X-POP3-Rcpt: andriess@mail

X-Sender: koolstra@cable.mail.A2000.nl

X-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Light Version 3.0.5 (32)

Date: Sun, 30 Aug 1998 11:56:12 +0200

To: abonnees WiskundE-brief <G.Koolstra@cable.A2000.nl>

From: Gerard Koolstra <gerardk@cable.A2000.nl>

Subject: WiskundE-brief nr. 67

X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by mail.concepts.nl id LAA17864

 

 

*****************************************************************************

WiskundE-brief nr. 67 31 augustus1998

*****************************************************************************

OPZET

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in

het voortgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden

van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige

nadruk op ICT en de tweede fase.

De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.

Bijdragen zijn welkom via andriess@concepts.nl of gerardk@cable.a2000.nl

De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te

publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca.370 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op: http://www.notredame.nl/wb/wb_main.htm

*****************************************************************************

In dit nummer: PROJECT ICT EN WISKUNDE

UITWISSELEN ERVARINGEN TWEEDE FASE

BOLSTAPELING PROBLEEM OPGELOST (?)

ONDERWERPEN VAKANTIECURSUS

****************************************************************************

Eind augustus, de hoogste tijd voor een nieuwe WiskundE-brief.

Ik hoop dat iedereen een goede vakantie heeft gehad, en dat we veel

reacties en andere kopij mogen ontvangen

****************************************************************************

PROJECT ICT EN WISKUNDE

Op aanvraag van de verenigingen NVvW en I&I wordt bij de SLO het project

ICT&W opgestart. Daarin worden een aantal voorbeelden gemaakt van het

gebruik van de computer voor numerieke gegevensverwerking in de 2-e fase.

Concreet uitgewerkt, passend bij verschillende methoden. Gebruik makend

SPSS, Excel en Peanutsoftware. Voor het vak wiskunde, maar ook voorbeelden

voor andere vakken. Zoals bij voorbeeld bij het uitvoeren van zelfstandige

opdrachten. Het auteursteam kan nog wat groter worden. Er is nog plaats

voor docenten die het uitwerken van een of meer voorbeelden voor hun

rekening willen nemen. De eerste gemeenschappelijke vergadering van het

auteurteam is gepland in week 39.

Alle mogelijke inlichtingen zijn bij mij te verkrijgen. Aarzel niet om

contact met me op te nemen!

 

Paul Jansen,

ICT coördinator SLO

Werk: Prive:

Tel: 053-4840365 0315-340444

Fax: 053-4307692 0315-340645

Mobiel: 06 51 202 101

E-mail: P.Jansen@SLO.NL

****************************************************************************

ERVARINGEN TWEEDE FASE UITWISSELEN

De redactie is benieuwd naar de ervaringen van de wiskundecollega's die dit

jaar starten met de tweede fase. Om enige regelmaat in de verslaggeving

hierover uit de praktijk te krijgen willen we een team van "vaste"

medewerkers vormen. We verzoeken geïnteresseerde collega's zich hiervoor op

te geven bij Jos Andriessen of Gerard Koolstra . Omdat de wiskundEbrief met

name bedoeld is om elkaar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen

vragen we u dit verzoek serieus in overweging te nemen. Het is de bedoeling

om halverwege de maand september te starten.

****************************************************************************

BOLSTAPELING PROBLEEM OPGELOST (?)

 

Voor wie het gemist heeft. Een hardnekkig wiskundig probleem lijkt te zijn

opgelost. Welke stapeling van bollen het efficiënts is lijkt niet moeilijk

en menig groentenman past hem toe bij sinaasappels. Het bewijs dat deze

stapeling echt de dichtste is bleek een taai probleem waar eeuwen lang

(sinds Kepler) wiskundigen zich op stuk beten.

Nu lijkt het erop dat twee amerikaanse wiskundigen Tom Hales en Samuel

Ferguson een sluitend bewijs hebben gevonden. Het bewijs beslaat ruim 250

pagina's en steunt sterk op computerberekeningen.

Het zal nog wel enige tijd duren voor het voldoende is onderzocht op

mogelijke zwakke plekken.

Meer informatie o.a. op

http://www.math.lsa.umich.edu/~hales/countdown/

http://www.math.lsa.umich.edu/~samf/MyStuff/Research.html

****************************************************************************

VAKANTIECURSUS

Ik ben net terug van een zeer goed bezochte "vakantiecursus" over meetkunde

in Amsterdam. Eind deze week volgt de versie Eindhoven.

Over een paar weken gaat er al gebrainstormd worden over mogelijke

onderwerpen voor 1999. Suggesties zijn welkom heb ik begrepen.

Ze kunnen naar de redactie gestuurd worden.

****************************************************************************

 

 

 

 

 

 

WiskundE-brief

redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra

e-mail: andriess@concepts.nl of G.Koolstra@cable.A2000.nl