X-POP3-Rcpt: andriess@mail

X-Sender: koolstra@cable.mail.A2000.nl

X-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Light Version 3.0.5 (32)

Date: Sun, 13 Sep 1998 21:13:30 +0200

To: abonnees WiskundE-brief <gerardk@xs4all.nl>

From: Gerard Koolstra <gerardk@cable.A2000.nl>

Subject: WiskundE-brief nr 68

X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by mail.concepts.nl id VAA16987

 

****************************************************************************

WiskundE-brief nr. 68 13 september1998

****************************************************************************

OPZET

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in

het voortgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden

van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige

nadruk op ICT en de tweede fase.

De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.

Bijdragen zijn welkom via andriess@concepts.nl of gerardk@cable.a2000.nl

De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te

publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca.375 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op: http://www.notredame.nl/wb/wb_main.htm

****************************************************************************

In dit nummer:

- ADRESWIJZIGINGEN

- ERVARINGEN MET HET STUDIEHUIS (Hans Klein)

- 100 JAAR ESCHER

- WISKUNDIGE OBJECTEN VAN KOOS VERHOEF

- DIGITAAL WISKUNDELOKAAL NU OOK MET TWEEDE FASE

- AGENDA

****************************************************************************

ADRESWIJZIGINGEN

Op het gevaar af net de 'verkeerden' toe te spreken. Het is erg belangrijk

bij verandering van e-mail adres dat ook even door te geven aan de redactie.

Het versturen van onbestelbare post heeft geen enkel nut en belast alleen

maar de mailservers.

****************************************************************************

ERVARINGEN MET HET STUDIEHUIS (Hans Klein)

Op onze oproep ervaringen uit te wisselen is tot nu toe alleen gereageerd

door Hans Klein. Hij beschrijft de eerste week in 4v.

De leerlingen werken met Moderne Wiskunde, een zeer summiere studiewijzer

(meer werkschema) en met de TI-83

Overigens stond in de Volkskrant van zaterdag 12-09 een zeer lezenswaardig

stukje van zijn hand (Opinie-pagina.)

Wie volgt, reageert ??

 

+ + +

 

De eerste week in Atheneum 4, profiel EM,NG,NT.

 

De eerste lesdag woensdag.

Gelijk het tweede uur Atheneum 4. Benieuwd of alles er is.

Gelukkig wel boeken, maar nog geen grafische rekenmachines, wat wel de

bedoeling was.

Eerst uitgebreid aandacht besteed aan:

Opzet boek, werkschema's (daar waren ze al mee vertrouwd, dat is dus in

klas drie gelukt), eisen aan de hoeveelheid werk die van ze per week wordt

verwacht:

240 sbu in dit jaar, dat betekent dus zes uur werk per week, waarvan 3 in de

les, iets in de keuzeuren en de rest thuis), etc, etc.

Na mijn opmerking dat we zonder die rekendoos toch niet zoveel kunnen en

dus wat meer informatie doorgeven komen ze los met vragen.

Conrector komt binnen dat de apparaten morgen op de administratie kunnen

worden aangeschaft. Droogzwemmend iets verteld over het apparaat, op

aansporing worden aantekeningen gemaakt.

 

Tweede les vrijdag.

Ze hebben allemaal zo'n ding. Een leerling heeft een apparaat dat niet deugt,

wordt geruild.

Klassikale les over de rekenmachien:

Plot de grafiek van y=10+x^2 : Commentaar er komt niets op mijn scherm,

WINDOW!

Nu lukt het iedereen.

(Leerling vraagt: ik ken dat apparaat al, mag ik verder werken. Antw: ja

als je

maaar een half oor open houdt of je wat nieuws hoort)

Verander de functie in y=10-x^2.

Leerling krijgt foutmelding: fout minteken gebruikt.

Probeer de snijpunten met de x-as te bepalen. Aantal methoden passeren de

revue: ZOOM, TRACE, ZERO.

Voer als tweede functie y=5-2x (ik weet de functie niet meer precies) in en

bepaal de snijpunten; aantal methoden passeren de revue: ZOOM, INTERSECT,

TABEL, TRACE.

Leerlingen willen weten hoe je de stapjes in de tabel kunt verkleinen.

