X-POP3-Rcpt: andriess@newmail

X-Sender: gerardk@xs4all.nl

X-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Light Version 3.0.5 (32)

Date: Fri, 29 May 1998 20:17:38 +0200

To: abonnees WiskundE-brief gestuurd door <gerardk@xs4all.nl>

From: Gerard Koolstra <gerardk@xs4all.nl>

Subject: WiskundE-brief nr. 59 (examenspecial 4)

X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by newmail.concepts.nl id UAA13625

 

******************* WiskundE-brief nr. 59 ********** 29-05-1998

*************************

OPZET

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in

het voortgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden

van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige

nadruk op ICT en de tweede fase.

De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.

Bijdragen zijn welkom via andriess@concepts.nl of gerardk@xs4all.nl

De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te

publiceren.

Deze brief wordt gestuurd naar ca. 350 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op: http://www.notredame.nl/wb/wb_main.htm

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

In dit nummer:

- Verslag examenbespreking HAVO wi-B

- Een hartekreet over VWO wi-A

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ik heb voor mezelf een aantal zaken op een rijtje gezet over de bespreking

van het Wiskunde B examen HAVO te Goes.

Tiny Kouters <tkouters@wxs.nl>

 

Algemene opmerking :

Het leek in eerste instantie goed te maken maar de resultaten waren mager.

 

Opgave 1 :

1)

'n toelichting is niet noodzakelijk

alleen 1ste kwadrant (max 2 pnt)

1 tak van g vergeten (1 pnt voor de grafiek van g)

geen asymptoot getekend --> maximale punten

 

2)

snijpunten aflezen + controle (alle pnt)

alleen aflezen (max 3 pnt)

2 maal open interval (-1 pnt)

2 maal gesloten interval (-1 pnt)

vanuit ongelijkheid ongelijkheid oplossen (max 3 pnt)

met 0,67 gewerkt (-1 pnt)

 

3)

alleen voor opmerking y=6 horz. asymptoot (max 1 pnt)

Hier werd het correctievoorschrift slecht bevonden.

--> met redeneren (zie bovenste voorschrift)

--> met afgeleide (zie onderste voorschrift)

 

Opgave 2 :

4)

Uitkomst hoeft niet op hele te worden afgerond.

Indien de methode juist is moet men het antwoord (eigenlijk 4) niet te

strikt hanteren.

t=8 MOET vermeld zijn (discussie : in de tekening aangegeven is ook vermeld

??)

 

5)

Resultaat van vraag 4. Wat wordt hiermee bedoeld ? Tijdstip of maximale

stijging of beide.

Moet dan ook f''(x) niet worden bepaald (buigpunt bepalen)

Er heerst verbazing over het feit dat voor de formule 7 pnt worden

toegekend en daarna voor de afgeleide slechts 2.

Indien periode 24 is gevonden maar b is fout berekend (1 pnt)

c = +8 (0 pnt voor dit gedeelte)

Indien 1/12 pi = 0,26(-1 pnt)

Kettingregel vergeten (-2 pnt)

 

Opgave 3 :

 

6)

Getallenvoorbeeld of meerdere voorbeelden ( 0 pnt)

1,2, wortel 3 gebruikt (1 pnt )

 

7)

Tegenvoorbeeld is goed

Tekenschema niet noodzakelijk

 

Opgave 4 :

8)

Over (-2/3 , 4,41) werd gezegd officieel -1 maar dit is misschien een

beetje flauw

(-0 pnt is iets voor te zeggen)

 

9)

-2 gevonden zonder berekening dan y=5 geeft p=-3 (max 3 pnt)

beide waarde berekend (dus ook 2/3) (-1 pnt)

met 2/3 gerekend i.p.v. -2 (-2 pnt)

 

10)

Links en rechts moeten in het verhaal voorkomen.

(Opmerking : Slechte vraag)

 

11)

Indien in meters i.p.v. in hectometer (max aantal pnt)

 

12)

Hoek in zijvlak geprojecteerd (0 pnt)

niet afgerond (-1 pnt)

 

13)

naar eigen inzicht beoordelen

afstanden berekend en weergegeven (max pnt)

Tekenen P' in één van de twee (1 pnt)

Tekenen R' in één van de twee (1 pnt)

 

14)

Wortel 17 uit opgave 12 gebruikt (0 pnt)

 

15)

Geen opmerkingen.

