X-POP3-Rcpt: andriess@newmail

X-Sender: gerardk@xs4all.nl

X-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Light Version 3.0.5 (32)

Date: Sun, 07 Jun 1998 20:14:35 +0200

To: abonnees WiskundE-brief gestuurd door <gerardk@xs4all.nl>

From: Gerard Koolstra <gerardk@xs4all.nl>

Subject: WiskundE-brief nr. 61

X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by newmail.concepts.nl id UAA09046

 

 

****************************************************************************

WiskundE-brief nr. 61 7 juni 1998

****************************************************************************

OPZET

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in

het voortgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden

van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige

nadruk op ICT en de tweede fase.

De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.

Bijdragen zijn welkom via andriess@concepts.nl of gerardk@xs4all.nl

De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te

publiceren.

Deze brief wordt gestuurd naar ca. 350 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op: http://www.notredame.nl/wb/wb_main.htm

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

In dit nummer:

- over schijnnauwkeurigheden n.a.v. het CSE VBO/MAVO C/D

- "wiskunde-A" achtige vraag in Biologie CSE "mislukt"

- interessante wiskunde sites

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

SCHIJNNAUWKEURIGHEID?!

 

Probleem

In de examens wiskunde VBO/MAVO C/D moeten leerlingen rekening houden met

nauwkeurigheid. Hoe zij dat moeten doen staat niet in het examenprogramma

en dat leidt tot onduidelijkheden. Het enige dat het examenprogramma

vermeld, is: "Uitgangspunt bij de formulering van dit examenprogramma is

geweest, dat het onderwijs is gericht (a.) op het vak: de leerlingen

verwerven kennis van, inzicht in en vaardigheden bij het gebruik van

wiskunde in reële situaties en problemen:..- gegevens en uitkomsten

kritisch beoordelen;.".

In het correctievoorschrift van het D-examen van mei 98 lezen we

bijvoorbeeld het volgende:

- bij vraag 11: x 100% = 25% (of 25,5%) ..

Indien een antwoord gegeven met meer cijfers achter de komma,

hiervoor, in verband met schijnnauwkeurigheid, één punt aftrekken.

 

- bij vraag 12: gegevens: uit meting: 3,8 bij 2 cm (meting mag 1 mm

afwijken) en verder:

7,6 en 47. Hieruit volgt het eindantwoord: 5141800 (kg) (of 5,1 miljoen

kg). Als opmerking staat er: Omdat het om een schatting gaat mag het

antwoord variëren van 4,5 tot en met 5,7 miljoen kg.

 

Nu vraag ik mij ten zeerste af waarom er bij het antwoord 5141800 geen

sprake van schijnnauwkeurigheid is! Dit is overigens één van de mogelijke

voorbeelden bij dit probleem.

 

Oplossing

Allereerst wil ik opmerken dat het zeker niet mijn bedoeling is om de

leerlingen het moeilijker te maken. Waar het mij om gaat is duidelijkheid.

Daar hebben VBO/MAVO-leerlingen juist veel behoefte aan. Er zijn meerdere

opties voor de oplossing:

1. Afschaffen. We trekken bij examens geen punten af voor

schijnnauwkeurigheid. Dit gebeurt ook bij Natuurkunde C/D.

2. We leren de leerlingen het volgende aan: het antwoord mag niet meer

cijfers omvatten dan het getal met laagste aantal cijfers in de gegevens;

het mag ook één cijfer nauwkeuriger zijn. Bij de examens behandel je fouten

net zoals reken- en eenheidsfouten.

 

Ik stem voor optie 1. Wat vindt u?

 

Bert Grave docent Deltion College Zwolle

e-mail: grave@cybercomm.nl

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

WISKUNDE-A en BIOLOGIE

 

In de CSE biologie (VWO) was een vraag (43) met diagram opgenomen die

ogenschijnlijk ook in een wiskunde-A examen had kunnen staan.

Helaas was de vraagstelling (of het antwoordmodel) niet correct, zoals

gelukkig een kritische kandidate en een aantal alerte biologiedocnten

ontdekten.

Opmerkelijk is dat bij de diverse uitwerking op Internet kritiekloos de

fout van de examenmakers werd gekopieerd.

De CEVO heeft het antwoordmodel kort geleden aangepast:

"Het correctievoorschrift voor biologie vwo is als volgt gewijzigd:

Voor vraag 43 krijgt de kandidaat ongeacht het gegeven antwoord 3 punten.

De motivatie voor deze wijziging is gelegen in het feit dat vraag 43 de

kandidaten onvoldoende duidelijke informatie geeft over de aard van het

verlangde antwoord."

bron: http://www.cito.nl/examenscevo.html

 

gerard koolstra

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

WISKUNDE op WWW

Hans Klein van het Zernike College in Groningen heeft een aantal

interessante pagina's t.b.v. wiskundeonderwijs waarop steeds meer te zien

is. (o.a. over het onderwerp rijen)

http://home.wxs.nl/~hklein/math.htm

Kijk trouwens ook regelmatig op de wiskundepagina's van Willem van Ravenstein:

http://www1.tip.nl/~t434883/frame.htm?url=wisktext.htm

 

aanvullingen welkom

****************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

WiskundE-brief

redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra

E-mail andriess@concepts.nl of gerardk@xs4all.nl