X-POP3-Rcpt: andriess@mail

X-Sender: koolstra@cable.mail.A2000.nl

X-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Light Version 3.0.5 (32)

Date: Sun, 20 Sep 1998 20:53:46 +0200

To: abonnees WiskundE-brief <gerardk@xs4all.nl>

From: Gerard Koolstra <gerardk@cable.A2000.nl>

Subject: WiskundE-brief nr 69

X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by mail.concepts.nl id UAA29500

 

******************************************************************************

WiskundE-brief nr. 69 20 september1998

******************************************************************************

OPZET

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in

het voortgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden

van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige

nadruk op ICT en de tweede fase.

De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.

Bijdragen zijn welkom via andriess@concepts.nl of gerardk@cable.a2000.nl

De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te

publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca.380 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op: http://www.notredame.nl/wb/wb_main.htm

******************************************************************************

In dit nummer:

- Lijst starters 2e fase beschikbaar

- computerprogramma voor Voronoidiagrammen

- computerprgramma voor Correlatie en Regressie

- Informatie over het bolstapelingsproleem (vermoeden van Kepler)

- tv-uitzending over M.C. Escher

******************************************************************************

LIJST STARTERS TWEEDE FASE

Het PVMO heeft een lijst gepubliceerd van scholen die dit cursusjaar

daadwerkelijk met de tweede fase zijn gestart.

http://www.pmvo.nl/nieuws/fase2.htm

******************************************************************************

VORONOI-DIAGRAMMEN

Op het Freudenthal Instituut is door Aad Goddijn een computerprogramma

ontwikkeld wat goed gebruikt kan worden bij het verkennen van

Voronoidiagraammen. Het is niet gratis maar wel goedkoop (ik dacht een paar

tientjes) Bestelling via tel.030 - 261 16 11. Je krijgt dan een acceptgiro

thuis gestuurd. Na ontvangst van het verschuldigde bedrag wordt het

programma opgestuurd.

Met dank aan Ton van Amsterdam.

******************************************************************************

CORRELATIE EN REGRESSIE

Onlangs heb ik een programmaatje geschreven dat het werk uit je handen

neemt bij het statistiek-onderwerp correlatie en regressie.

Het programma bewerkt getallenparen (x,y) tot een grafische puntenwolk,

waarin ook de regressielijnen kunnen worden opgevraagd. Ook de

correlatieberekeningen worden getoond. Via de f1-toets krijg je in een

hulpscherm allerlei handige opties te zien om de figuur te verfraaien.

Dit spaart niet alleen veel werk, het kan ook handig zijn voor een leerling

bij een onderzoekje

in de tweede fase. Voor de leerling of leraar betekent dit: een fatsoenlijk

getekende puntenwolk met desgewenst netjes de regressielijnen, klaar om op

te nemen in een tekstverwerker als lesmateriaal of in een verslag.

(Onder andere) deze software kun je downloaden vanuit mijn homepage:

http://home-2.worldonline.nl/~lecluse

Door op de naam "correlatie en regressie" te klikken, wordt een zip-bestand

downgeload, waarin software en handleiding zitten.

 

Ton Lecluse <lecluse@worldonline.nl>

******************************************************************************

BOLSTAPELING

Een uitgebeid artikel met veel links over het onlangs bewezen vermoeden van

Kepler dat de 'vlakgecentreerde" stapeling van bollen het meest efficiënt

is op de site van Scientific American:

http://www.sciam.com/explorations/1998/091498sphere/index.html

******************************************************************************

TV-DOCUMENTAIRE over M.C. ESCHER

In het kader van de herdenking van de honderste geboortedag van deze

grafische kunstenaar met zoveel wiskunde in zijn werk zend de NPS

maandagavond 21 september om 23:23 op Nederland 3 een documentaire uit van

Jan Bosdriesz (regie) en Gerrit Visscher (productie)

De film volgt de levensloop van Maurits De film gaat uitvoerig in op de

periode dat Escher in Italië woonde. Deze omgeving maakte zo'n grote

indruk op hem, dat hij die wel "vast moest leggen".

De huizen en stadsgezichten uit die periode zijn ook terug te vinden in

zijn latere werk. Een andere inspiratiebron waren de Moorse mozaïeken van

het wereldberoemde Alhambra in de Zuidspaanse stad Granada. Zij deden hem

"de schellen van de ogen vallen". Hij schetste ze nauwkeurig, net als

eertijds het Italiaanse landschap. Die schetsen vormden voor Escher, samen

met een onverwacht artikel in het 'Zeitschrift für Kristallographie', het

begin van een zoektocht naar de hem zo typerende regelmaat en orde. Die

orde en regelmaat zijn ook terug te vinden in een onafzienbare rij

schoolschriften en schetsen. Zo ontstond het werk dat hem zo beroemd heeft

gemaakt.

******************************************************************************

 

WiskundE-brief

redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra

e-mail: andriess@concepts.nl of G.Koolstra@cable.A2000.nl