijk Boekhuis kregen we

een aanbieding van f 174,95 per stuk bij afname van minimaal 30 stuks.

Is er iemand op de hoogte van andere, goedkopere en/of betere aanbiedingen?

Reacties graag in de wiskundebrief en/of bij Sjaak Kamerling

kamerling@consunet.nl

============================================================

AGENDA

di. 12 / di. 19 mei 1998

Regionale bijeenkomsten TWIN twin@fi.ruu.nl

 

di. 19 mei 1998 16:00

Examenbesprekingen VBO B

wo. 20 mei 1998 16:00

Examenbesprekingen HAVO wiskunde A

wo. 20 mei 1998 18:30

Examenbesprekingen VWO wiskunde B:

ma. 25 mei 1998 15:00

Examenbesprekingen VBO/MAVO C/D

ma. 25 mei 1998 16:00

Examenbesprekingen VWO wiskunde A:

vr. 29 mei 1997 16:00

Examenbesprekingen HAVO wiskunde B:

 

zie voor examenbesprekingen ook:

http://www.digischool.nl/wi/examenbesprekingen.htm

 

za. 30 mei 1998

HKRWO-symposium: Leren door doen

Historische Kring Reken- en Wiskundeonderwijs

E. de Moor <E.deMoor@fi.ruu.nl>

 

wo. 10 juni 19.30 u Utrecht

Buitengewone algemene ledenvergadering NVvW

over nieuwe bestuursstructuur Zie Euclides 73-6, middenkatern

 

24-28 juni 1998 Rome, Ravello, Italië

M.C. Escher conferentie http://www.mat.uniromal.it/escher98

 

10 - 14 augustus 1998:

Vierkant Wiskundekampen Lunteren

Origo: 10 t/m 12 jaar

Béta: 12 t/m 14 jaar

Triangle: 14 t/m 17 jaar

Exponent: 17 t/m 19 jaar

http://www.cs.vu.nl/~vierkant/NLpages/campl1D.html

============================================================

 

 

 

 

 

 

WiskundE-brief

redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra

E-mail andriess@concepts.nl of gerardk@xs4all.nl