X-POP3-Rcpt: andriess@concepts

X-Sender: gerardk@xs4all.nl

X-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Light Version 3.0.5 (32)

Date: Sun, 28 Jun 1998 21:43:51 +0200

To: abonnees WiskundE-brief gestuurd door <gerardk@xs4all.nl>

From: Gerard Koolstra <gerardk@xs4all.nl>

Subject: WiskundE-brief nr. 64

 

 

****************************************************************************

***********

WiskundE-brief nr. 64 28 juni 1998

****************************************************************************

***********

OPZET

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in

het voortgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden

van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige

nadruk op ICT en de tweede fase.

De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.

Bijdragen zijn welkom via andriess@concepts.nl of gerardk@xs4all.nl

De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te

publiceren.

Deze brief wordt gestuurd naar ruim 350 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op: http://www.notredame.nl/wb/wb_main.htm

****************************************************************************

***********

In dit nummer:

- oproep over wiskunde-competitie

- rapport Computer Algebra en Symbolische Rekenmachine

- de formulekaart

****************************************************************************

***********

WISKUNDE COMPETITIE

Ik geef wiskundeles op een internationale school en zou het leuk vinden

volgend jaar met een clubje leerlingen mee te doen aan een competitie.

Ik heb een competitie gevonden op: forum.swathmore.edu/mathmagic.

Ik heb echter totaal geen ervaring met dergelijke competities, en zou graag

tips, ervaringen van anderen en andere bestaande competities willen weten.

Kan iemand me daarin verder helpen?

 

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groeten,

Heleen Tims <heleen.tims@wxs.nl>

****************************************************************************

***********

RAPPORT COMPUTER ALGEBRA

Rond de jaarwisseling 1996/1997 vroeg de CEVO het bestuur van de NVvW een

reactie op haar voorstel met betrekking tot de invoering van de symbolische

rekenmachine op het eindexamen havo/vwo.

Gezien het prille stadium waarin een andere vernieuwing, de invoering van

de grafische rekenmachine, toen verkeerde, vond het bestuur het voorgestelde

tijdpad te kort. Daarop trok de CEVO het voorstel in.

 

Het bestuur van de NVvW heeft vervolgens in april 1997 een bijeenkomst

georganiseerd waarin over de symbolische rekenmachine en computeralgebra in

het onderwijs en in de examens is gediscussieerd.

Een weergave van deze discussie staat in de WiskundE-brief nr 31, en in de

daarop volgende nummers is daarop gereageerd. (Oude nummers zijn te

bekijken op: http://www.notredame.nl/wb/wb_main.htm)

 

Naar aanleiding van deze gedachtenwisseling heeft het bestuur een

Adviescommissie Symbolische Rekenmachine ingesteld. Deze commissie kreeg de

opdracht het bestuur op redelijk korte termijn te adviseren over de wijze

waarop een verantwoorde invoering van de symbolische rekenmachine in

Nederland tot stand zou kunnen komen.

 

Het advies is in mei uitgebracht aan het bestuur van de NVvW, en is nu

gepubliceerd.

Zie http://www.euronet.nl/~nvvw

Graag uw reacties !

 

****************************************************************************

***********

FORMULEKAART

Zoals sommigen al opgemerkt hebben is de formulekaart die de leerlingen bij

de nieuwe eindexamens VWO/HAVO mogen gebruiken gepubliceerd.

Hij is gepubliceerd in Uittleg ( Gele katern 1998, nr. 12a, CEVO-98/257.)

Nu ook te lezen op http://www.euronet.nl/~nvvw

Ik weet niet in hoeverre het gaat om een eerste versie, maar ik ben wel erg

benieuwd naar de indrukken van de lezers !

gk

****************************************************************************

***********

 

 

 

 

WiskundE-brief

redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra

E-mail andriess@concepts.nl of gerardk@xs4all.nl