X-POP3-Rcpt: andriess@concepts

X-Sender: gerardk@xs4all.nl

X-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Light Version 3.0.5 (32)

Date: Sun, 05 Jul 1998 19:40:34 +0200

To: abonnees WiskundE-brief gestuurd door <gerardk@xs4all.nl>

From: Gerard Koolstra <gerardk@xs4all.nl>

Subject: WiskundE-brief nr. 65

 

 

****************************************************************************

WiskundE-brief nr. 65 5 juli 1998

****************************************************************************

OPZET

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in

het voortgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden

van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige

nadruk op ICT en de tweede fase.

De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.

Bijdragen zijn welkom via andriess@concepts.nl of gerardk@xs4all.nl

De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te

publiceren.

Deze brief wordt gestuurd naar ruim 350 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op: http://www.notredame.nl/wb/wb_main.htm

****************************************************************************

In dit nummer:

- ERRATUM WISKUNDE-ALYMPIADE

- NOGMAALS EXAMEN WISKUNDE-A VWO

- KRITISCH COMMENTAAR GEVRAAGD

****************************************************************************

Wiskunde A-lympiade

 

In tegenstelling tot wat in het laatste nummer van Euclides is gemeld zal

de voorronde van de Wiskunde A-lympiade het komende jaar worden gehouden op

vrijdag 20 november 1998.

****************************************************************************

EINDEXAMEN VWO WI-A

Een wat late reactie op de verzuchting van collega Boon over het

wiskunde A examen (eerste tijdvak). Ik begin zo langzamerhand tot wel wat

de kriebels te krijgen over al het gekerm over het wiskunde A examen. Goed,

het was geen perfect examen (bestaat dat?). Maar het was goed te doen. Wij

zaten ongeveer 0,2 punt boven het

gemiddelde ESO. Nou kan dat net zo goed iets zeggen over het

schoolonderzoek als over het examen. Maar ook de collega's waar ik i.v.m.

2e correctie contact mee had, hadden ongeveer dezelfde resultaten. Maar

toen ik de volgende dag hoorde van het aantal klachten bij het LAKS had ik

al sterk het gevoel dat er een ophoging zou

komen. Ik ben bang dat we in een klaagcultuur aan het komen zijn die nog

beloond wordt ook. Kandidaten hitsen elkaar op om maar vooral te gaan

klagen. Natuurlijk zijn er ook serieuze klachten, maar zeker is ook dat er

heel wat geklaagd wordt om een hoger cijfer te krijgen. Dat maak je toch

regelmatig ook mee in de gewone klassesituatie?

Waarom erkennen we niet dat het ook in wiskunde A (VWO) nog steeds

gelukkig om wiskunde gaat (en niet om verhaaltjes rekensommen zoals bij de

HAVO wiskunde A)?.

Misschien is de opmerkingen van collega Boon over het wegstrepen van de s

in sin gedeeld door cos ironisch bedoeld, maar als dat niet zo zou zijn

vraag ik me af wat voor leerlingen hij tegenover zich heeft. Zulke

leerlingen hebben toch weinig te zoeken met Wisk A op de universiteit

later. Daar mag je toch wat meer notie van wiskunde verwachten? Het gaat

toch om een voorbereidend wetenschappelijke opleiding en de wiskunde moet

dan toch ook dat niveau hebben?

Ook in de pers lees je vrijwel alleen maar negatieve dingen: een meisje

dat "zakt" omdat net 0,1 punt te kort had voor Wiskunde A, maar dat was dit

jaar dan ook verschrikkelijk moeilijk etc. Dezelfde klachten waren er vorig

jaar toch ook.

Moeten we niet gewoon zeggen: dat is het niveau dat gehaald moet worden? En

verder geen gezeur.

Verder zou ik ook wel eens de mening van collega's willen horen over

het steeds verder uitkleden van de wiskunde. Ik vind het bijv. nog

steeds vrijwel onverteerbaar dat uit het wiskunde B programma de

differentiaalvergelijkingen verdwenen zijn. Dan zijn nu pas

toepassingen! Ik had lang het gevoel dat je een heel stuk analyse

daarvoor deed. Maar nee, men vond het te moeilijk, dus schrap je het.

Typisch een geval van de makkelijkste weg toch? Ik hoor graag wat

reacties.

En verder een goede vakantie, die is voor mij nu net begonnen.

 

Wim Konijnenberg, Chr. College in Zeist

wlkberg@gironet.nl

****************************************************************************

CRITICI GEVRAAGD voor VAKANTIEWERK

 

In betrekkelijke stilte wordt er gewerkt aan een website van de Ned. Ver.

van Wiskundeleraren. De bedoeling is dat de leden van de vereniging over

een paar maanden daar snel allerlei informatie kunnen vinden.

Omdat de verschillende (versies van) browsers, en allerlei zaken zodals

besturingssysteem, beeldscherminstellingen, snelheid van de verbindingen

van belang kunnen zijn, willen we graag de site tussen half juli en begin

september door een flink aantal mensen laten testen op verschillende

onderdelen.

 

Belangstelling? Stuur even een mailtje naar

Gerard Koolstra <G.Koolstra@cable.A2000nl> met als onderwerp

test website

****************************************************************************

 

 

 

 

 

WiskundE-brief

redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra

E-mail andriess@concepts.nl of gerardk@xs4all.nl