X-POP3-Rcpt: andriess@newmail

X-Sender: gerardk@xs4all.nl

X-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Light Version 3.0.5 (32)

Date: Tue, 26 May 1998 16:37:10 +0200

To: abonnees WiskundE-brief gestuurd door <gerardk@xs4all.nl>

From: Gerard Koolstra <gerardk@xs4all.nl>

Subject: WiskundE-brief nr. 58 (Examenspecial 3)

X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by newmail.concepts.nl id QAA01406

 

******************* WiskundE-brief nr. 58 ************* 24 -05-1998

***********************

OPZET

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in

het voortgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden

van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige

nadruk op ICT en de tweede fase.

De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.

Bijdragen zijn welkom via andriess@concepts.nl of gerardk@xs4all.nl

De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te

publiceren.

Deze brief wordt gestuurd naar bijna 350 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op: http://www.notredame.nl/wb/wb_main.htm

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

In dit nummer:

- n.a.v. VWO wi-B

- verslag examenbespreking VWO wi-A

- n.a.v. wi-A VWO

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

WI-B VWO

Op de regiobijeenkomst in Zwolle is gediscussieerd over het navolgende

probleem.

Bij opgave 4 is EFLK een vierkant van 8 bij 8 en de bol heeft een diameter

van 8.

Kan de bol echt wel 'de bak in' of loopt deze vast op het moment dat het

middelpunt in het vlak EFLK ligt ? M.i. verdient een leerling die dit

laatste opmerkt en vervolgens de gevraagde afstand juist berekent ( 8 + 2.4

= 10.4) wel alle punten, maar hierover konden we het niet eens worden.

Graag een reactie.

 

Arie Sterk arie.t.sterk@hetnet.nl

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Afspraken regionale normbespreking Goes VWO WiA:

 

vraag 1:

Voor ongeveer 3 mogen ruime marges worden genomen. Een antwoord als "2" is

zeker bij gebruik van het differentiequotiënt op een klein interval

acceptabel.

breuk omkeren: 2 punten aftrek.

differentiequotiënt op ongeschikt interval (bijv. [40,50]): 2 punten aftrek.

 

vraag 2:

Er hoeft géén redenering gegeven te worden, waarom er sprake is van een

exponentieel verband. Een berekening is dus voldoende.

 

vraag 3:

géén opmerkingen.

 

vraag 4:

*1,06 i.p.v. :1,06 (dus 386 m. dalend i.p.v. stijgend): 2 punten aftrek.

zelf een waarde van p gekozen en deze verhoogd met 6% etc. : géén aftrek.

De nieuwe druk uitrekenen op h=2, dat geeft een nieuw aangegeven hoogte,

daaruit volgt een stijging van 386 m.: Deze werkwijze geeft géén aftrek

als er een duidelijke toelichting bij staat. Als deze toelichting ontbreekt

2 punten aftrek.

 

vraag 5:

n=12: 1 punt; p=1/3: 1 punt

P(X=4): 2 punten aftrek

P(X>=4): 1 punt aftrek

P(X<=3): 1 punt aftrek

P(X>12 met n=36 en p=1/3): max. 2 punten

 

vraag 6:

5*51624 of 51624+2*51623+2*51622: max. 2 punten

alleen post en pré, geeft 4302*42: 1 punt aftrek

4302*34 (34=12+2*11): 2 punten aftrek

 

vraag 7:

geen opmerkingen.

 

vraag 8:

0,3 i.p.v. 1/3 gebruikt: 2 punten aftrek

34,4%-33,3%=1,1%: 0 punten

 

vraag 9:

Hypothese moet goed vermeld worden: anders 1 punt aftrek (zie corr. model)

verkeerde p: 1 punt aftrek

2-zijdig getoetst: 1 punt aftrek

linkszijdig getoetst: 3 punten aftrek.

 

vraag 10

6 niet vermeld: géén aftrek

verkeerde noemer bij het berekenen van het percentage: 2 punten aftrek.

juiste antwoord zonder berekening of toelichting: 1 punt toekennen

(alle) berekeningen zijn niet nodig, als de werkwijze duidelijk toegelicht

is (eventueel m.b.v. een voorbeeldberekening).

 

vraag 11:

eenheid hoeft niet.

76 dm.: 1 punt aftrek.

start S=0,5 genomen: 1 punt aftrek.

start willekeurige S genomen: 2 punten aftrek.

 

vraag 12:

kettingregel fout: 2 punten aftrek (dus 1 punt voor goed toepassen van

quotiëntregel)

 

vraag 13:

géén conclusie: 1 punt aftrek

differentiequotiënt op geschikt interval is ook goed.

bijv: s'(10)=-5 dus kleiner dan -8: géén punten toekennen.

 

vraag 14:

géén opmerkingen.

 

vraag 15:

géén opmerkingen.

 

vraag 16:

winstfunctie hoeft niet expliciet genoemd te worden.

punt van regel 3 van het correctiemodel niet toekennen als rest niet goed

is (tenzij het om een rekenfout gaat)

 

vraag 17:

goed antwoord zonder toelichting: 1 punt toekennen.

 

vraag 18:

géén opmerkingen.

 

Jacques Schetters <schetter@pi.net>

 

Een HTML-versie van dit verslag is te zien op via

http://www.euronet.nl/~nvvw/Examens.html

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

n.a.v. het wiskunde-A examen (VWO)

 

Over dit examen is door leerlingen veel geklaagd. Bij het LAKS kwamen

honderden klachten binnen klachten. Het is ook (tot nu toe) het examen met

de meeste kachten

Ook bij de Digitale School zijn veel reacties op dit examen binnengekomen.

Zie http://www.digischool.nl/wi/examenreacties.htm

Sommige zijn wat inhoudelijker dan andere

Van docentenzijde heb ik wel veel gehoord, maar nog niets binnen gekregen.

Wie zet zijn/haar kritiek op dit examen eens op papier/scherm ?

 

gerard koolstra

****************************************************************************

*****************

 

WiskundE-brief

redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra

E-mail andriess@concepts.nl of gerardk@xs4all.nl