X-POP3-Rcpt: andriess@newmail

X-Sender: gerardk@xs4all.nl

X-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Light Version 3.0.5 (32)

Date: Mon, 01 Jun 1998 20:07:56 +0200

To: abonnees WiskundE-brief gestuurd door <gerardk@xs4all.nl>

From: Gerard Koolstra <gerardk@xs4all.nl>

Subject: WiskundE-brief nr. 60

X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by newmail.concepts.nl id UAA29868

****************************************************************************

******************

WiskundE-brief nr. 60 1 juni 1998

****************************************************************************

******************

OPZET

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in

het voortgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden

van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige

nadruk op ICT en de tweede fase.

De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.

Bijdragen zijn welkom via andriess@concepts.nl of gerardk@xs4all.nl

De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te

publiceren.

Deze brief wordt gestuurd naar ca. 350 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op: http://www.notredame.nl/wb/wb_main.htm

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

In dit nummer:

- Erratum correctievoorchrift wiskunde D mavo en vbo

- Erratum adres Eschercongres

- Oratie prof. Keune

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Het CORRECTIEvoorschrift voor wiskunde D mavo en vbo is als volgt GEWIJZIGD:

Indien bij vraag 24 als antwoord gegeven is "75% of meer heeft een

voldoende": hiervoor twee punten toekennen.

Het effect van deze wijziging is dat een reeds toegekende score van één

punt bij vraag 24 gewijzigd dient te worden in twee punten.

Op 27 mei is deze mededeling aan de scholen verzonden.

bron: http://www.cito.nl/examenserrata.html en NOS TELETEKST pag. 830

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

FOUTJE BEDANKT

Jan Koekkoek wees me er op dat de link naar het internationale

Eschercongres in Italië een typefoutje bevatte. Het moet zijn:

http://www.mat.uniroma1.it/escher98 (met een 1 na uniroma)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ORATIE PROF. KEUNE

De Nijmeegse wiskunde hoogleraar Frans Keune heeft eind april een rede

uitgesproken waarin hij felle kritiek uit op het realistische wiskunde

onderwijs op VWO/HAVO.

Deze rede heeft nogal wat aandacht getrokken. De integrale tekst is te

lezen op:

http://www-math.sci.kun.nl/math/~keune/oratie/oratie.html

(met dank aan Willem van Ravenstein)

****************************************************************************

*****************

 

 

 

 

 

WiskundE-brief

redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra

E-mail andriess@concepts.nl of gerardk@xs4all.nl