 

Een html-versie van dit verslag (binnenkort) te bekijken via:

http://www.euronet.nl/~nvvw/Examens.html

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

NAAR AANLEIDING VAN HET EXAMEN WISKUNDE-A VWO

 

In september gestart, met een cluster van 17 aardige medemensen, waarvan 14

mathematisch wat minder onderlegde leerlingen,die hoopten na deskundige

adviezen in de 4e klas met enigszins redelijke perspectieven verder te

kunnen met wiskunde-A.

Immers:weinig abstract ingesteld, een pragmatische bril op, genetisch en

milieu-

gestuurd ("Wiskunde?Tsja,aakwadraatplusbeekwadraatisseekwadraattochof zoiets?

Meer weettikernievanhoor",mag ik graag voorspellen tijdens ouderavonden),

onder invloed van "kies-toch-vooral-exact"-kreten op rijdend materieel kàn

een redelijk intelligente vwo-er eigenlijk niet anders dan "minstens"

wisk.A in zijn pakket op te nemen.

Jíj, docent, in 1986 verheugd met de splitsing in A en B waardoor niet meer

elke leerling die iets zinnigs wilde gaan studeren,verplicht werd wisk.I te

volgen, neemt die 17 mensen op sleeptouw; laat bij "ef-aksent" moeilijke

bewijzen weg; benadrukt bij "n over k" geen breukstreepje tussen n en k te

plaatsen,vanwege mogelijke misverstanden.Besteedt een les aan het

ongeoorloofde wegstrepen van de "s",als je sin(x) deelt door cos(x).Maakt

enkele eindexamens uit de bundel en adviseert de kandidaten

"wisk.A-samengevat" aan te schaffen.Optimaal voor- bereid.Een zesje zit er

bijna gegarandeerd in.Zeg je,zo tegen Pasen...

 

"Gedver",sprak ik hardop tijdens het maken van het examen.

Hoe had ik in Godesnaam,met de inmiddels opgedane ervaring en het hopelijk

vergaarde inzicht,mijn arme pupillen kunnen prepareren op een dergelijk

examen?

Het akelig vermoeden, dat inzicht en ervaring in het middelbaar onderwijs

weinig

meer betekent, bekroop mij! O ministerie, staatssecretaris, Cito...ontneem

mij toch

dit onbehaaglijk gevoelen! Zovelen nog zijn van mij afhankelijk, varen

blind op mijn advies en mogen toch niet na bijna twee jaar zwoegen worden

afgemaakt in drie uurtjes?

Op wat onnauwkeurigheden in de formulering na (bijna niet te vermijden bij het

opstellen van een wiskunde-A examen) vond ik het puur taal-en wiskundig

gezien een interessant geheel, waar nu en dan stevig doorgedacht moest

worden,ook door docenten.

Maar wat moet de A-leerling,die juist dergelijke abstracte larie wilde

vermijden, nu aan met:"iemand vraagt zich af of er een punt is waar

dS/dx<-8 lux/m".

Is dat nu die ooit extatisch bezongen contextrijke wiskunde?

"Context" krijg je toch niet door: "Hij probeert vergeefs deze vraag te

beantwoorden door een vergelijking op te lossen".

Wat te denken ook van de volgorde der vraagstukken? Die 25-punter

achteraan, terwijl deze opgave de gemiddelde wisk.A-leerling wat meer ligt.

En die komt ná de ontmoedigende, pure B-opgave 3!

 

Ik, als representant van al het kwaad dat door het pedagogisch bolwerk is

aangericht, durfde mijn discipelen slechts met neergeslagen blik tegemoet

te treden!

 

Cito, er rest U slechts bijtelling van een punt of tien!

 

E.W.Boon

Scholengemeenschap Spieringshoek Schiedam

boonew@worldonline.nl

****************************************************************************

*****************

 

 

 

WiskundE-brief

redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra

E-mail andriess@concepts.nl of gerardk@xs4all.nl