X-POP3-Rcpt: andriess@mail

X-Sender: koolstra@cable.mail.A2000.nl

X-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Light Version 3.0.5 (32)

Date: Sun, 04 Oct 1998 19:47:13 +0200

To: abonnees WiskundE-brief <gerardk@xs4all.nl>

From: Gerard Koolstra <gerardk@cable.A2000.nl>

Subject: WiskundE-brief nr 71

X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by mail.concepts.nl id TAA23281

 

******************************************************************************

WiskundE-brief nr. 71 4 oktober 1998

******************************************************************************

OPZET

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in

het voortgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden

van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige

nadruk op ICT en de tweede fase.

De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.

Bijdragen zijn welkom via andriess@concepts.nl of gerardk@cable.a2000.nl

De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te

publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar bijna.400 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op: http://www.notredame.nl/wb/wb_main.htm

******************************************************************************

In dit nummer:

- nieuws over Pythagoras

- vraag over ervaringen met keuze-werk-tijd-uren

- word-versie formulekaart beschikbaar

******************************************************************************

Pythagoras in 1998-1999:

 

Een nieuw schooljaar, dat betekent: nieuwe boeken, nieuwe schriften

en een nieuwe agenda, maar ook: een nieuwe Pythagoras!

Nieuw zijn de voorkant, het redactieadres en de uitgever.

Nieuw is ook het thema: Financiële Wiskunde.

http://www.wins.uva.nl/misc/pythagoras/fw.html

Dat is de wiskunde die hoort bij AEX en optiebeurs,

bij dollarkoers en beleggingsfondsen. Wil je hier meer over weten,

lees dan dit jaar alle nummers van Pythagoras.

 

Het nieuwe redactieadres is:

redactie Pythagoras

tav. Dion Gijswijt

Korteweg-de Vries Instituut voor wiskunde

Plantage Muidergracht 24

1018 TV Amsterdam

 

Voor informatie over abonnementen,

zie de homepage van Pythagoras:

http://www.wins.uva.nl/misc/pythagoras/

 

Verantwoordelijk uitgever:

Wiskundig Genootschap

Postbus 80.010

3508 TA Utrecht

giro: 401717

******************************************************************************

ERVARING MET 'KEUZE-WERK-TIJD UREN'?

 

De invoering van de Tweede Fase zal bij ons op school volgend jaar

plaatsvinden. Er zal gewerkt gaan worden met een tweetal KWT-uren per

dag. Onlangs werden we opgeschrikt door ervaringen van collega's dat

de lessen wiskunde in de KWT-uren uitpuilden van leerlingen.

Herkennen collega's die reeds gestart zijn met de Tweede Fase en ook

het systeem van KWT-uren hanteren bovengenoemd probleem?

Ik zie met belangstelling uw reactie tegemoet!

 

Roel Veerbeek, docent CSG 'Het Streek' te Ede

veerbeek@hr1.xs4all.nl

******************************************************************************

FORMULEKAART NU OOK IN WORD BESCHIKBAAR

 

Met ingang van de havo/vwo eindexamens in 2000/2001 mag tijdens het cse

gebruik gemaakt worden van de zg. formulekaart. Deze kaart (eigenlik meer

een stencil) is de scholen toegestuurd in het zg Gele Katern van Uitleg.

Op de site van de Ned. Ver. van Wiskundeleraren is er een HTML-versie.

Dank zij het noeste werk van Dick Klingens is er nu een word-versie

beschikbaar die ook makkelijk gedeeltelijk te gebruiken is, zodat niet alle

leerlingen met alle formules worden geconfronteerd.

De versie is te krijgen via de site van de NVvW:

http://www.euronet.nl/~nvvw/ klik op examens

Het bestand is ingepakt (zip-formaat) en vboorzien van een korte toelichting

******************************************************************************

 

 

 

WiskundE-brief

redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra

e-mail: andriess@concepts.nl of G.Koolstra@cable.A2000.nl