X-POP3-Rcpt: andriess@concepts

X-Sender: gerardk@xs4all.nl

X-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Light Version 3.0.5 (32)

Date: Sun, 12 Jul 1998 14:37:04 +0200

To: abonnees WiskundE-brief gestuurd door <gerardk@xs4all.nl>

From: Gerard Koolstra <gerardk@xs4all.nl>

Subject: WiskundE-brief nr. 66

X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by concepts id OAA25203

 

 

****************************************************************************

WiskundE-brief nr. 66 12 juli 1998

****************************************************************************

OPZET

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in

het voortgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden

van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige

nadruk op ICT en de tweede fase.

De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.

Bijdragen zijn welkom via andriess@concepts.nl of gerardk@xs4all.nl

De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te

publiceren.

Deze brief wordt gestuurd naar ruim 350 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op: http://www.notredame.nl/wb/wb_main.htm

****************************************************************************

In dit nummer:

NIEUWE EXAMENPROGRAMMA's ONLINE

OPROEP voor VERZORGERS NASCHOLING

CORRECTIE E-MAIL ADRES

****************************************************************************

NIEUWE EXAMENPROGRAMMA's ONLINE

De nieuwe (profiel) eindexamens voor HAVO/VWO zijn nu [volledig]

beschikbaar in Word-formaat. Ze zijn te downloaden via

http://www.dds.nl/~pdc/9221202/t/exproga.htm

 

Collega's die zich willen oriënteren op het "nieuwe" examenprogramma

VBO/MAVO (sind 1997) kunnen terecht op:

http://www.euronet.nl/~nvvw/examenprg-vbomavo.html

****************************************************************************

OPROEP voor VERZORGERS NASCHOLING

De NVvW wil graag on-line een zo volledig mogelijk overzcht verzorgen van

de (nascholings)cursussen in Nederland.

Alle aanbieders wordt gevraagd om een overzicht in electronische vorm

(liefst html, wp of word t/m versie 7) te sturen naar:

G.Koolstra@cable.A000.nl

(Van TUD heb ik het al binnen)

****************************************************************************

ERRATUM

Op de oproep in de vorge WiskundE-brief voor testers voor de site van de

NVvW is - ondanks een foutje in het E-mailadres - goed gereageerd.

Voor de volledigheid volgt hier het juiste adres:

G.Koolstra@cable.A000.nl

****************************************************************************

Alle lezers een heel goede vakantie toegewenst !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WiskundE-brief

redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra

E-mail andriess@concepts.nl of gerardk@xs4all.nl