WiskundE-brief 7

TIMMS

(Third International Mathematics and Science Study)

In het nieuwe nummer van Euclides wordt nog even aandacht besteed aan het internationale vergelijkend onderzoek naar de prestaties van leerlingen op het gebied van o.a. wiskunde. Dit rapport heeft tot tevreden reakties geleid in Nederland en tot bezorgde in de VS. Als je wilt nagaan wat er nu precies in staat (sommige Nederlandse reultaten zijn misschien toch wat minder dan beweerd werd) kun je het rapport bekijken en "downloaden" via http://wwwcsteep.bc.edu/TIMSS1/MathB.html.

CURSUS achtergronden meetkunde in de tweede fase

Op de dinsdagen 21 januari (dan al!), 4 en 18 febrari en 11 maart 15:00-18:00 vindt op het Mathematish Instituut van de RUU een cursus plaats met bovenstaand thema. Cursusleiders Aad Goddijn en prof. Dirk Siersma. Kosten 300 gld. Aanmelding bij de vakgroep wiskunde van de RUU :Kan per e-mail: vakgroep@math.ruu.nl

REGIONALE BIJEENKOMSTEN

In Euclides ook het programma van de regionale studiebijeenkomsten van de NVvW: Zwolle 11 maart, Leiden 13 maart, Eindhoven 18 maart Meer bijzonderheden: zie http://digischool.bart.nl/wiagenda.htm of Euclides 72-4 pg 167.