Tijdens het werken uit het boek wil een leerling weten of ze de nulpunten

van y=(2x-20)(x+3) met de rekenmachien of "klassiek" moet berekenen. Ik

meld dat ze als ze weet hoe het klassiek kan dat mag doen, en anders met de

rekenmachien, maar dat ik daar nog op terug kom.

Aan het eind zijn de verschillen voor wat betreft hoever ze in het boek zijn

heel erg groot.

Ik zal wel een goede klas hebben maar het was een erg leuke les.

Zo, de kop is er af.

 

Hans Klein

e-mail (thuis): hklein@wxs.nl

e-mail (werk): hklein@zernike.nl

homepage: http://home.wxs.nl/~hklein

*****************************************************************************

ESCHER

 

Na een rustige aanloop lijkt de Escher-herdenking nu echt te zijn

losgebarsten. Zaterdag werd in de Rotterdamse Kunsthal, zie

http://www.kunsthal.nl/agenda.html de tentoonstelling 100 jaar MC Escher

geopend. Naast een zeer grote verzameling echte Eschers ook zeer modern

multi-mediawerk dat op Escher is geïnspireerd. Zeker de moeite waard.

Over en rond Escher is veel op WWW te vinden. De pagina's van het

tijdschrift Pythagoras zijn een goed uitgangspunt:

http://www.wins.uva.nl/misc/pythagoras/escher.html

gk

*****************************************************************************

WISKUNDIGE OBJECTEN VAN KOOS VERHOEF

 

In de TU in Eindhoven is in de wiskundebibliotheek een tentoonstelling

van Koos Verhoeff te bezichtigen. De oud-hoogleraar heeft veel

wiskundige objecten ontworpen in hout uitgevoerd maar ook in brons en

plastiek. Er is veel studie en computerwerk aan vooraf gegaan. 4

september was de opening van de tentoonstelling. In de maand september

is deze tentoonstelling te bezichtigen. Zeer de moeite waard.

( zesde verdieping hoofdgebouw)

 

Jacques Jansen <jacques.jansen@wxs.nl>

*****************************************************************************

DIGITAAL WISKUNDELOKAAL NU OOK MET TWEEDE FASE

 

Bij het wiskundelokaal is nu een "hoek" voor de tweede fase gemaakt.

De bedoeling is dat bij zoveel mogelijk kerndoelen geschikt ondersteunend

materiaal wordt gepresenteerd.

Op dit moment is ernog maar een bescheiden begin. De belangrijkste reden..

Ja, inderdaad.

Misschien een goede gelegenheid om te vragen of er onder de abonnees mensen

zijn die mij willen helpen het wiskunde-lokaal van de digitale school te

beheren.

adres wiskundelokaal digitale school: http://www.digischool.nl/wi/

gk

*****************************************************************************

AGENDA

[op veler verzoek..]

* vrijdag 4 - wo. 30 september, wiskundebibliotheek TU-Eindhoven

tentoonstelling wiskundige objecten van Koos Verhoef

* za. 12 september - zo 6 december 1998; kunsthal Rotterdam

Tentoonstelling Honderd jaar Escher (1898-1998)

* vr. 18 september 1998; TU Eindhoven

tweede ronde Nederlandse Wiskunde Olympiade

* do. 24 september 1998 , ROC, Amerikalaan 109, Utrecht,

Studiedag techniek in het huishouden, georganiseerd door VeEX

Zie Euclides 73/8 pag. 280

* za. 3 oktober - zo. 11 oktober 1998

Wetenschap en Techniek-Week

* za 3 oktober - zo 20 december 1998; Kasteel Groeneveld, Baarn

tentoonstelling M.C. Escher, een leven in beeld

* wo 7 oktober 1998, Utrecht

APS-conferentie Wiskunde op weg in de Tweede Fase

* wo. 14 oktober 1998, Utrecht

APS-conferentie Wiskunde in de leerwegen vmbo

*****************************************************************************

 

WiskundE-brief

redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra

e-mail: andriess@concepts.nl of G.Koolstra@cable.A2000.nl

 

 

 

Gerard Koolstra

<G.Koolstra@cable.A2000.nl>

 

 

 

 

Gerard Koolstra

<G.Koolstra@cable.A2000.nl>